BT FR 001 Donanim Teslim Formu

BT-FR-0001-Donaım Teslim Formu ING

DH-FR-0001 PEYZAJ BİRİMİ

DH-FR-0002 PEYZAJ BİRİMİ

DH-FR-0003 TEKNİK

DH-FR-0004 TEKNİK

DH-FR-0005 TEKNİK

DH--FR-0006 TEKNİK

DH-FR-0007 TEKNİK

DH-FR-0008 TEKNİK

DH-FR-0009 TEKNİK

DH-FR-0010 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0011 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0012 MUTFAK BİRİMİ-Depo Sıcaklık Kontrol

DH-FR-0013 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0014 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0015 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0016 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0017 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0018 MUTFAK BİRİMİ-Uygun Olmayan Ürün Formu

DH-FR-0019 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0020 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0021 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0022 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0023 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0024 MUTFAK BİRİMİ-Girdi Kontrol Formu

DH-FR-0025 MUTFAK BİRİMİ-Tedarikçi Kayıt Formu

DH-FR-0026 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0027 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0028 ULAŞIM BİRİMİ

DH-FR-0029 TEMİZLİK BİRİMİ

DH-FR-0030 TEMİZLİK BİRİMİ-Kargo Takip Formu

DH-FR-0031 TEMİZLİK BİRİMİ-KARGO ALIM DAĞITIM FORMU

DH-FR-0032 Misafir Giriş Çıkış Kontrol Formu

DH-FR-0033 PEYZAJ BİRİMİ

DH-FR-0034 Olay-Durum Rapor Tespit Formu

DH-FR-0035 BULUNTU EŞYA BİLDİRİM FORMU

DH-FR-0036 ZİMMET Formu

DH-FR-0037 Sadece İdari Personel Kullanıma Aittir

DH-FR-0038 Personel Harici Girilmesi Yasaktır

DH-FR-0039 Lütfen Kapıyı Kapalı Tutunuz

DH-FR-0040 Eşya Çıkış Formu

Dİ-FR-0001 AGENCY APPLICATION FORM

Dİ-FR-0002 Pre-Acceptance Letter

Dİ-FR-0003 Tuition Fees Information

Dİ-FR-0004 ONLINE FORM

ER-FR-0001 Consulate Letter

ER-FR-0002 Nomination Letter

ER-FR-0003 Acceptance Letter

ER-FR-0004 Confirmation Letter

ER-FR-0005 Recognition Form

ER-FR-0006 Erasmus Studying Incoming

ER-FR-0007 Staff-Mobility-Application-Form-IncomingV2017

FB-FR-0001-ÖN BAŞVURU FORMU

FB-FR-0003-ABÜ Mülakat Sonucu Bildirim Formu

FB-FR-0004-Ders Seçim Formu

FB-FR-0005-Fen Bilimleri Boş Sınav Kağıdı

FB-FR-0006-Geçici Mezuniyet Belgesi Teslim Formu

FB-FR-0007-Mezuniyet Kontrol Onay Formu (00000002)

FB-FR-0008-Bitirme Projesi Konu Seçim Formu

FB-FR-0009-TR_Özel Öğrenci Başvuru Formu

FB-FR-0010-TR_ING_Yemin Metni_Onay - Copy

FB-FR-0011-TR_ING_Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

FB-FR-0012-TR-ING-Bitirme Projesi Konu Seçimi

FB-FR-0013-TR-ING-Bitirme Projesi Teslim Formu

FB-FR-0014-TR-ING-Bölüm Dışı Ders Ekleme Formu

FB-FR-0015-TR-ING-Danışman Değişikliği Formu

FB-FR-0016-TR-ING-Ders Muafiyet Dilekçesi

FB-FR-0017-TR-ING-Diploma Teslim Formu

FB-FR-0018-TR-ING-Dönem Projesi Değerlendirme Formu

FB-FR-0019-TR-ING-Dönem Projesi Tutanak Formu

FB-FR-0020-TR-ING-Not Düzeltme Dilekçesi

FB-FR-0021-TR-ING-Genel Amaçlı Dilekçe

FB-FR-0022-TR-ING-Kayıt Dondurma Dilekçesi

FB-FR-0023-TR-ING-Kayıt Silme-İlişik Kesme Dilekçesi

FB-FR-0024-TR-ING-Mazeret Sınavı Dilekçesi

FB-FR-0025-TR-ING-Mezuniyet İşlemleri Dilekçesi

FB-FR-0026-TR-ING-Öğrenci Bilgi Formu

FB-FR-0027-TR-ING-Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu

FB-FR-0028-TR-ING-Özel Öğrenci Ders Muafiyet Dilekçesi

FB-FR-0029-TR-ING-Seminer Değerlendirme Formu

FB-FR-0030-TR-ING-Sınav Sonucuna İtiraz Formu

FB-FR-0031-TR-ING-Soyadı Değişikliği Bildirim Formu

FB-FR-0032-TR-ING-Tez İzin Formu

FB-FR-0033-TR-ING-Tez Jüri Bildirim Formu 

FB-FR-0034-TR-ING-Tez Jürisi Atama Formu

FB-FR-0035-TR-ING-Tez Öneri Formu

FB-FR-0036-TR-ING-Tez Sınavı Tutanak Formu

FB-FR-0037-TR-ING-Tez Teslim Formu

FB-FR-0038-TR-ING-Tez-Proje Veri Giris ve Paylaşım Formu

FB-FR-0039-Yoklama Listesi

FB-FR-0040-Sınav Yoklama ve Teslim Tutanağı

FB-FR-0041-TR-ING-Tez-Teslimi Kontrol Formu

FB-FR-0042-TR-ING-Tez Teslimi Danışman Onay Formu

FB-FR-0043- TR-ING-Tez Danışmanı Öneri Formu

FB-FR-0044-TR-ING-Tez Juri Değerlendirme Formu

GM-FR-0001 Staj Ayrılış Formu

GM-FR-0002 GSMF Staj GünlükRapor

GM-FR-0003 GSMF Staj I Rapor Formatı

GM-FR-0004 GSMF Staj II Rapor Formatı

GM-FR-0005 GSMF Staj Rapor Kapak Formatı

GM-FR-0006 2016 CURRICULUM

GM-FR-0007 2016 MÜFREDAT-TUR

GM-FR-0008 Mimarlık HAFTALIK PROGRAM GÜZ DÖNEMİ (ing)

GM-FR-0009 Timetable 4 Instructors

GM-FR-0010 MIDTERM TABLE

GM-FR-0011 20180906 Bölüm Başkanlığı Genel Talep Formu

GM-FR-0012 Dekanlık Personel İzin Dilekçesi

GM-FR-0015 İntibak Tablosu

GM-FR-0016-Theory Courses-Archiving List

GM-FR-0017-Studio Courses-Archiving List

İK-FR-0001 Eğitim Katılım Formu

İK-FR-0002 Eğitim Memnuniyet Anketi

İK-FR-0003 Eğitim Talep Formu

İK-FR-0004-Eğitim Talep Analizi

İK-FR-0005-Eğitim Planı

İK-FR-0006 Eğitim Kartı

İK-FR-0007-İşbaşvuru Formu

İK-FR-0008-İdari Personel Talep Formu

İK-FR-0009-Oryantasyon Eğitim Planı

İK-FR-0010-Oryantasyon Değerlendirme Anketi

İK-FR-0011-Oryantasyon Sonu Değerlendirme Raporu

İK-FR-0012-Rotasyon Eğitim ve Takip Formu

İK-FR-0013-Personel İzin Formu

İK-FR-0014-Aylık Puantaj Formu

İK-FR-0015- Kısmi Zamanlı Puantaj Formu

İK-FR-0016-Akademik Birim Çalışma Belgesi

İK-FR-0017- İngilizce Çalışma Belgesi

İK-FR-0018- İdari Personel - Evrak Listesi

İK-FR-0019- İbra Sözleşmesi

İK-FR-0020- İdari Birim Çalışma Belgesi

İK-FR-0021-Personel Kart Talep Formu

İK-FR-0022- Yıllık İzin Bordrosu

İK-FR-0023-İlişik Kesme Formu

İK-FR-0024-Akademik Personel - Evrak Listesi

IK-FR-0025-Eğitim Etkinlik Değerlendirme Anketi

İK-FR-0026-Eğitim Memnuniyet Analizi

İK-FR-0027-31.Madde Görevlendirme - Evrak Listesi

İK-FR-0028-40 A-D görevlendirme - Evrak Listesi

İK-FR-0029-İcra Listesi Kesinti Takip

İK-FR-0030-Akademik Personel Özlük Dosyası Evrak Takip Listesi

İK-FR-0031-Güncel Personel Listesi Formu

İK-FR-0032- Yabancı Uyruklu Akademisyen Çalışma Kartı Teslim Tutanağı

İK-FR-0033- Teslim Tesellüm Tutanağı Türkçe

İK-FR-0034- Multinet Zimmet Formu

İK-FR-0035 - İDARİ PERSONEL EKSİK EVRAKLAR

İK-FR-0036- Görevlendirme Formu

KD-FR-0001  Bağış Kabul Formu

KD-FR-0002 Eğitim Katılım Formu

KD-FR-0003 Kütüphane Eğitim Memnuniyet Anketi

KY-FR-0001 Swot Analizi Formu

KY-FR-0002 Paydaş Analizi Formu

KY-FR-0003 Kaplumbağa Şeması

KY-FR-0004 Risk Analizi Formu

KY-FR-0005 SPİK

KY-FR-0006 Anket Analiz Formu

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Basın ve Halkla İlişkiler

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Bilgi İşlem Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Bireysel Görüşme Değerlendirme Anketi-PDR

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Çalışan

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Destek Hizmetleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Dış İlişkiler veUluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Enstitüler

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Etkinlik İnşaat Mühendisliği

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Etkinlik

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Fakülteler

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Erasmus Genel

KY-FR-0007 Toplantı Memnuniyet Anketi-ERASMUS Konferans

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Erasmus Giden Öğrenci Personel

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Genel Koordinatörlük

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Genel Sekreterlik

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Grupla Psikolojik Danışma Değerlendirme Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Güvenlik

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi KHUAM

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Hukuk

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-İnsan Kaynakları

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-İşveren

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Laboratuvar

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Kariyer Merkezi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Kütüphane ve Dokümantasyon

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Mezun Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Memnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Oryantasyon

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Öğrenci (Ders İçeriği)

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Öğrenci İşleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Öğrenci

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Önleyici Ruh Sağlığı Çalışmaları Değerlendirme Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-PDR

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Rektörlük

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Satın Alma

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-SEM

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi SEPAM

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-SKS Gezi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-SKS

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Kalite Koordinatörlüğü

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Tedarikçi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-TTO

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Ulaşım Hizmetleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Ulaştırma ve Servis

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Yabancı Diller Yüksekokulu-İdari

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Yazı İşleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Yemekhane

KY-FR-0008 İş Akış Formu

KY-FR-0009 Neden&Sonuç Formu

KY-FR-0010 Düzeltici Faaliyet Formu

KY-FR-0011 Doküman-Kayıt Talep Formu

KY-FR-0012 Doküman Dağıtım Formu

KY-FR-0013 Doküman Yürürlükten Kaldırma Formu

KY-FR-0014 Doküman-Kayıt Değişiklik Talep ve Onay Formu

KY-FR-0015 Doküman Gözden Geçirme Formu

KY-FR-0016 İç Denetim Planı

KY-FR-0017 Uygunsuzlukların Yönetimi Formu

KY-FR-0018 Kalite Kayıtları Listesi

KY-FR-0019 Güncel Doküman Listesi

KY-FR-0020 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi

KY-FR-0021 İç Denetçi Listesi

KY-FR-0022 İç Denetim Raporu

KY-FR-0023 Kalibrasyon Listesi Formu

KY-FR-0025 Doküman Yönetimi Prosedürü

KY-FR-0026 Doküman Yayın Onay Formu

KY-FR-0028 Kalite Faaliyet Planı

KY-FR-0029 Risk Analizi Formu

KY-FR-0030 Risklerin Yönetimi Prosedürü Formu

KY-FR-0031 Süreç Değişiklik Talep ve Takip Formu

KY-FR-0032 Değişiklik Veritabanı Formu

KY-FR-0033 Süreç Değişikliklerinin Yönetimi Prosedürü Formu

KY-FR-0034 Veri Analizi Prosedürü Formu

KY-FR-0035 Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı Tablosu

KY-FR-0036 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Formu

KY-FR-0037 Doküman Yönetimi Prosedürü Formu

KY-FR-0038 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

KY-FR-0039 Paydaş Matrisi

KY-FR-0040 Talimat

KY-FR-0041 Risk Analizi Veri Tabanı

MF-FR-0001 HARCAMA FORMU-MUHASEBE FİNANS

MF-FR-0002 AVANS TALEP FORMU-MUHASEBE FİNANS

MF-FR-0003 EĞİTİM ÜCRETİ GERİ ÖDEME DETAYLARI-MUHASEBE FİNANS

MF-FR-0004 Genel Talep Formu-MUHASEBE VE FİNANS

MF-FR-0005 TÜBİTAK PROJELERİ ÖDEME TALİMAT-MUHASEBE FİNANS

MY-FR-0001 Genel Dilekçe

MY-FR-0002-Sınav Yoklama ve Teslim Tutanağı

MY-FR-0003 MYO Toplantı Katılım Formu

MÜ-FR-0001 Computer Engineering Internshıp Report

MÜ-FR-0002 Civil Engineering Internship Report

MÜ-FR-0003 Electronical Engineering Internship Report

MÜ-FR-0004 Industrial Engineering Internship Report

Öİ-FR-0001 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Genel Talep Formu

Öİ-FR-0002 Üçüncü Kişileri Yetkilendirme Formu

Öİ-FR-0003 Kimlik Kartı Talep Formu

Öİ-FR-0004 Kurumlararası Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Formu

Öİ-FR-0005 Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Öİ-FR-0006 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Kurumiçi Yatay Geçiş Formu

Öİ-FR-0007 Kurumlararası Başarı Koşuluyla Yatay Geçiş Başvuru Formu

Öİ-FR-0008 Öğrenci Kimlik Kartı Teslim Tutanağı Formu

Öİ-FR-0009 İlişik Kesme Formu

Öİ-FR-0010 Çift Anadal ve Yandal Başvuru Formu

PD-FR-0001-Kişisel Bilgi Formu

PD-FR-0002-Ön Görüşme Raporu

PD-FR-0003-Oturum Raporu

PD-FR-0004-Sonlandırma Raporu

PD-FR-0005-Bireysel Psikolojik Danışma Süreç Değerlendirme Formu

PD-FR-0006-Yıllık Değerlendirme

PD-FR-0007 PDR Merkezi Eğitim Katılım Formu

PD-FR-0008 Genel Dilekçe

PD-FR-0009 PDR Yıllık Eğitim Planı Formu

SA-FR-0001 Sipariş Teyit Formu

SA-FR-0002 Malzeme Talep Formu

SA-FR-0003 Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu

SB-FR-0001-ÖN BAŞVURU FORMU

SB-FR-0002-ABU Anket Formu

SB-FR-0003-ABU Mülakat Sonucu Bildirim Formu

SB-FR-0004-DERS SEÇİM FORMU

SB-FR-0005-Geçici Mezuniyet Belgesi Teslim Formu

SB-FR-0006-Mezuniyet Kontrol Onay Formu

SB-FR-0007-Sosyal Bilimleri Boş Sınav Kağıdı

SB-FR-0008-TR-Özel Öğrenci Başvuru Formu

SB-FR-0009-TR-ING-Yemin Metni Onay

SB-FR-0010-Tez Bitirme Projesi Konu Seçim Formu

SB-FR-0011-TR-ING-Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

SB-FR-0012-TR-ING-Bitirme Projesi Konu Seçimi

SB-FR-0013-TR-ING-Bitirme Projesi Teslim Formu

SB-FR-0014-TR-ING-Bölüm Dışı Ders Ekleme Formu

SB-FR-0015-TR-ING-Danışman Değişikliği Formu

SB-FR-0016-TR-ING-Ders Muafiyet Dilekçesi Uzun

SB-FR-0017-TR-ING-Diploma Teslim Formu

SB-FR-0018-TR-ING-Dönem Projesi Değerlendirme Formu

SB-FR-0019-TR-ING-Dönem Projesi Tutanak Formu

SB-FR-0020-TR-ING-Not Düzeltme Dilekçesi

SB-FR-0021-TR-ING-Genel Amaçlı Dilekçe

SB-FR-0022-TR-ING-Kayıt Dondurma Dilekçesi

SB-FR-0023-TR-ING-Kayıt Silme-İlişik Kesme Dilekçesi

SB-FR-0024-TR-ING-Mazeret Sınavı Dilekçesi

SB-FR-0025-TR-ING-Mezuniyet İşlemleri Dilekçesi

SB-FR-0026-TR-ING-Öğrenci Bilgi Formu

SB-FR-0027-TR-ING-Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu

SB-FR-0028-TR-ING-Özel Öğrenci Ders Muafiyet Dilekçesi

SB-FR-0029-TR-ING-Seminer Değerlendirme Formu

SB-FR-0030-TR-ING-Sınav Sonucuna İtiraz Formu

SB-FR-0031-TR-ING-Soyadı Değişikliği Bildirim Formu

SB-FR-0032-TR-ING-Tez İzin Formu

SB-FR-0033-TR-ING-Tez Jüri Bildirim Formu

SB-FR-0034-TR-ING-Tez Jürisi Atama Formu

SB-FR-0035-TR-ING-Tez Öneri Formu

SB-FR-0036-TR-ING-Tez Sınavı Tutanak Formu

SB-FR-0037-TR-ING-Tez Teslim Formu

SB-FR-0038-TR-ING-Tez-Proje Veri Giris ve Paylaşım Formu

SB-FR-0039-Enstitü Yoklama Listesi

SB-FR-0040-Enstitü Sınav Yoklama ve Teslim Tutanağı

SB-FR-0041-BOŞ SINAV KAĞIDI

SB-FR-0042-Tez Teslimi Danışman Onay Formu

SB-FR-0043-TR-ING-Tez Danışman Öneri Formu

SB-FR-0044-TR-ING-Tez Juri Değerlendirme Formu

SK-FR-0001 KURULUŞ TALEP FORMU

SK-FR-0002 Topluluk Tüzüğü

SK-FR-0003 Topluluk Kurucu Üye Formu

SK-FR-0004 Üye Kayıt Formu

SK-FR-0005 Danışman Muvafakatnamesi

SK-FR-0006 FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME FORMU

SK-FR-0007 FAALİYET PLANI BİLDİRİM FORMU

SK-FR-0008 TOPLULUK ASİL ÜYE(başkan,yrd,sekreter,sayman,yazman) ATAMA BELGESİ

SK-FR-0009 Topluluk Onay Evrakı

SK-FR-0010 Topluluk Faaliyet Raporu Taslak

SK-FR-0011 Topluluk Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Taslak

SM-FR-0001-Antalya SEM EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİ FORMU

SM-FR-0002-Eğitim Katılımcı İmza Çizelgesi

SM-FR-0003-Katılımcı Bilgi Formu

SM-FR-0004-Sürekli Eğitim Merkezi Dilekçe

SM-FR-0005 Katılımcı Kayıt Formu

SM-FR-0006-Katılımcı Kayıt Formu (ingilizce)

SM-FR-0007-Katılımcı Ön Kayıt Formu

SM-FR-0008-Kurumsal Kayıt Formu

SM-FR-0009 -Kayıt Silme-İlişik Kesme Dilekçesi

SM-FR-0010-Eğitim Sertifikası Teslim Tutanağı

SM-FR-0011-Katılım Belgesi Teslim Tutanağı

SM-FR-0012 Kurum Sertifika Teslim Tutanağı

SM-FR-0013 Kurum Katılım Belgesi Tutanağı

SM-FR-0014 Saatlik imza Çizelgesi

SM-FR-0015 Eğitim Planı

SP-FR-0001 Eğitim Katılım Formu

TB-FR-0001 Aday Öğrenci Bilgi Formu Tr

TB-FR-0002 Aday Öğrenci Bilgi Formu En

TF-AK-0001 Sunum Memmnuniyet Anketi

TF-AK-0002 Eğitim Memmnuniyet Anketi

TF-AK-0003 Teknik Gezi Memmnuniyet Anketi

TF-FR-0001 Staj Onay Formu

TF-FR-0002 Staj Beyan Formu

TF-FR-0003 Stajyer Değerlendirme Formu

TF-FR-0004 İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU

TF-FR-0005 Yaz Staj Raporu

TO-FR-0001 TTO Talep Formu

UA-FR-0001ABU Political Science Internship-Applicationform

UA-FR-0002 2019 INTERNSHIP-INTERIM

UA-FR-0003 2019 INTERNSHIP-FINAL

UA-FR-0004 Assessing Internship Reports

UA-FR-0005 SKYPE Interview Protocol

ÜY-FR-0001 Görev Tanımı

ÜY-FR-0001 Staj Onay Formu

ÜY-FR-0002 Birim Anket Formu

ÜY-FR-0003 Bakım Planı

ÜY-FR-0003 Staj Değerlendirme Formu

ÜY-FR-0004 Periyodik Bakım Kayıt Formu

ÜY-FR-0005 AAP Formu

ÜY-FR-0006 Toplantı Tutanak Formu

ÜY-FR-0007 Dersten Çekilme Formu

ÜY-FR-0008 Kayıt Dondurma

ÜY-FR-0009 Not İtiraz

ÜY-FR-0010 Dekanlık Genel Talep

ÜY-FR-0011 Politikalar

ÜY-FR-0013- İç Yönergeler Formu

ÜY-FR-0014 Kalite El Kitabı

ÜY-FR-0015 Organizasyon Şeması

ÜY-FR-0016 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu

ÜY-FR-0017 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi El Kitabı

ÜY-FR-0018 Af Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

ÜY-FR-0019 ECTS FORM

ÜY-FR-0020 AKTS Formu

ÜY-FR-0021 Syllabus Form

ÜY-FR-0022 Öneri Formu

ÜY-FR-0023 Jüri Ücretlendirme Formu

ÜY-FR-0024 Rektörlük Genel Talep

ÜY-FR-0025 Mezuniyet Kontrol Onay Formu

ÜY-FR-0026 Yandal Mezuniyet Kontrol Onay Formu

ÜY-FR-0027 AKTS-ECTS-Form-Mukavemet

ÜY-FR-0028 ECTS Form-AKTS Form-Statics

ÜY-FR-0029 Mazeret Formu Başvuru Formu

ÜY-FR-0030 Görevlendirme Formu

ÜY-FR-0031-CS101

ÜY-FR-0032-CS101-tr

ÜY-FR-0033-CS102

ÜY-FR-0034 CS102-tr

ÜY-FR-0035 CS111

ÜY-FR-0036 CS111-tr

ÜY-FR-0037 CS201

ÜY-FR-0038 CS201-tr

ÜY-FR-0039 CS210

ÜY-FR-0040 CS210-tr

ÜY-FR-0041 CS221

ÜY-FR-0042 CS221-tr

ÜY-FR-0043 CS222

ÜY-FR-0044 CS222-tr

ÜY-FR-0045 cs291-391-Description

ÜY-FR-0046 MATH213

ÜY-FR-0047 MATH213-tr

ÜY-FR-0048 CS303

ÜY-FR-0049

ÜY-FR-0050 CS306

ÜY-FR-0051 CS306-tr

ÜY-FR-0052 CS310

ÜY-FR-0053 CS310-tr

ÜY-FR-0054 CS311

ÜY-FR-0055 CS311-tr

ÜY-FR-0056 CS330

ÜY-FR-0057 CS330-tr

ÜY-FR-0058 CS361

ÜY-FR-0059 CS361-tr

ÜY-FR-0060 CS363

ÜY-FR-0061 CS415

ÜY-FR-0062 CS415-tr

ÜY-FR-0063 CS422

ÜY-FR-0064 CS422-tr

ÜY-FR-0065 CS431

ÜY-FR-0066 CS432

ÜY-FR-0067 CS441

ÜY-FR-0068 CS441-tr

ÜY-FR-0069 CS445

ÜY-FR-0070 CS445-tr

ÜY-FR-0071 CS461

ÜY-FR-0072 CS461-tr

ÜY-FR-0073 CS491

ÜY-FR-0074 CS491-tr

ÜY-FR-0075 CS492

ÜY-FR-0076 CS492-tr

ÜY-FR-0077 Busi-102-Yonetime-Giris-AKTS-Formu

ÜY-FR-0078 Busi-104-Hukuka-Giriş

ÜY-FR-0079 Busi-111-Bilisim-Teknolojileri

ÜY-FR-0080 Busi-201-Proje-Yönetimi

ÜY-FR-0081 Busi-202-Yönetim-Etiği

ÜY-FR-0082 Busi-203-İş-İngilizcesi-ve-İletisim

ÜY-FR-0083 Busi-204-Sosyal-Girisimcilik

ÜY-FR-0084 Busi-205-Yonetim-Becerileri-Gelistirme

ÜY-FR-0085 Busi-206-Kitlesel-Fonlama

ÜY-FR-0086 Busi-207-Yenilikci-İç-Modellemesi

ÜY-FR-0087 Busi-208-Borclar-Hukuku

ÜY-FR-0088 Busi-211-Finansal-Muhasebe

ÜY-FR-0089 Busi-212-Yonetim-Muhasebesi

ÜY-FR-0090 Busi-221-İsletme-Finansina-Giriş

ÜY-FR-0091 Busi-231-Pazarlamaya-Giriş

ÜY-FR-0092 Busi-232-Pazarlama-İletisimi

ÜY-FR-0093 Busi-234-Tuketici-Davranisi

ÜY-FR-0094 Busi-306-Ticaret-Hukuku

ÜY-FR-0095 Busi-251-Lineer-Cebire-Giris

ÜY-FR-0096 Busi-252-Yonetim-Bilimine-Giriş

ÜY-FR-0097 Busi-261-Örgütsel-Davranışı

ÜY-FR-0098 Busi-262-Örgutsel-Davraniş-ii

ÜY-FR-0099 Busi-271-Veritabani-Yonetim-Sistemleri

ÜY-FR-0100 Busi-301-Topluluk-Önunde-Konusma-Etkili-İş-Sunumları

ÜY-FR-0101 Busi-302-Uluslararasi-İşletme-Yönetimi

ÜY-FR-0102 Busi-304-İşletme-Yönetiminde-Arastırma-Yöntemleri

ÜY-FR-0103 Busi-308-Örnek-Olay-Analizi

ÜY-FR-0104 Busi-311-Finansal-Rapor-Analizi

ÜY-FR-0105 Busi-321-İleri-Düzeyde-Şirket-Finansmanı

ÜY-FR-0106 Busi-322-Yatırım-Bankacılığı-ve-Sermaye-Piyasası

ÜY-FR-0107 Busi-324-Risk-Sermayesi-ve-Özel-Sermaye

ÜY-FR-0108 Busi-326-Uluslararasi-Finans

ÜY-FR-0109 Busi-332-Pazarlama-Stratejisi

ÜY-FR-0110 Busi-333-İhracat-Pazarlama-ve-Dıs-Ticaret-Kararları

ÜY-FR-0111 Busi-334-Hizmet-Pazarlaması

ÜY-FR-0112 Busi-335-Musteri-İliskileri-Yönetimi

ÜY-FR-0113 Busi-341-Hizmet-Pazarlaması

ÜY-FR-0114 Busi-343-Tedarik-Zinciri-Yönetimi

ÜY-FR-0115 Busi-351-İs-Surecleri-Tasarımı

ÜY-FR-0116 Busi-361-İnsan-Kaynakları-Yönetimi

ÜY-FR-0117 Busi-401-İleri-Arastirma-Yöntemleri

ÜY-FR-0118 Busi-402-Girisimcilik

ÜY-FR-0119 Busi-403-İs-ve-Sosyal-Guvenlik-Hukuku

ÜY-FR-0120 Busi-404-Uluslararasi-Ticaret-Hukuku

ÜY-FR-0121 Busi-422-Finansal-ve-Ekonomik-Zaman-Serileri

ÜY-FR-0122 Busi-423-Tahvil-Piyasasi-Analizi

ÜY-FR-0123 Busi-424-Öz-Sermaye-Analizi-ve-Degerlendirmesi

ÜY-FR-0124 Busi-431-Marka-Yönetimi

ÜY-FR-0125 busi-441-Envanter-Yönetimi

ÜY-FR-0126 Busi-442-Kalite-Yönetimi

ÜY-FR-0127 Busi-443-Hizmet-Operasyon-Yönetimi

ÜY-FR-0128 Busi-462-Uyuşmazlık-Çözümü

ÜY-FR-0129 Busi-472-Karar-Destek-Sistemleri

ÜY-FR-0130 Busi-463-Eğitim-ve-Geliştirme

ÜY-FR-0131 Busi-464-Yoneticiler-İcin-Sözlesme-Tasarımı

ÜY-FR-0132 Busi-473-Sistem-Analizi-ve-Tasarımı

ÜY-FR-0133 Busi-481-Stratejik-Yönetim-i

ÜY-FR-0134 Busi-474-Elektronik-Ticaret

ÜY-FR-0135 Busi-475-Yönetim-Bilisim-Sistemleri

ÜY-FR-0136 Busi-482-Stratejik-Yönetim-ii

ÜY-FR-0137 Busi-484-Liderlik-ve-Yönetim

ÜY-FR-0138 Busi-492-Bagimsiz-Çalışma

ÜY-FR-0139 Enbe-101-Akademik-İngilizce-i

ÜY-FR-0140 Math-204-Sosyal-Bilimler-İçin-İstatistik

YD-FR-0001 Genel Dilekçe

YD-FR-0002 Sınav İtiraz Dilekçesi

YD-FR-0003 Sınav İtiraz Öğrenci Beyan Formu

YD-FR-0004 Hazırlık Sınıfı Muafiyet Dilekçesi

YD-FR-0005 Sözlü Sınav Tutanağı

YD-FR-0006 İzin Dilekçesi

YD-FR-0007 Yoklama Listesi Teslim Tutanağı

YD-FR-0008 Attendance Sheets-Students

YD-FR-0009 Öğrenci Belgesi Talep Formu

YD-FR-0010 İngilizce Yeterlik Belgesi Talep Formu

YD-FR-0011 Lesson Plan Chart

YD-FR-0012 Lesson Plan Sheet (To Be Filled In Before The Observation)

YD-FR-0013 Peer Observation Checklist

YD-FR-0014 Peer Observation Sheet

YD-FR-0015 Post Observation Reflection Form

YD-FR-0016 Running Commentary For Observations

YD-FR-0017 Incident Report Form

YD-FR-0018 Appraisal Form For 2018

YD-FR-0019 Spot Check Form

YD-FR-0020 CHECK LIST FOR PROCTORS-Final Test

YD-FR-0021 Final Test Signature List

YD-FR-0022 Final Test Grade List

YD-FR-0023 Final Speaking-GRADES List

YD-FR-0024 Final Speaking-SIGNATURE List

YD-FR-0025 Speaking Task-GRADES List

YD-FR-0026 Speaking Task-SIGNATURE List

YD-FR-0027 Testing and Assessment Commission Meeting Agenda

YD-FR-0028 Testing and Assessment Commission Meeting Minutes

YD-FR-0029 End of Module Feedback Form

YD-FR-0030 Level Meeting Agenda

YD-FR-0031 Level Meeting Minutes

YD-FR-0032 Office Hours

YD-FR-0033 Midterm GRADES List

YD-FR-0034 Presentation Checklist

YD-FR-0035 Presentation Groups-Template

YD-FR-0036 Teachers Meeting Signature List

YD-FR-0037- Midterm SIGNATURE List

YD-FR-0037 Testing and Assessment Commission Meeting Agenda

YD-FR-0038 Presentation Signature List Template

YD-FR-0039 Presentation-GRADES List Template

YD-FR-0040 Process Writing GRADES Sheet Template

YD-FR-0041 Process Writing Signature List Template

YD-FR-0042 Proficiency Speaking GRADE Lists-Afternoon Session

YD-FR-0043 Proficiency Speaking GRADE Lists-Morning Session

YD-FR-0044 Proficiency Speaking SIGNATURE Lists-Afternoon Session

YD-FR-0045 Proficiency Speaking SIGNATURE Lists-Morning Session

YD-FR-0046 Proficieny Test-GRADES LIST

YD-FR-0047 Proficieny Test-SIGNATURE LIST

YD-FR-0048 Günlük Devam Kontrol Formu

YD-FR-0049 YDYO Eğitim Katılım Formu

YD-FR-0050 Induction Programme Feedback Form

YD-FR-0051 ELT Conference Feedback Form

YD-FR-0052 Mazeret Sınavı Dilekçesi

YD-FR-0053 YDYO Yıllık Eğitim Planı Formu

YD-FR-0054 Ofis Saatleri Katılım Formu

YD-FR-0055 Activity Feedback Form