Stratejik Planlama ve Kalite Komisyonu

Birimi

Görevi

Adı -Soyadı

Rektör

Başkan

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Rektör Yardımcısı  Üye Prof. Dr. Hamza KANDUR
Genel Sekreter  Üye Prof. Dr. İsmail CERİTLİ 
Genel Sekreter Yardımcısı  Üye Adalet KULAKSIZ
Genel Sekreter Yardımcısı  Üye Zihni AYGÜN 
Hukuk Fakültesi Üye Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY

Mühendislik Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Selim SİVRİOĞLU

Turizm Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Çağla MCKENZIE

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Üye

Prof. Dr.  Ayşe SAĞSÖZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Mesut UYAR

Sağlık Bilimleri Fakükltesi Üye  Prof.Dr. Ferhan SOYUER
Diş Hekimliği Fakültesi Üye Prof. Dr. Ayşe Nil ALTAY 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Üye

Prof. Dr. İbrahim Sani MERT

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Üye Prof. Dr. Eşref DEMİR 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Üye

Dr. Öğr. Ü. Muhammed Fatih AK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üye

Dr. Öğr. Ü. Murat KAPLAN

Başhekim Üye İsmail Bülent SÜZER
Kalite Koordinatörlüğü Üye Bilge Çiğdem ÜNLÜER 

Öğrenci Temsilcisi (Öğrenci Konsey Başkanı)