AS-FR-0001 Staj Form-1

AS-FR-0002 Staj Form-2

BT-FR-0001 Donanim Teslim Formu

BT-FR-0004-Donaım Teslim Formu ING

BT-FR-0005 ISI NEM TAKİP FORMU

BT-FR-0003 Yazılım Talep Formu

BT-FR-0002 ABU_IT_Guest

DH-FR-0001 PEYZAJ BİRİMİ

DH-FR-0002 PEYZAJ BİRİMİ

DH-FR-0003 TEKNİK

DH-FR-0004 TEKNİK

DH-FR-0005 TEKNİK

DH-FR-0006 TEKNİK

DH-FR-0007 TEKNİK

DH-FR-0008 TEKNİK

DH-FR-0009 TEKNİK

DH-FR-0010 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0011 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0012 MUTFAK BİRİMİ-Depo Sıcaklık Kontrol

DH-FR-0013 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0014 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0015 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0016 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0017 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0018 MUTFAK BİRİMİ-Uygun Olmayan Ürün Formu

DH-FR-0019 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0020 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0021 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0022 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0023 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0024 MUTFAK BİRİMİ-Girdi Kontrol Formu

DH-FR-0025 MUTFAK BİRİMİ-Tedarikçi Kayıt Formu

DH-FR-0026 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0027 MUTFAK BİRİMİ

DH-FR-0028 ULAŞIM BİRİMİ

DH-FR-0029 TEMİZLİK BİRİMİ

DH-FR-0030 TEMİZLİK BİRİMİ-Kargo Takip Formu

DH-FR-0031 TEMİZLİK BİRİMİ-KARGO ALIM DAĞITIM FORMU

DH-FR-0032 Misafir Giriş Çıkış Kontrol Formu

DH-FR-0033 PEYZAJ BİRİMİ

DH-FR-0034 Olay-Durum Rapor Tespit Formu

DH-FR-0035 BULUNTU EŞYA BİLDİRİM FORMU

DH-FR-0036 ZİMMET Formu

DH-FR-0037 Sadece İdari Personel Kullanıma Aittir

DH-FR-0038 Personel Harici Girilmesi Yasaktır

DH-FR-0039 Lütfen Kapıyı Kapalı Tutunuz

DH-FR-0040 Eşya Çıkış Formu

DH-FR-0041 Sigara Duyurusu

DH-FR-0042-BUTİK MALZEME TESLİM LİSTESİ

DH-FR-0043 Ulaşım Birimi Detaylı Araç Takip Formu

DH-FR-0044 Kargo Ofisi Çalışma Saatleri

DH-FR-0045-İKRAM SERVİS DEMİRBAŞ SAYIM TABLOSU

DH-FR-0046-Butik Çalışma Saatleri

DH-FR-0047 Antalya Bilim Üniversitesi Araç Görev Yazısı

ER-FR-0001 Consulate Letter

ER-FR-0002 ABU Nomination Letter

ER-FR-0003 ABU Acceptance Letter

ER-FR-0004 ABU Studying Confirmation Letter

ER-FR-0005 ABU Hareketlilik Öncesi Formu

ER-FR-0006 ABU Application Form Erasmus Studying Incoming

ER-FR-0007 ABU Teaching Staff Application Form

ER-FR-0008 There is a meeting please don

ER-FR-0009 ABU Before the Mobility

ER-FR-0010 ABU Confirmation of Stay

ER-FR-0011 ABU During the Mobility

ER-FR-0012 ABU Graduate School During the Mobility Recognition Form

ER-FR-0013 ABU Graduate School Recognition Form

ER-FR-0014 ABU Hareketlilik Sırasındaki Form

ER-FR-0015 ABU Hareketlilik Sonrası Formu

ER-FR-0016 ABU Öğrenci Bilgi Formu

ER-FR-0017 Denizbank Euro Account Petititon

ER-FR-0018 ABU Training Agreement

ER-FR-0019 Consulate Letter

ER-FR-0020 ABU Teaching Mobility

ER-FR-0021 ABU Training Mobility

ER-FR-0022 ABU Application Form Erasmus Training

ER-FR-0023 ABU Intern Acceptance Letter

ER-FR-0024 Abu Training Staff Invitation Letter

ER-FR-0025 Teaching Staff Mobility Confirmation Letter

ER-FR-0026 Training Staff Mobility Confirmation Letter

ER-FR-0027 Abu Teaching Staff Invitation Letter

ER-FR-0028 ABU Before the Mobility

ER-FR-0029 ABU Training Agreement

GA-FR-0001 Depo Sıcaklık Formları

GA-FR-0002 Ekipman Temizlik Formu

GA-FR-0003 Temizlik Formu

GA-FR-0004 Yer Temizlik Formu

GM-FR-0001 Staj Ayrılış Formu

GM-FR-0002 GSMF Staj GünlükRapor

GM-FR-0003 GSMF Staj I Rapor Formatı

GM-FR-0004 GSMF Staj II Rapor Formatı

GM-FR-0005 GSMF Staj Rapor Kapak Formatı

GM-FR-0006 2016 CURRICULUM

GM-FR-0007 2016 MÜFREDAT-TUR

GM-FR-0008 Mimarlık HAFTALIK PROGRAM GÜZ DÖNEMİ (ing)

GM-FR-0009 Timetable 4 Instructors

GM-FR-0010 MIDTERM TABLE

GM-FR-0011 20180906 Bölüm Başkanlığı Genel Talep Formu

GM-FR-0012 Dekanlık Personel İzin Dilekçesi

GM-FR-0013 Design Talks Seminar Poster Altlık

GM-FR-0014 Academic Research Seminar Poster Altlık

GM-FR-0015 İntibak Tablosu

GM-FR-0016-Theory Courses-Archiving List

GM-FR-0017-Studio Courses-Archiving List

GM-FR-0018 Mimarlık 2018-2019 Müfredatı Ders içerikleri

GM-FR-0019 Architecture Course Content

GM-FR-0020 Mimarlık-İnsaat Mühendisliği ÇAP-Programı

GM-FR-0021 Mimarlık-İnsaat Mühendisliği Yandal-Programı

GM-FR-0022 Giriş Sınavı Yazılı

GM-FR-0023 Giriş Sınavı Sözlü

GM-FR-0024 Giriş Sınav Yoklama Tutanağı

GM-FR-0025 FORM FOR PROJCT EVALUATION

HU FR 0001 SINAV PROGRAMI(Hukuk 18-19 Bahar Vize Sınav Programı)

HU FR 0002 DERS PROGRAMI(Hukuk 19-20 Güz Ders Programı)

HU-FR-0003-SINAV TUTANAĞI

HU-FR-0006 ÖĞRENCİ GÖRÜŞME SAATLERİ

İİ-FR-0001 Teslim Tesellüm Tutanağı

İİ-FR-0002 Giriş Sınav Yoklama Tutanağı

İİ-FR-0003 Bireysel Program

İİ-FR-0004 Sınav Yoklama Listesi

İİ-FR-0005 ZARF KONTROL FORMU

İK-FR-0001 Eğitim Katılım Formu

İK-FR-0002 Eğitim Memnuniyet Anketi

İK-FR-0003 Eğitim Talep Formu

İK-FR-0004-Eğitim Talep Analizi

İK-FR-0005-Eğitim Planı

İK-FR-0006 Eğitim Kartı

İK-FR-0007-İşbaşvuru Formu

İK-FR-0008-İdari Personel Talep Formu

İK-FR-0009-Oryantasyon Eğitim Planı

İK-FR-0010-Oryantasyon Değerlendirme Anketi

İK-FR-0011-Oryantasyon Sonu Değerlendirme Raporu

İK-FR-0012-Rotasyon Eğitim ve Takip Formu

İK-FR-0013-Personel İzin Formu

İK-FR-0014-Aylık Puantaj Formu

İK-FR-0015- Kısmi Zamanlı Puantaj Formu

İK-FR-0016-Akademik Birim Çalışma Belgesi

İK-FR-0017- İngilizce Çalışma Belgesi

İK-FR-0018- İdari Personel - Evrak Listesi

İK-FR-0019- İbra Sözleşmesi

İK-FR-0020- İdari Birim Çalışma Belgesi

İK-FR-0021-Personel Kart Talep Formu

İK-FR-0022- Yıllık İzin Bordrosu

İK-FR-0023-İlişik Kesme Formu

İK-FR-0024-Akademik Personel - Evrak Listesi

IK-FR-0025-Eğitim Etkinlik Değerlendirme Anketi

İK-FR-0026-Eğitim Memnuniyet Analizi

İK-FR-0027-31.Madde Görevlendirme - Evrak Listesi

İK-FR-0028-40 A-D görevlendirme - Evrak Listesi

İK-FR-0029-İcra Listesi Kesinti Takip

İK-FR-0030-Akademik Personel Özlük Dosyası Evrak Takip Listesi

İK-FR-0031-Güncel Personel Listesi Formu

İK-FR-0032- Yabancı Uyruklu Akademisyen Çalışma Kartı Teslim Tutanağı

İK-FR-0033- Teslim Tesellüm Tutanağı Türkçe

İK-FR-0034- Multinet Zimmet Formu

İK-FR-0035 - İDARİ PERSONEL EKSİK EVRAKLAR

İK-FR-0036- Görevlendirme Formu

İK-FR-0037 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuruda İstenen Belgeler

İK-FR-0038 Akademik Personel Görevlendirme Formu

İK-FR-0039 Fazla Mesai ve Serbest Zaman Formu

KD-FR-0001  Bağış Kabul Formu

KD-FR-0002 Eğitim Katılım Formu

KD-FR-0003 Kütüphane Duyuru Formu

KD-FR-0004 Öğrenci Takip Listesi

KD-FR-0005 Öğle Arası Nöbet Çizelgesi

KD-FR-0006 Kaynak yerleştirme Formu

KD-FR-0007 Hizmetler Formu

KD-FR-0008 Ödünç Verme Formu

KD-FR-0009 Kütüphane Raf Kontrol Çizelgesi

KD-FR-0010 Office Etiquette

KD-FR-0011 Kütüphane Giriş-Çıkış Kontrol Çizelgesi Formu

KY-FR-0001 Swot Analizi Formu

KY-FR-0002 Paydaş Analizi Formu

KY-FR-0003 Kaplumbağa Şeması

KY-FR-0004 Risk Analizi Formu

KY-FR-0006 Anket Analiz Formu

KY-FR-0007 Etkinlik Memnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Hukuk Dergi Memnuniyet Anketi-Öğrenci

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-MYO-Teknik Gezi Memnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Öğrenci 2

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Turizm Eğitim Memmnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Turizm Sunum Memmnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Turizm Teknik Gezi Memmnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-YDYO Activity Feedback Form

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-YDYO ELT Conference Feedback Form

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Basın ve Halkla İlişkiler

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Bilgi İşlem Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Bireysel Görüşme Değerlendirme Anketi-PDR

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Çalışan

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Destek Hizmetleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Dış İlişkiler veUluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Enstitüler

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Etkinlik İnşaat Mühendisliği

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Etkinlik

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Fakülteler

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Erasmus Genel

KY-FR-0007 Toplantı Memnuniyet Anketi-ERASMUS Konferans

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Erasmus Giden Öğrenci Personel

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Genel Koordinatörlük

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Genel Sekreterlik

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Grupla Psikolojik Danışma Değerlendirme Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Güvenlik

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi KHUAM

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Hukuk

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-İnsan Kaynakları

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-İşveren

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Laboratuvar

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Kariyer Merkezi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Kütüphane ve Dokümantasyon

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Mezun Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Memnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Oryantasyon

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Öğrenci (Ders İçeriği)

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Öğrenci İşleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Öğrenci

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Önleyici Ruh Sağlığı Çalışmaları Değerlendirme Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-PDR

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Rektörlük

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Satın Alma

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-SEM

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi SEPAM

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-SKS Gezi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-SKS

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Kalite Koordinatörlüğü

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Tedarikçi

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-TTO

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Ulaşım Hizmetleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Ulaştırma ve Servis

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Yabancı Diller Yüksekokulu-İdari

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Yazı İşleri

KY-FR-0007 Memnuniyet Anketi-Yemekhane

KY-FR-0008 İş Akış Formu

KY-FR-0009 Neden&Sonuç Formu

KY-FR-0010 Düzeltici Faaliyet Formu

KY-FR-0011 Doküman-Kayıt Talep Formu

KY-FR-0012 Doküman Dağıtım Formu

KY-FR-0013 Doküman Yürürlükten Kaldırma Formu

KY-FR-0014 Doküman-Kayıt Değişiklik Talep ve Onay Formu

KY-FR-0015 Doküman Gözden Geçirme Formu

KY-FR-0016 İç Denetim Planı

KY-FR-0017 Uygunsuzlukların Yönetimi Formu

KY-FR-0018 Kalite Kayıtları Listesi

KY-FR-0019 Güncel Doküman Listesi

KY-FR-0020 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi

KY-FR-0021 İç Denetçi Listesi

KY-FR-0022 İç Denetim Soru Listesi

KY-FR-0023 Kalibrasyon Listesi Formu

KY-FR-0026 Doküman Yayın Onay Formu

KY-FR-0028 Kalite Faaliyet Planı

KY-FR-0029 Risk Analizi Formu

KY-FR-0030 İç Denetim Raporu Formu

KY-FR-0031 Süreç Değişiklik Talep ve Takip Formu

KY-FR-0032 Değişiklik Veritabanı Formu

KY-FR-0034 Veri Analizi Prosedürü Formu

KY-FR-0035 Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı Tablosu

KY-FR-0036 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü Formu

KY-FR-0037 Doküman Yönetimi Prosedürü Formu

KY-FR-0038 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

KY-FR-0039 Paydaş Matrisi

KY-FR-0040 Talimat

KY-FR-0041 Risk Analizi Veri Tabanı

KY-FR-0042 Toplatı Katılım Formu

KY-FR-0043 İptal Doküman-Kayıt Formu

KY-FR-0044 KY-SP-0001 Kalite SPİK

MÜ-FR-0001 Computer Engineering Internshıp Report

MÜ-FR-0002 Civil Engineering Internship Report

MÜ-FR-0003 Electronical Engineering Internship Report

MÜ-FR-0004 Industrial Engineering Internship Report

MÜ-FR-0005 Office Hours

MÜ-FR-0006 Flow Chart

MÜ-FR-0007 Dosya Kontrol Formu (Control Form)

MÜ-FR-0008-Exam Form And Attendance Table

MÜ-FR-0009 Bölüm Başkanlığı Genel Talep Formu

MÜ-FR-0010 Laboratuvar Demirbaş Listesi

MÜ-FR-0011 Akademik Performans Değerlendirme Formu

MÜ-FR-0012 Mühendislik Fakültesi Güncel Komisyonlar Listesi

MÜ-FR-0013 Mechanical Engineering Internship Report ME 300

MÜ-FR-0014 Mechanical Engineering Internship Report ME 400

MÜ-FR-0015 Department of Mechanical Engineering Internship Guide - (Mührndislik Fakültesi Klavuz Formu)

MY-FR-0001 Genel Dilekçe

MY-FR-0002-Sınav Yoklama ve Teslim Tutanağı

MY-FR-0003 MYO Toplantı Katılım Formu

MY-FR-0004 Giriş Sınavı Yazılı

MY-FR-0005 Akademisyen Giriş Sınav Yoklama Tutanağı

MY-FR-0006 Sınav Takvimi

MY-FR-0007 Staj Raporu

MY-FR-0008 MYO Sınav Dosyası Kontrol Listesi

MY-FR-0009 MYO Öğrenci Görüşme Saatleri

MY-FR-0010 Duyuru Formu

Öİ-FR-0001 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Genel Talep Formu

Öİ-FR-0002 Üçüncü Kişileri Yetkilendirme Formu

Öİ-FR-0003 Kimlik Kartı Talep Formu

Öİ-FR-0004 Kurumlararası Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Formu

Öİ-FR-0005 Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Öİ-FR-0006 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Kurumiçi Yatay Geçiş Formu

Öİ-FR-0007 Kurumlararası Başarı Koşuluyla Yatay Geçiş Başvuru Formu

Öİ-FR-0008 Öğrenci Kimlik Kartı Teslim Tutanağı Formu

Öİ-FR-0009 İlişik Kesme Formu

Öİ-FR-0010 Çift Anadal ve Yandal Başvuru Formu

Öİ-FR-0011 Öğrenci Kimlik Kartı Teslim Tutanağı(İngilizce)

Öİ-FR-0012 İstenen Belgeler Formu

PD-FR-0001-Kişisel Bilgi Formu

PD-FR-0002-Ön Görüşme Raporu

PD-FR-0003-Oturum Raporu

PD-FR-0004-Sonlandırma Raporu

PD-FR-0005-Bireysel Psikolojik Danışma Süreç Değerlendirme Formu

PD-FR-0006-Yıllık Değerlendirme

PD-FR-0007 PDR Merkezi Eğitim Katılım Formu

PD-FR-0008 Genel Dilekçe

PD-FR-0009 PDR Yıllık Eğitim Planı Formu

PD-FR-0010 PDR Toplantı Katılım Formu

SA-FR-0001 Sipariş Teyit Formu

SA-FR-0002 Malzeme Talep Formu

SA-FR-0003 Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu

SK-FR-0001 KURULUŞ TALEP FORMU

SK-FR-0002 Topluluk Tüzüğü

SK-FR-0003 Topluluk Kurucu Üye Formu

SK-FR-0004 Üye Kayıt Formu

SK-FR-0005 Danışman Muvafakatnamesi

SK-FR-0006 FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME FORMU

SK-FR-0007 FAALİYET PLANI BİLDİRİM FORMU

SK-FR-0008 TOPLULUK ASİL ÜYE(başkan,yrd,sekreter,sayman,yazman) ATAMA BELGESİ

SK-FR-0009 Topluluk Onay Evrakı

SK-FR-0010 Topluluk Faaliyet Raporu Taslak

SK-FR-0011 Topluluk Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Taslak

SM-FR-0001-Antalya SEM EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİ FORMU

SM-FR-0002-Eğitim Katılımcı İmza Çizelgesi

SM-FR-0003-Katılımcı Bilgi Formu

SM-FR-0004-Sürekli Eğitim Merkezi Dilekçe

SM-FR-0005 Katılımcı Kayıt Formu

SM-FR-0006-Katılımcı Kayıt Formu (ingilizce)

SM-FR-0007-Katılımcı Ön Kayıt Formu

SM-FR-0008-Kurumsal Kayıt Formu

SM-FR-0009 -Kayıt Silme-İlişik Kesme Dilekçesi

SM-FR-0010-Eğitim Sertifikası Teslim Tutanağı

SM-FR-0011-Katılım Belgesi Teslim Tutanağı

SM-FR-0012 Kurum Sertifika Teslim Tutanağı

SM-FR-0013 Kurum Katılım Belgesi Tutanağı

SM-FR-0014 Saatlik imza Çizelgesi

SM-FR-0015 Eğitim Planı

SP-FR-0001 Eğitim Katılım Formu

TB-FR-0001 Aday Öğrenci Bilgi Formu Tr

TB-FR-0002 Aday Öğrenci Bilgi Formu En

TB-FR-0003 Tabela Çağrı Merkezi Formu

TB-FR-0004 FUAR GÖREVLİ DEĞERLENDİRMELERİ

TF-FR-0001 Staj Onay Formu

TF-FR-0002 Staj Beyan Formu

TF-FR-0003 Stajyer Değerlendirme Formu

TF-FR-0004 İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU

TF-FR-0005 Yaz Staj Raporu

TF-FR-0006 Giriş Sınav Yoklama Tutanağı

TF-FR-0007 Giriş Sınavı Yazılı

TF-FR-0008-SINAV GİRİŞ TUTANAĞI VE YOKLAMA ÇİZELGESİ

TO-FR-0001 TTO Talep Formu

UA-FR-0001ABU Political Science Internship-Applicationform

UA-FR-0002 2019 INTERNSHIP-INTERIM

UA-FR-0003 2019 INTERNSHIP-FINAL

UA-FR-0004 Assessing Internship Reports

UA-FR-0005 SKYPE Interview Protocol

ÜY-FR-0001 Görev Tanımı

ÜY-FR-0002 Birim Anket Formu

ÜY-FR-0003 Bakım Planı

ÜY-FR-0004 Periyodik Bakım Kayıt Formu

ÜY-FR-0005 AAP Formu

ÜY-FR-0006 Toplantı Tutanak Formu

ÜY-FR-0007 Dersten Çekilme Formu

ÜY-FR-0008 Kayıt Dondurma

ÜY-FR-0009 Not İtiraz

ÜY-FR-0010 Dekanlık Genel Talep

ÜY-FR-0011 Politikalar

ÜY-FR-0013- İç Yönergeler Formu

ÜY-FR-0014 Kalite El Kitabı

ÜY-FR-0015 Organizasyon Şeması

ÜY-FR-0016 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu

ÜY-FR-0017 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi El Kitabı

ÜY-FR-0018 Af Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

ÜY-FR-0021 Syllabus Form

ÜY-FR-0022 Öneri Formu

ÜY-FR-0023 Jüri Ücretlendirme Formu

ÜY-FR-0024 Rektörlük Genel Talep

ÜY-FR-0025 Mezuniyet Kontrol Onay Formu

ÜY-FR-0026 Yandal Mezuniyet Kontrol Onay Formu

ÜY-FR-0029 Mazeret Formu Başvuru Formu

ÜY-FR-0030 Görevlendirme Formu

ÜY-FR-0045 cs291-391-Description

ÜY-FR-0196 ITP 112 Teknik Çizim

ÜY-FR-0197 ITP 122 Yapı Malzemeleri

ÜY-FR-0198 ITP 131 Mukavemet

ÜY-FR-0199 ITP 172 Büro ve Şantiye Organizasyonu

ÜY-FR-0200 ITP 191 İş Sağlığı ve Güvenliği

ÜY-FR-0201 ITP 202 Mezuniyet Projesi

ÜY-FR-0202 ITP 215 Bilgisayar Destekli Tasarım

ÜY-FR-0203 ITP 224 Yeni Teknolojik Malzemeler

ÜY-FR-0204 ITP 225 Beton Teknolojileri

ÜY-FR-0205 ITP 227 Yapılar

ÜY-FR-0206 ITP 231 Yapı Statiği

ÜY-FR-0207 ITP 232 Betonarme

ÜY-FR-0208 ITP 242 Su Temini ve İletimi

ÜY-FR-0209 ITP 251 Yer Bilimi

ÜY-FR-0210 ITP 252 Zemin Mekaniği

ÜY-FR-0211 ITP 262 Yapı Metrajı ve Maliyeti

ÜY-FR-0212 ITP 263 Risk Analizi ve Değerlendirmesi

ÜY-FR-0213 ITP 265 Yapı Onarımı ve Güçlendirme

ÜY-FR-0214 ITP 267 Proje Etüdü ve Uygulamaları

ÜY-FR-0215 ITP 273 Yol İnşaatı

ÜY-FR-0216 ITP 275 Bilgi Teknolojilerine Giriş

ÜY-FR-0217 ITP 277 Maliyet Analizi

ÜY-FR-0218 ITP 281 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş

ÜY-FR-0219 ITP 292 Girişimcilik

ÜY-FR-0220 ITP 293 Mesleki Sorumluluk ve Etik

ÜY-FR-0221 ITP 294 Etkili İletişim

ÜY-FR-0222 ITP 295 Kalite Yönetim Sistemleri

ÜY-FR-0223 ITP 296 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

ÜY-FR-0224 MAT 101 Matematik

ÜY-FR-0225 PHYS 101 Fizik

ÜY-FR-0226 TURK 101 Türk Dili I

ÜY-FR-0227 TURK 102 Türk Dili II

ÜY-FR-0228 BTP101 -Programlamaya Giriş

ÜY-FR-0229 BTP102 - Veri Tabanı 1

ÜY-FR-0230 BTP103 - Algoritma ve Programlama Temelleri

ÜY-FR-0231 BTP104 - Nesne Tabanlı Programlama 1

ÜY-FR-0232 BTP105 - Bilgisayar Donanımı

ÜY-FR-0233 BTP106 - Bilgisayar Ağları

ÜY-FR-0234 BTP108 - Grafik ve Animasyon

ÜY-FR-0235 BTP201 - Görsel Programlama 1

ÜY-FR-0236 BTP202 - Görsel Programlama 2

ÜY-FR-0237 BTP203 - Veri Tabanı 2

ÜY-FR-0238 BTP204 - Bilgisayar Güvenliği

ÜY-FR-0239 BTP205 - Nesne Tabanlı Programlama 2

ÜY-FR-0240 BTP207 - İnternet Programcılığı

ÜY-FR-0241 BTP221 - Ofis Yazılımları

ÜY-FR-0242 BTP222 - Sayısal Sistemler

ÜY-FR-0243 BTP223 - İşletim Sistemleri

ÜY-FR-0244 BTP224 - Mikroişlemciler

ÜY-FR-0245 BTP225 - Mobil Uygulamalar

ÜY-FR-0246 BTP226 - Yapay Zeka

ÜY-FR-0247 BTP227 - Gömülü Sistem Tasarımları

ÜY-FR-0248 BTP228 - Sayısal Görüntü İşleme

ÜY-FR-0249 BTP229 - Kablosuz Ağlar

ÜY-FR-0250 BTP230 - İnsan Bilgisayar Etkileşimi

ÜY-FR-0251 MAT101-Matematik

ÜY-FR-0252 Teknik Çizim - CE 112

ÜY-FR-0253 Technical Drawing - CE112

ÜY-FR-0254 Yer Bilimleri - CE 130

ÜY-FR-0255 Technical Drawing CE112

ÜY-FR-0256 Dinamik - CE 244

ÜY-FR-0257 Dynamic - CE 244

ÜY-FR-0258 Malzeme Bilimi - CE 211

ÜY-FR-0259 Material Science - CE 211

ÜY-FR-0260 Mukavemet - CE 242

ÜY-FR-0261 Strength-of-Materials - CE 242

ÜY-FR-0262 Ölçme Bilgisi - CE 200

ÜY-FR-0263 Surveying - CE 200

ÜY-FR-0264 Statik - CE241

ÜY-FR-0265 Statics - CE 241

ÜY-FR-0266 Yapı Malzemeleri - CE 212

ÜY-FR-0267 Construction Materials - CE 212

ÜY-FR-0268 Akışkanlar Mekaniği - CE 321

ÜY-FR-0269 Fluid Mechanics - CE 321

ÜY-FR-0270 Betonarme I - CE 352

ÜY-FR-0271 Reinforced Concrete I - CE 352

ÜY-FR-0272 Çelik Yapılar - CE 351

ÜY-FR-0273 Steel Structures - CE 351

ÜY-FR-0274 Hidrolik - CE 322

ÜY-FR-0275 Hydraulics - CE 322

ÜY-FR-0276 Hidroloji - CE 323

ÜY-FR-0277 Hydrology - CE 323

ÜY-FR-0278 Trafik Mühendisligi - CE 360

ÜY-FR-0279 Traffic Engineering - CE 360

ÜY-FR-0280 Yapı Statiği I - CE 341

ÜY-FR-0281 Structural Analysis I - CE 341

ÜY-FR-0282 Yapı Statiği II - CE 342

ÜY-FR-0283 Structural Analysis II - CE 342

ÜY-FR-0284 Yaz Stajı I - CE 301

ÜY-FR-0285 Industrial Training I - CE 301

ÜY-FR-0286 Zemin Mekaniği - CE 332

ÜY-FR-0287 Soil Mechanics - CE 332

ÜY-FR-0288 Akıllı Ulaşım Sistemleri - CE 462

ÜY-FR-0289 Road Safety Engineering - CE462

ÜY-FR-0290 Beton ve Bileşenleri - CE 411

ÜY-FR-0291 Concrete and Components - CE 411

ÜY-FR-0292 Betonarme II - CE 453

ÜY-FR-0293 Reinforced Concrete II - CE 453

ÜY-FR-0294 Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı - CE 471

ÜY-FR-0295 Computer aided structral design - CE 471

ÜY-FR-0296 Bitirme Projesi I - CE 491

ÜY-FR-0297 Senior Project I - CE 491

ÜY-FR-0298 Bitirme Projesi II - CE 492

ÜY-FR-0299 Senior Project II - CE 492

ÜY-FR-0300 Çevre Mühendisliği - CE 482

ÜY-FR-0301 Environmental Engineering - CE 482

ÜY-FR-0302 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı - CE455

ÜY-FR-0303 A seismic Design of Structures - CE 455

ÜY-FR-0304 Fiber Takviyeli Polimer Kompozit Yapilarin Tasarimi - CE 454

ÜY-FR-0305 Design of FRP Composite Structures - CE 454

ÜY-FR-0306 İleri Zemin Mekaniği - CE 432

ÜY-FR-0307 Advanced Soil Mechanics - CE 432

ÜY-FR-0308 İş Sağlığı ve Güvenliği I - GEN 401

ÜY-FR-0309 Occupational Health and Safety I - GEN401

ÜY-FR-0310 İş Sağlığı ve Güvenliği II - GEN 402

ÜY-FR-0311 Occupational Health and Safety II- GEN402

ÜY-FR-0312 Kirlenmiş Toprak - CIVE 424

ÜY-FR-0313 Contaminated Land - CIVE 424

ÜY-FR-0314 Şantiye Yönetimi - CE 480

ÜY-FR-0315 Construction Site Management - CE 480

ÜY-FR-0316 Su Kaynakları Mühendisliği - CE 423

ÜY-FR-0317 Water Resources Engineering - CE 423

ÜY-FR-0318 Sürdürülebilir Gelişim için Mühendislik - CE 483

ÜY-FR-0319 Engineering for Sustainable Development - CE 483

ÜY-FR-0320 Taşıyıcı Sistem İlkeleri - CE 441

ÜY-FR-0321 Structural Systems Principles - CE 441

ÜY-FR-0322 Temel Mühendisliği - CE 433

ÜY-FR-0323 Foundation Engineering - CE 433

ÜY-FR-0324 Ulaşım Mühendisliği - CE 461

ÜY-FR-0325 Transportation Engineering - CE 461

ÜY-FR-0326 Yapı Yönetimi - CE 481

ÜY-FR-0327 Construction Management - CE 481

ÜY-FR-0328 Yaz Stajı II - CE 402

ÜY-FR-0329 Industrial Training II - CE 402

ÜY-FR-0330 Yol Güvenliği Mühendisliği - CE 462

ÜY-FR-0331 Intelligent Transportation Systems - CE 462

ÜY-FR-0332 GEN 200. Engineering Economics

ÜY-FR-0333 GEN 200. Mühendislik Ekonomisi

ÜY-FR-0334 GEN 401 İş Sağlılğı ve Güvenliği I

ÜY-FR-0335 GEN 401 Occupational Health and Safety I

ÜY-FR-0336 GEN 402 İş Sağlılğı ve Güvenliği II

ÜY-FR-0337 GEN 402 Occupational Health and Safety II

ÜY-FR-0338 IE 201. Operations Modelling

ÜY-FR-0339 IE 201. Yöneylem Araştırması

ÜY-FR-0340 IE 212. İstatistiksel Modeller

ÜY-FR-0341 IE 212. Statistical Models

ÜY-FR-0342 IE 291. Internship I

ÜY-FR-0343 IE 291. Staj I

ÜY-FR-0344 IE 304. Tesis Planlama ve Tasarım

ÜY-FR-0345 IE 312. Kalite Kontrol Mühendisliği

ÜY-FR-0346 IE 312. Statistical Quality

ÜY-FR-0347 IE 322. Ergonomi

ÜY-FR-0348 IE 322. Ergonomics

ÜY-FR-0349 IE 361. Production Planning and Control

ÜY-FR-0351 IE 382. Benzetim

ÜY-FR-0352 IE 382. Simulation

ÜY-FR-0353 IE 481. Numerical Analysis

ÜY-FR-0354 IE 481. Sayısal Analiz.

ÜY-FR-0355 IE 491. Bitirme Projesi I

ÜY-FR-0356 IE 491. Senior Project I

ÜY-FR-0357 IE 492. Bitirme Projesi II

ÜY-FR-0358 IE 492. Senior Project II

ÜY-FR-0359 MATH 101. Calculus I

ÜY-FR-0360 MATH 101. Matematik I

ÜY-FR-0361 MATH 102. Calculus II

ÜY-FR-0362 MATH 102. Matematik II

ÜY-FR-0363 MATH 201. Linear Algebra

ÜY-FR-0364 MATH 201. Lineer Cebir

ÜY-FR-0365 MATH 202. Diferansiyel Denklemler

ÜY-FR-0366 MATH 202. Differential Equations

ÜY-FR-0367 MATH 211. Mühendisler için Olasılık ve İstatistik

ÜY-FR-0368 MATH 211. Probability and statistics for Engineers

ÜY-FR-0369 EE 112 AKTS

ÜY-FR-0370 EE 201 AKTS

ÜY-FR-0371 EE 201L AKTS

ÜY-FR-0372 EE 202 AKTS

ÜY-FR-0373 EE 202L AKTS

ÜY-FR-0374 EE 211 AKTS

ÜY-FR-0375 EE 212 AKTS

ÜY-FR-0376 EE 221 AKTS

ÜY-FR-0377 EE 221L AKTS

ÜY-FR-0378 EE 242 AKTS

ÜY-FR-0379 EE 291 AKTS

ÜY-FR-0380 EE 301 AKTS

ÜY-FR-0381 EE 302 AKTS

ÜY-FR-0382 EE 302 L AKTS

ÜY-FR-0383 EE 331 AKTS

ÜY-FR-0384 EE 332 AKTS

ÜY-FR-0385 EE 342 AKTS

ÜY-FR-0386 EE 352 AKTS

ÜY-FR-0387 EE 391 AKTS

ÜY-FR-0388 EE 401 AKTS

ÜY-FR-0389 EE 411 AKTS

ÜY-FR-0390 EE 432 AKTS

ÜY-FR-0391 EE 441 AKTS

ÜY-FR-0392 EE 461 AKTS

ÜY-FR-0393 EE 472 AKTS

ÜY-FR-0394 EE 474 AKTS

ÜY-FR-0395 EE 491 AKTS

ÜY-FR-0396 EE 492 AKTS

ÜY-FR-0397 EE112 ECTS

ÜY-FR-0398 EE201 ECTS

ÜY-FR-0399 EE201L ECTS

ÜY-FR-0400 EE202 ECTS

ÜY-FR-0401 EE 202L ECTS

ÜY-FR-0402 EE211 ECTS

ÜY-FR-0403 EE212 ECTS

ÜY-FR-0404 EE221 ECTS

ÜY-FR-0405 EE221L ECTS

ÜY-FR-0406 EE242 ECTS

ÜY-FR-0407 EE291 ECTS

ÜY-FR-0408 EE301 ECTS

ÜY-FR-0409 EE302 ECTS

ÜY-FR-0410 EE302L ECTS

ÜY-FR-0411 EE331 ECTS

ÜY-FR-0412 EE332 ECTS

ÜY-FR-0413 EE342 ECTS

ÜY-FR-0414 EE352 ECTS

ÜY-FR-0415 EE391 ECTS

ÜY-FR-0416 EE401 ECTS

ÜY-FR-0417 EE411 ECTS

ÜY-FR-0418 EE432 ECTS

ÜY-FR-0419 EE441 ECTS

ÜY-FR-0420 EE461 ECTS

ÜY-FR-0421 EE472 ECTS

ÜY-FR-0422 EE474 ECTS

ÜY-FR-0423 EE491 ECTS

ÜY-FR-0424 EE492 ECTS

ÜY-FR-0425 PHYS101 AKTS

ÜY-FR-0426 PHYS101 ECTS

ÜY-FR-0427 PHYS101L AKTS

ÜY-FR-0428 PHYS101L ECTS

ÜY-FR-0429 PHYS102 AKTS

ÜY-FR-0430 PHYS102L AKTS

ÜY-FR-0431 AKTS TRM 108 SANITATION, HYGIENE and OCCUPATIONAL SAFETY

ÜY-FR-0432 AKTS TRM 110 INTRODUCTION TO COMMUNICATION

ÜY-FR-0433 AKTS TRM 112 INTRODUCTIONˇTO TOURISM

ÜY-FR-0434 AKTS TRM 200 SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING I

ÜY-FR-0435 AKTS TRM 221 LODGING OPERATIONS MANAGEMENT

ÜY-FR-0436 AKTS TRM 223 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT I

ÜY-FR-0437 AKTS TRM 224 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT II

ÜY-FR-0438 AKTS TRM 225 IT FOR TOURISM I

ÜY-FR-0439 AKTS TRM 226 IT FOR TOURISM II

ÜY-FR-0440 AKTS TRM 228 TOURISM REGULATIONS

ÜY-FR-0441 AKTS TRM 300 SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING II

ÜY-FR-0442 AKTS TRM 302 TOURISM ECONOMY

ÜY-FR-0443 AKTS TRM 304 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ÜY-FR-0444 AKTS TRM 331 HòZMET PAZARLAMASI

ÜY-FR-0445 AKTS TRM 333 REVENUE MANAGEMENT

ÜY-FR-0446 AKTS TRM 335 TÜKETİCİ DAVRANIŞ

ÜY-FR-0447 AKTS TRM 400 BİTİRME PROJESİ

ÜY-FR-0448 AKTS TRM 401 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

ÜY-FR-0449 AKTS TRM 402 INVESTMENT PROJECT ANALYSIS

ÜY-FR-0450 AKTS TRM 403 RESEARCH METHODOLOGY

ÜY-FR-0451 AKTS TRM 405 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

ÜY-FR-0452 AKTS TRM 376 CONSUMER PYCHOLOGY AND ETHICS FOR TOURISM

ÜY-FR-0453 AKTS TRM 380 ODALAR BÖLÖMÜ YÖNETİMİ

ÜY-FR-0454 AKTSTRM 401 SUSTAINABLE TOURISM

ÜY-FR-0455 AKTSTRM 472 MANAGEMENT SHADOWING

ÜY-FR-0456 AKTS TRM 475 DESTINATION MANAGEMENT

ÜY-FR-0457 AKTS TRM 476 EU AND TOURISM

ÜY-FR-0458 AKTS TRM 477 DESIGNING TOURISM EXPERIENCE

ÜY-FR-0459 AKTS TRM 480 GEOGRAPHY TRAVEL AND TOURISM

ÜY-FR-0460 AKTS TRM 481 BIG DATA ANALYSIS IN TOURISM AND HOSPITALITY

ÜY-FR-0461 AKTS TRM 482 MARKETING RESEARCH FOR TOURISM

ÜY-FR-0462 AKTS TRM 486 TOURISM FAIR AND EXHIBITION MANAGEMENT

ÜY-FR-0463 AKTS TRM 488 INNOVATION AND CREATIVITY

ÜY-FR-0464 AKTS TRM 490 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT

ÜY-FR-0465 AKTS TRM 492 FOOD IN MEDIA

ÜY-FR-0466 AKTS GAST 101 Int to Gast

ÜY-FR-0467 AKTS GAST 103 Nutrition

ÜY-FR-0468 AKTS GAST 400 CAPSTONE PROJECT

ÜY-FR-0469 AKTSGAST 104 Food Science

ÜY-FR-0470 AKTS GAST 106 Bahçe Ürünleri Yetiştirme

ÜY-FR-0471 AKTS GAST 305-Yiyecek ve İçecek için Satış ve Pazarlama

ÜY-FR-0472 AKTS GAST 306 Advanced Bakery and Pastery

ÜY-FR-0473 AKTS GAST 307 Ottoman Kitchen Culture

ÜY-FR-0474 AKTS GAST 108 BASIC ART EDUCATION

ÜY-FR-0475 AKTS GAST 200 SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING I

ÜY-FR-0476 AKTS GAST 201 Introduction to Culinary Technology

ÜY-FR-0477 AKTS GAST 202 Mutfak Teknolojileri I

ÜY-FR-0478 AKTS GAST 203 FOOD AND THEIR SPECIFICATIONS

ÜY-FR-0479 AKTS GAST 405 World Cuisines

ÜY-FR-0480 AKTS GAST 204 Food Culture

ÜY-FR-0481 AKTS GAST 205 İçeceklere Giriş

ÜY-FR-0482 AKTS GAST 206 Banquet and Event Management

ÜY-FR-0483 AKTS GAST 208 Introduction to Pastry and Bakery

ÜY-FR-0484 AKTS GAST 210 Food History

ÜY-FR-0485 AKTS GAST 300 SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING II

ÜY-FR-0486 AKTS GAST 301 Kitchen Technology II

ÜY-FR-0487 AKTS GAST 302 Kitchen Technology III

ÜY-FR-0488 AKTS GAST 303 COST CONTROL & PURCHASING 221117

ÜY-FR-0489 AKTS GAST 304 Turkish Regional Cuisines

ÜY-FR-0490 AKTS GAST 401 Menu Planning and Design

ÜY-FR-0491 AKTS GAST 402 Facilities Management and Design

ÜY-FR-0492 AKTS GAST 403 KITCHEN TECHNOLOGY IV

ÜY-FR-0493 AKTS GAST 404 Culinary Technology V

ÜY-FR-0494 AKTS GAST 405 Dünya Mutfakları

ÜY-FR-0495 AKTS GAST 407 Food Politics and Regulations

ÜY-FR-0496 AKTS GAST 330 Cheese Varieties in International Cuisines

ÜY-FR-0497 AKTS GAST 331 Sensory Evaluation of Food

ÜY-FR-0498 AKTS GAST 332 Gastronomic Writing

ÜY-FR-0499 AKTS GAST 333 Vejetaryen Mutfağı

ÜY-FR-0500 AKTS GASTRONOMİDE YENİ TRENDLER

ÜY-FR-0501 AKTS GAST -Restoran Operasyonları, Problemleri ve Çözümleri

ÜY-FR-0502 AKTS GAST 431 Food Styling and Photography

ÜY-FR-0503 AKTS GAST 432 Food and Media

ÜY-FR-0504 AKTS GAST 433 Oenology

ÜY-FR-0505 AKTS GAST 434 Food and Beverage Service

ÜY-FR-0506 AKTS GAST 435 Chocolate Art

ÜY-FR-0507 AKTS GAST 436 AEGEAN & MEDITERRANEAN CUISINE

ÜY-FR-0508 AKTS GAST 437 Gastronomy Tourism

ÜY-FR-0509 AKTS GAST 439 Culinary Geography

ÜY-FR-0510 AKTS GAST 466 Innovation and Creativity

ÜY-FR-0511 Highway Materials - CE 463

ÜY-FR-0512 Yol Malzemeleri- CE 463

ÜY-FR-0513 Hukuk Fakültesi Syllabus

ÜY-FR-0514 Ön Değerlendirme Sonucu

ÜY-FR-0515 Nihai Değerlendirme Sonucu

ÜY-FR-0516 Görevlendirme Formu

ÜY-FR-0517 Misafirhanesi Rezervasyon Formu

ÜY-FR-0518 Misafirhane Kayıt Defteri

ÜY-FR-0519 Staj Onay Formu

ÜY-FR-0520 Kural Düzenlemeler Formu

ÜY-FR-0521 Staj Değerlendirme Formu

ÜY-FR-0522 Guideline Student Tutoring

ÜY-FR-0523 Bütçe Tahmin Formu

ÜY-FR-0524 Enstitü AKTS Formu

ÜY-FR-0525 Syllabus CHI 201

ÜY-FR-0526 Syllabus CHI 202

ÜY-FR-0527 Syllabus GER 201

ÜY-FR-0528 Syllabus GER 202

ÜY-FR-0529 Syllabus GER 301

ÜY-FR-0530 Syllabus GER 302

ÜY-FR-0531 Syllabus RUS 201

ÜY-FR-0532 Syllabus RUS 202

ÜY-FR-0533 Syllabus RUS 301

ÜY-FR-0534 Syllabus RUS 302

ÜY-FR-0535 Syllabus SPA 201

ÜY-FR-0536 Syllabus SPA 202

ÜY-FR-0537 Syllabus SPA 301

ÜY-FR-0538 Syllabus SPA 302

ÜY-FR-0539 Öğretim Görevlisi Sınavı Jüri Ücretlendirme Formu

ÜY-FR-0540 IE 240. Endüstri 4.0'a Giriş

ÜY-FR-0541 IE 407. Endüstri Mühendisliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği

ÜY-FR-0542 IE 349. Blok zincirleri-Vaka Çalışmaları

ÜY-FR-0543 IE 350. Endüstriyel Nanoteknoloji

ÜY-FR-0544 IE 401. Endüstri 4.0 Konuları

ÜY-FR-0545 IE 428. Bulanık Mantığa Giriş

ÜY-FR-0546 IE 431. Çizelgeleme

ÜY-FR-0547 IE 405. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

ÜY-FR-0548 IE 411. Mühendislikte Karar Destek Sistemleri

ÜY-FR-0549 IE 412. Öngörme Yöntemleri ve Uygulamaları

ÜY-FR-0550 IE 420. Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

ÜY-FR-0551 IE 432. Kuyruk Teorisi

ÜY-FR-0552 IE 433. Dinamik Programlama

ÜY-FR-0553 IE 434. Stokastik Programlama

ÜY-FR-0554 IE 442. Oyun Teorisi

ÜY-FR-0555 IE 460. Uyarlamalı Optimizasyon

ÜY-FR-0556 IE 461. İleri Optimizasyon Metotları

ÜY-FR-0557 IE 462. Hesaplamalı Optimizasyon

ÜY-FR-0558 IE 470. Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Yönetimi

ÜY-FR-0559 IE 472. Tedarik Zinciri Yönetimi

ÜY-FR-0560 IE 473. Yalın Üretim

ÜY-FR-0561 IE 474. Lojistik

ÜY-FR-0562 BIO 102. Biyoloji

ÜY-FR-0563 CHEM 101. Kimya

ÜY-FR-0564 ENEN 101. Mühendislik İçin İngilizce I

ÜY-FR-0565 ENEN 102. Mühendislik için İngilizce II

ÜY-FR-0566 ENEN 401. Teknik Yazım ve Sunum

ÜY-FR-0567 GEN 404. İnovasyon ve Girişimcilik

ÜY-FR-0568 HIST 101. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I

ÜY-FR-0569 HIST 102. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II

ÜY-FR-0570 IE 202. Yöneylem Araştırması II

ÜY-FR-0571 IE 102. Endüstri Mühendisliğine Giriş

ÜY-FR-0572 IE 203. Mikroekonominin Temelleri

ÜY-FR-0573 IE 301. Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

ÜY-FR-0574 IE 301.Yöneylem Araştırması III

ÜY-FR-0575 IE 391. Staj II

ÜY-FR-0576 IE 240. Introduction to Industry 4.0

ÜY-FR-0577 IE 349. Blockchain-Case Studies

ÜY-FR-0578 IE 350. Industrial Nanotechnology

ÜY-FR-0579 IE 401.Topics in Industry 4.0

ÜY-FR-0580 IE 411. Decision Support Systems in Engineering

ÜY-FR-0581 IE 412. Forecasting Methods and Applications

ÜY-FR-0582 IE 428. Introduction to Fuzzy Logic

ÜY-FR-0583 IE 431. Scheduling

ÜY-FR-0584 IE 432. Queueing Theory

ÜY-FR-0585 IE 433. Dynamic Programming

ÜY-FR-0586 IE 434. Stochastic Programming

ÜY-FR-0587 IE 442. Game Theory

ÜY-FR-0588 IE 460. Adaptive Optimization

ÜY-FR-0589 IE 461. Advanced Optimization Methods

ÜY-FR-0590 IE 462. Computational Optimization

ÜY-FR-0591 IE 470. Digital Transformation and Technology Management

ÜY-FR-0592 IE 472. Supply Chain Management

ÜY-FR-0593 IE 473. Lean Manufacturing

ÜY-FR-0594 IE 474. Logistics

ÜY-FR-0595 IE405. Multi Criteria Decision Making Methods

ÜY-FR-0596 IE407. Occupational Health and Safety in Industrial Engineering

ÜY-FR-0597 IE420. Special Topics in Industrial Engineering

ÜY-FR-0598 BIO 102. Biology

ÜY-FR-0599 CHEM 101.Chemistry

ÜY-FR-0600 ENEN 101. English for Engineering I

ÜY-FR-0601 ENEN 102. English for Engineering II

ÜY-FR-0602 ENEN 401. Technical Writing and Presentation

ÜY-FR-0603 GEN 404. Innovation and Entrepreneurship

ÜY-FR-0604 HIST 101. Atatürk’s Principles and the History of Turkish Revolution – I

ÜY-FR-0605 HIST 102. Atatürk’s Principles and the History of Turkish Revolution – II

ÜY-FR-0606 IE 102. Introduction to Industrial Engineering

ÜY-FR-0607 IE 202. Operations Research II

ÜY-FR-0608 IE 203. Fundamentals of Microeconomics

ÜY-FR-0609 IE 301.Special Topics in Industrial Engineering

ÜY-FR-0610 IE 303.Operations Research III

ÜY-FR-0611 IE 391 Internship II

ÜY-FR-0612 ME 112.Computer Aided Technical Drawing

ÜY-FR-0613 Staj Onay Formu-MYO

ÜY-FR-0614 ME 112. Bilgisayar Destekli Teknik Resim

ÜY-FR-0615 Yaz Dönemi- Başka Üniversiteden Ders Alacak Öğrenci Formu

ÜY-FR-0616 Undergradue Application Form

ÜY-FR-0617 Graduate Application Form

ÜY-FR-0618 Undergraduate Pre-Acceptance Letter

ÜY-FR-0619 Graduate Pre-Acceptance

ÜY-FR-0620 GEN 100-Mühendisliğe Giriş ve Etik

ÜY-FR-0621 GEN 100-Introduction to Engineering and Ethics

ÜY-FR-0622 CS104 ECTS Form

ÜY-FR-0623 TURK 101 Türk Dili I(5626)

ÜY-FR-0624 TURK 102 Türk Dili II(5627)

ÜY-FR-0625 CS101

ÜY-FR-0626 CS101_tr

ÜY-FR-0627 Uyar_POLS_310

ÜY-FR-0628 Misyon

ÜY-FR-0629 Vizyon

ÜY-FR-0630 Lisans - Ön Lisans Başvuru Formu

ÜY-FR-0631 Protokol Takip Listesi

ÜY-FR-0632 Ekipman Teslim Formu

ÜY-FR-0633 CS449_ECTS

ÜY-FR-0634 CIVE 343 - Mukavemet II

ÜY-FR-0635 CIVE 343 - Strenght of Material II

ÜY-FR-0636 CIVE 444 - Çelik Proje

ÜY-FR-0637 CIVE 444 - Steel Project

ÜY-FR-0638 CIVE 456 - Matris Yapısal Analiz

ÜY-FR-0639 CIVE 456 - Matrix Structural Analysis

ÜY-FR-0640 CIVE 472 - Bilgisayar Destekli Çelik Tasarım

ÜY-FR-0641 CIVE 472 - Computer-Aided Design of Steel Structure

ÜY-FR-0642 CIVE 490 - Entrepreneurship and Innovation

ÜY-FR-0643 PHYS102 ECTS

ÜY-FR-0644 ECTS Course Description Form

ÜY-FR-0645 EE 301 AKTS

ÜY-FR-0646 Fonksiyon (süreç) Envanter Formu

ÜY-FR-0647 Gönderilecek-End Müh 2018 Müfredat

ÜY-FR-0648-End Müh 2018 Müfredat

ÜY-FR-0649 IE Müfredatı EK - 01 - 03.1 BUSI

ÜY-FR-0650 IE Müfredatı EK - 01 - 03.2 CE

ÜY-FR-0651 IE Müfredatı EK - 01 - 03.3 CS

ÜY-FR-0652 IE Müfredatı EK - 01 - 03.4 ECON

ÜY-FR-0653 IE Müfredatı EK - 01 - 03.5 EE

ÜY-FR-0654 IE Müfredatı EK - 01 - 03.6 ME

ÜY-FR-0655 IE Müfredatı EK - 02 - 03 YAN DAL (Min 60 AKTS)

ÜY-FR-0656 IE Curriculum EK - 01 - 03.1 BUSI - ENGLISH

ÜY-FR-0657 IE Curriculum EK - 01 - 03.2 CE - ENGLISH

ÜY-FR-0658 IE Curriculum EK - 01 - 03.3 CS - ENGLISH

ÜY-FR-0659 IE Curriculum EK - 01 - 03.4 ECON - ENGLISH

ÜY-FR-0660 IE Curriculum EK - 01 - 03.5 EE - ENGLISH

ÜY-FR-0661 IE Curriculum EK - 01 - 03.6 ME - ENGLISH

ÜY-FR-0662 IE Curriculum EK - 02 - 03 MINOR PROG. (Min 60 AKTS) ENGLISH

ÜY-FR-0663 CS101_EN

ÜY-FR-0664 CS102_EN

ÜY-FR-0665 CS201_EN

ÜY-FR-0666 CS210_EN

ÜY-FR-0667 CS213_EN

ÜY-FR-0668 CS310_EN

ÜY-FR-0669 CS311_EN

ÜY-FR-0670 CS222_EN

ÜY-FR-0671 CS303_EN

ÜY-FR-0672 CS306_EN

ÜY-FR-0673 CS320_EN

ÜY-FR-0674 CS331_EN

ÜY-FR-0675 CS362_EN

ÜY-FR-0676 CS363_EN

ÜY-FR-0677 CS491_EN

ÜY-FR-0678 CS492_EN

ÜY-FR-0679 EE221_EN

ÜY-FR-0680 EE221L_EN

ÜY-FR-0681 BIO102_EN

ÜY-FR-0682 CHEM101_EN

ÜY-FR-0683 ENEN101_EN

ÜY-FR-0684 ENEN102_EN

ÜY-FR-0685 GEN401_EN

ÜY-FR-0686 GEN402_EN

ÜY-FR-0687 HIST101_EN

ÜY-FR-0688 HIST102_EN

ÜY-FR-0689 MATH101_EN

ÜY-FR-0690 MATH102_EN

ÜY-FR-0691 MATH201_EN

ÜY-FR-0692 MATH202_EN

ÜY-FR-0693 MATH211_EN

ÜY-FR-0694 MATH300_EN

ÜY-FR-0695 CS101_TR

ÜY-FR-0696 CS102_TR

ÜY-FR-0697 CS201_TR

ÜY-FR-0698 CS210_TR

ÜY-FR-0699 CS213_TR

ÜY-FR-0700 CS222_TR

ÜY-FR-0701 CS303_TR

ÜY-FR-0702 CS306_TR

ÜY-FR-0703 CS310_TR

ÜY-FR-0704 CS311_TR

ÜY-FR-0705 CS320_TR

ÜY-FR-0706 CS331_TR

ÜY-FR-0707 CS362_TR

ÜY-FR-0708 CS363_TR

ÜY-FR-0709 CS491_TR

ÜY-FR-0710 CS492_TR

ÜY-FR-0711 EE221_TR

ÜY-FR-0712 EE221L_TR

ÜY-FR-0713 BIO102_TR

ÜY-FR-0714 CHEM101_TR

ÜY-FR-0715 ENEN101_TR

ÜY-FR-0716 ENEN102_TR

ÜY-FR-0717 GEN200_TR

ÜY-FR-0718 GEN401_TR

ÜY-FR-0719 GEN402_TR

ÜY-FR-0720 HIST101_TR

ÜY-FR-0721 HIST102_TR

ÜY-FR-0722 MATH201_TR

ÜY-FR-0723 MATH202_TR

ÜY-FR-0724 MATH211_TR

ÜY-FR-0725 MATH300_TR

ÜY-FR-0726 CS2020_TR_Ders İçerikleri

ÜY-FR-0727 CS2020_EN_Course Contents

ÜY-FR-0740 CS104 - TR

ÜY-FR-0741 EE 201L TR

ÜY-FR-0742 EE 201 TR

ÜY-FR-0743 EE 202 TR

ÜY-FR-0744 EE 202L TR

ÜY-FR-0745 EE 221 - TR

ÜY-FR-0746 EE 221L - TR

ÜY-FR-0747 EE 242 TR

ÜY-FR-0748 EE 291 TR

ÜY-FR-0749 EE 301 TR

ÜY-FR-0750 EE 302 TR

ÜY-FR-0751 EE 302L TR

ÜY-FR-0752 EE 331 - TR

ÜY-FR-0753 EE 332 - TR

ÜY-FR-0754 EE 342 - TR

ÜY-FR-0755 EE 401 TR

ÜY-FR-0756 EE 441 - TR

ÜY-FR-0757 EE 461 TR

ÜY-FR-0758 EE 472 - TR

ÜY-FR-0759 EE 474 - TR

ÜY-FR-0760 EE 491 - TR

ÜY-FR-0761 EE 492 - TR

ÜY-FR-0762 EE112-TR

ÜY-FR-0763 EE211 - TR

ÜY-FR-0764 EE212 - TR

ÜY-FR-0765 EE352 - TR

ÜY-FR-0766 EE391 - TR

ÜY-FR-0767 EE411 - TR

ÜY-FR-0768 EE432 - TR

ÜY-FR-0769 PHYS101 - TR

ÜY-FR-0770 PHYS101L - TR

ÜY-FR-0771 PHYS102 - TR

ÜY-FR-0772 PHYS102L - TR

ÜY-FR-0773 CS104 - ENG

ÜY-FR-0774 EE 201 ENG

ÜY-FR-0775 EE 201L ENG

ÜY-FR-0776 EE 202 ENG

ÜY-FR-0777 EE 202L ENG

ÜY-FR-0778 EE 221 - ENG

ÜY-FR-0779 EE 221L - ENG

ÜY-FR-0780 EE 242 ENG

ÜY-FR-0781 EE 291 ENG

ÜY-FR-0782 EE 301 ENG

ÜY-FR-0783 EE 302 ENG

ÜY-FR-0784 EE 302L ENG

ÜY-FR-0785 EE 331 - ENG

ÜY-FR-0786 EE 332 - ENG

ÜY-FR-0787 EE 342 - ENG

ÜY-FR-0788 EE 401 ENG

ÜY-FR-0789 EE 441 - ENG

ÜY-FR-0790 EE391 - ENG

ÜY-FR-0791 EE 461 ENG

ÜY-FR-0792 EE411 - ENG

ÜY-FR-0793 EE 472 - ENG

ÜY-FR-0794 EE 474 - ENG

ÜY-FR-0795 EE 491 - ENG

ÜY-FR-0796 PHYS102L - ENG

ÜY-FR-0797 EE 492 - ENG

ÜY-FR-0798 EE112-ENG

ÜY-FR-0799 EE211 - ENG

ÜY-FR-0800 EE212 - ENG

ÜY-FR-0801 EE352 - ENG

ÜY-FR-0802 EE432 - ENG

ÜY-FR-0803 PHYS101 - ENG

ÜY-FR-0804 PHYS101L - ENG

ÜY-FR-0805 PHYS102 - ENG

ÜY-FR-0806 CS101-EN

ÜY-FR-0807 CS102-EN

ÜY-FR-0808 CS201-EN

ÜY-FR-0809 CS210_EN

ÜY-FR-0810 CS213_EN

ÜY-FR-0811 CS222_EN

ÜY-FR-0812 CS303_EN

ÜY-FR-0813 CS306_EN

ÜY-FR-0814 CS310_EN

ÜY-FR-0815 CS311_EN

ÜY-FR-0816 CS320_EN

ÜY-FR-0817 CS331_EN

ÜY-FR-0818 CS362_EN

ÜY-FR-0819 CS363_EN

ÜY-FR-0820 CS491_EN

ÜY-FR-0821 CS492_EN

ÜY-FR-0822 CS405_EN

ÜY-FR-0823 CS415_EN

ÜY-FR-0824 CS422_EN

ÜY-FR-0825 CS431_EN

ÜY-FR-0826 CS432_EN

ÜY-FR-0827 CS441_EN

ÜY-FR-0828 CS443_EN

ÜY-FR-0829 CS445_EN

ÜY-FR-0830 CS447_EN

ÜY-FR-0831 CS449_EN

ÜY-FR-0832 CS461_EN

ÜY-FR-0833 CS466_EN

ÜY-FR-0834 CS468_EN

ÜY-FR-0835 CS472_EN

ÜY-FR-0836 CS481_EN

ÜY-FR-0837 CS405_TR

ÜY-FR-0838 CS415_TR

ÜY-FR-0839 CS422_TR

ÜY-FR-0840 CS431_TR

ÜY-FR-0841 CS432_TR

ÜY-FR-0842 CS441_TR

ÜY-FR-0843 CS443_TR

ÜY-FR-0844 CS445_TR

ÜY-FR-0845 CS447_TR

ÜY-FR-0846 CS449_TR

ÜY-FR-0847 CS461_TR

ÜY-FR-0848 CS466_TR

ÜY-FR-0849 CS468_TR

ÜY-FR-0850 CS472_TR

ÜY-FR-0851 CS481_TR

ÜY-FR-0852 CS101_TR

ÜY-FR-0853 CS102_TR

ÜY-FR-0854 CS201_TR

ÜY-FR-0855 CS210_TR

ÜY-FR-0856 CS213_TR

ÜY-FR-0857 CS222_TR

ÜY-FR-0858 CS303_TR

ÜY-FR-0859 CS306_TR

ÜY-FR-0860 CS310_TR

ÜY-FR-0861 CS311_TR

ÜY-FR-0862 CS320_TR

ÜY-FR-0863 CS331_TR

ÜY-FR-0864 CS362_TR

ÜY-FR-0865 CS363_TR

ÜY-FR-0866 CS491_TR

ÜY-FR-0867 CS492_TR

ÜY-FR-0868 Beton Teknolojileri - CE 412

ÜY-FR-0869 Kirlenmiş Toprak - CE 424

ÜY-FR-0870 Matris Yapısal Analiz - CE 456

ÜY-FR-0871 Yol Kaplama Tasarımı - CE 464

ÜY-FR-0872 Contaminated Land - CE 424

ÜY-FR-0873 Dynamics of Structures - CE 446

ÜY-FR-0874 Entrepreneurship and Innovation - CE 490

ÜY-FR-0875 Matrix Structural Analysis - CE 456

ÜY-FR-0876 Pavement Design - CE 464

ÜY-FR-0877 ME 112 Statics (Mechanics I) ECTS

ÜY-FR-0878 ME 112 Statik (Mekanik I) AKTS

ÜY-FR-0879 ME 122 Engineering Drawing ECTS

ÜY-FR-0880 ME 122 Teknik Resim AKTS

ÜY-FR-0881 ME 204 Measurement Techniques ECTS

ÜY-FR-0882 ME 204 Ölçme Teknikleri AKTS

ÜY-FR-0883 ME 207 Design and Manufacturing I ECTS

ÜY-FR-0884 ME 207 İmal Usulleri I AKTS

ÜY-FR-0885 ME 208 Design and Manufacturing II ECTS

ÜY-FR-0886 ME 208 İmal Usulleri II AKTS

ÜY-FR-0887 ME 210 Termodinamik I-AKTS

ÜY-FR-0888 ME 210 Thermodynamics I ECTS

ÜY-FR-0889 Akademik Performans Değerlendirme Formu

ÜY-FR-0890 2020-ABU-IE-Faculty-Members-Bios_ENG

ÜY-FR-0891 2020-ABU-IE-Fakülte-Üyeler-Bios_TR

ÜY-FR-0892 Staj Başvurusu Dilekçe Örneği

ÜY-FR-0893 ABÜ.SBF FTR Syllabus Form English  

ÜY-FR-0894 ABÜ. SBF FTR Syllabus Türkçe Form

ÜY-FR-0895 ABÜ SBF Hemşirelik Syllabus Form English 

ÜY-FR-0896 ABÜ SBF Hemşirelik Syllabus Form Türkçe

ÜY-FR-0897 EEE 2018 Curriculum (TR)

ÜY-FR-0898 EEE 2018 Curriculum (ENG)

ÜY-FR-0899 EEE 2020 Curriculum (TR) (1)

ÜY-FR-0900 EEE 2020 Curriculum (ENG) (1)

ÜY-FR-0901 EE332_ENG

ÜY-FR-0902 EE332_TR

ÜY-FR-0903 EE418_ENG

ÜY-FR-0904 EE418_TR

ÜY-FR-0905 EE480_TR

ÜY-FR-0906 EE480_ENG

ÜY-FR-0907 EE432_ENG

ÜY-FR-0908 EE432_TR

ÜY-FR-0909 EE476_TR

ÜY-FR-0910 EE476_ENG

ÜY-FR-0911 performans değerlendirme formu (boş) 

ÜY-FR-0912 BFK-101 Biyofizik syllabus

ÜY-FR-0913 BFK-101 Biyofizik

ÜY-FR-0914 BIS-101 Biyoistatistik syllabus 

ÜY-FR-0915 BIS-101 Biyoistatistik

ÜY-FR-0916 BYK-101 BİYOKİMYA syllabus

ÜY-FR-0917 BYK-101 Biyokimya

ÜY-FR-0918 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 

ÜY-FR-0919 DIS-100 DİŞ MORFOLOJİİSİ, MANİPÜLASYONU VE PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- UYGULAMA 

ÜY-FR-0920 DIS-100 Diş Morfolojisi ve manipülasyon protetik diş tedavisi syllabus 

ÜY-FR-0921 DIS-101 Diş Morfolojisi Manipülasyonu ve Protetik Diş Tedavisi- teorik syllabus

ÜY-FR-0922 DIS-101 DİŞ MORFOLOJİSİ, MANİPÜLASYONU VE PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 

ÜY-FR-0923 DIS-181 Diş Hekimliğ Tarihi syllabus

ÜY-FR-0924 DIS-181 Diş Hekimliği Tarihi

ÜY-FR-0925 DIS-182 Deontoloji syllabus

ÜY-FR-0926 DIS-182Deontoloji

ÜY-FR-0927 DIS-183 DİŞ HEKİMLİĞİNE GİRİŞ syllabus

ÜY-FR-0928 DIS-183 DİŞ HEKİMLİĞİNE GİRİŞ

ÜY-FR-0929 DIS-184 Ağız diş sağlığı ve bakımı syllabus

ÜY-FR-0930 DIS-184 Ağız Diş Sağlığı ve Bakımı

ÜY-FR-0931 TBG-101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

ÜY-FR-0932 TBG-101Tıbbi Biyoloji Genetik syllabus

ÜY-FR-0933 TOK-101 Tıbbi Organik Kimya syllabus

ÜY-FR-0934 TOK-101 TIBBİ ORGANİK KİMYA

ÜY-FR-0935 EE_361_ENG

ÜY-FR-0936 EE_361_TR

ÜY-FR-0937_ME_121_Teknik Resim I_AKTS

ÜY-FR-0938_ME_201_Elektrik_ve_Elektronik_Mühendisliğinin_Temelleri_AKTS

ÜY-FR-0939._ME_211 Mukavemet I AKTS 

ÜY-FR-0940_ME_212 Mukavemet 2 AKTS 

ÜY-FR-0941_ME_213 Dinamik (Mekanik II) AKTS 

ÜY-FR-0942_ME_214 Akışkanlar Mekaniği AKTS 

ÜY-FR-0943_ME_221_Malzeme Bilimi_ AKTS

ÜY-FR-0944_ME_241_Termodinamik_I_AKTS

ÜY-FR-0945_ME_341_Isı Transferi_I_AKTS

ÜY-FR-0946_ME321_Makine Elemanları I_AKTS

ÜY-FR-0947-ME_4203_Bilgisayar Destekli Modelleme_AKTS

ÜY-FR-0948_ME 214_Fluid Mechanics I_ECTS - 

ÜY-FR-0949_ME_121_Engineering Drawing I_ECTS

ÜY-FR-0950_ME_201_Fundamentals_of_Electrical_and_Electronics_Engineering_ECTS

ÜY-FR-0951_ME_211_Strength of Materials I_ECTS

ÜY-FR-0952_ME_213_Dynamics (Mechanics II)_ECTS -

ÜY-FR-0953_ME_221_Materials Science_ ECTS 

ÜY-FR-0954_ME_241_Thermodynamics_I_ECTS

ÜY-FR-0955_ME_341_Heat Transfer_I_ECTS

ÜY-FR-0956_ME_4203_Computer Aided Modeling_ECTS

ÜY-FR-0957_ME321_Machine Elements I_ ECTS 

ÜY-FR-0958-ME;_212_Strength of Materials II_ECTS - 

ÜY-FR-0959 CE_2020_Curriculum__TR

ÜY-FR-0960 CE_2020_Curriculum__ENG

ÜY-FR-0961 Ing_Tb1_İnşaat ÇAP Tablo İng.

ÜY-FR-0962 Ing_Tb2_Bilgisayar ÇAP Tablo İng

ÜY-FR-0963 Ing_Tb3_EE ÇAP Tablo İng - 

ÜY-FR-0964 Ing_Tb4_Endüstri ÇAP Tablo İng 

ÜY-FR-0965 Department of Mechanical Engineering 2020-2021 Curriculum and Pre-Core Requisties

ÜY-FR-0966 Tr_Tablo1_İnşaat ÇAP Tablo

ÜY-FR-0967 Tr_Tablo2_Bilgisayar ÇAP Tablo

ÜY-FR-0968 Tr_Tablo3_Elektrik Elektronik ÇAP Tablo

ÜY-FR-0969 Tr_Tablo4_Endüstri ÇAP Tablo

ÜY-FR-0970 Makine Mühendisliği 2020-2021 Müfredat_ön_ve_yankoşullar

ÜY-FR-0971 ECTS-BUSI 111

ÜY-FR-0972 ECTS-EBUSI 1101

ÜY-FR-0973 ECTS-EBUSI 1102

ÜY-FR-0974 ECTS-EBUSI 1201

ÜY-FR-0975 ECTS-ECON 1101

ÜY-FR-0976 ECTS-ECON 1102

ÜY-FR-0977 ECTS-ECON 1103

ÜY-FR-0978 ECTS-ECON 1106

ÜY-FR-0979 ECTS-ECON 1201

ÜY-FR-0980 ECTS-ECON 1202

ÜY-FR-0981 ECTS-ECON 1203

ÜY-FR-0982 ECTS-ECON 1204

ÜY-FR-0983 ECTS-ECON 1206

ÜY-FR-0984 ECTS-ECON 1301

ÜY-FR-0985 ECTS-ECON 1302

ÜY-FR-0986 ECTS-ECON 1303

ÜY-FR-0987 ECTS-ECON 1307

ÜY-FR-0988 ECTS-ECON 1312

ÜY-FR-0989 ECTS-ECON 1313

ÜY-FR-0990 ECTS-ECON 1315

ÜY-FR-0991 ECTS-ECON 1317

ÜY-FR-0992 ECTS-ECON 1318

ÜY-FR-0993 ECTS-ECON 1401

ÜY-FR-0994 ECTS-ECON 1402

ÜY-FR-0995 ECTS-ECON 1403

ÜY-FR-0996 ECTS-ECON 1405

ÜY-FR-0997 ECTS-ECON 1406

ÜY-FR-0998 ECTS-ECON 1407

ÜY-FR-0999 ECTS-ECON 1411

ÜY-FR-1000 ECTS-ECON 1414

ÜY-FR-1001 ECTS-ECON 1417

ÜY-FR-1002 ECTS-ECON 1419

ÜY-FR-1003 ECTS-ELAW 101

ÜY-FR-1004 ECTS-ENGE101

ÜY-FR-1005 ECTS-MATH 1111

ÜY-FR-1006 ECTS-MATH 1112

ÜY-FR-1007 ECTS-STAT 1201

ÜY-FR-1008 ECTS-STAT 1202

ÜY-FR-1009 UHY 105 Meteoroloji

ÜY-FR-1010 UYH 113 Havaalanı Sistemi  

ÜY-FR-1011 ECTS Form - IE 465 English

ÜY-FR-1012 ECTS Form - IE 465_Türkçe

ÜY-FR-1013 ECTS Form - IE 467 English

ÜY-FR-1014 ECTS Form - IE 467_Türkçe

ÜY-FR-1017 EE_448_-_ENG

ÜY-FR-1018 EE_448_-_TR

ÜY-FR-1019 ECTS_HIST101TR

ÜY-FR-1024 ING-101 AKTS Form-Fall Semester

ÜY-FR-1025 ABU_Etik Kurul Başvuru Formu

ÜY-FR-1026 HEMYD.101 İNGİLİZCE-I

ÜY-FR-1027 HEM113_-_TR

ÜY-FR-1028 AKTS-TR - ANATOMİ-I

ÜY-FR-1029 AKTS-TR - ECTS HIST

ÜY-FR-1030 AKTS-TR - FİZYOLOJİ-I

ÜY-FR-1031 AKTS-TR - HEMŞİRELİK ESASLARI-I

ÜY-FR-1032 AKTS-TR - MİKROBİYOLOJİ-I

ÜY-FR-1033 AKTS-TR - TOPLUMSAL SORUMLULUK

ÜY-FR-1034 TURK101-AKTS-TR

YD-FR-0001 Genel Dilekçe

YD-FR-0002 Sınav İtiraz Dilekçesi

YD-FR-0003 Sınav İtiraz Öğrenci Beyan Formu

YD-FR-0004 Hazırlık Sınıfı Muafiyet Dilekçesi

YD-FR-0005 Sözlü Sınav Tutanağı

YD-FR-0006 İzin Dilekçesi

YD-FR-0007 Yoklama Listesi Teslim Tutanağı

YD-FR-0008 Attendance Sheets-Students

YD-FR-0009 Öğrenci Belgesi Talep Formu

YD-FR-0010 İngilizce Yeterlik Belgesi Talep Formu

YD-FR-0011 Lesson Plan Chart

YD-FR-0012 Lesson Plan Sheet (To Be Filled In Before The Observation)

YD-FR-0013 Peer Observation Checklist

YD-FR-0014 Peer Observation Sheet

YD-FR-0015 Post Observation Reflection Form

YD-FR-0016 Running Commentary For Observations

YD-FR-0017 Incident Report Form

YD-FR-0018 Appraisal Form For 2018

YD-FR-0019 Spot Check Form

YD-FR-0020 CHECK LIST FOR PROCTORS-Final Test

YD-FR-0021 Final Test Signature List

YD-FR-0022 Final Test Grade List

YD-FR-0023 Final Speaking-GRADES List

YD-FR-0024 Final Speaking-SIGNATURE List

YD-FR-0025 Speaking Task-GRADES List

YD-FR-0026 Speaking Task-SIGNATURE List

YD-FR-0027 Testing and Assessment Commission Meeting Agenda

YD-FR-0028 Testing and Assessment Commission Meeting Minutes

YD-FR-0029 End of Module Feedback Form

YD-FR-0030 Level Meeting Agenda

YD-FR-0031 Level Meeting Minutes

YD-FR-0032 Office Hours

YD-FR-0033 Midterm GRADES List

YD-FR-0034 Presentation Checklist

YD-FR-0035 Presentation Groups-Template

YD-FR-0036 Teachers Meeting Signature List

YD-FR-0037- Midterm SIGNATURE List

YD-FR-0037 Testing and Assessment Commission Meeting Agenda

YD-FR-0038 Presentation Signature List Template

YD-FR-0039 Presentation-GRADES List Template

YD-FR-0040 Process Writing GRADES Sheet Template

YD-FR-0041 Process Writing Signature List Template

YD-FR-0042 Proficiency Speaking GRADE Lists-Afternoon Session

YD-FR-0043 Proficiency Speaking GRADE Lists-Morning Session

YD-FR-0044 Proficiency Speaking SIGNATURE Lists-Afternoon Session

YD-FR-0045 Proficiency Speaking SIGNATURE Lists-Morning Session

YD-FR-0046 Proficieny Test-GRADES LIST

YD-FR-0047 Proficieny Test-SIGNATURE LIST

YD-FR-0048 Günlük Devam Kontrol Formu

YD-FR-0049 YDYO Eğitim Katılım Formu

YD-FR-0050 Course Components

YD-FR-0051 Course Calendar

YD-FR-0052 Mazeret Sınavı Dilekçesi

YD-FR-0053 YDYO Yıllık Eğitim Planı Formu

YD-FR-0054 Ofis Saatleri Katılım Formu

YD-FR-0055 - Syllabus

YD-FR-0056 - Extra-Curricular Activities Info Chart

YD-FR-0057 Speaking Exam Rubric

YD-FR-0058 Written Exam Rubric

YD-FR-0059 Homework & Participation Criteria

YD-FR-0060 Presentation Criteria

YD-FR-0061 Debate Criteria

YD-FR-0062 Written Exam Rubric Pre-Int

YD-FR-0063 Class Lists

YD-FR-0064 Writing Tutorial

YD-FR-0065 Duyuru

YD-FR-0066 Holistic Written Exam Rubric

YD-FR-0067 Debate Checklist

YD-FR-0068 Speaking Exam Rubric

YD-FR-0069 Sınav Takvimi

YD-FR-0070 Öğr. Gör. Sözlü Sınav Tutanağı

YD-FR-0071 Öğr. Gör. Sınav İmza Tutanağı

YD-FR-0072 Analytic Rubric-Paired Speaking Test

YD-FR-0073 Holistic Rubric-Paired Speaking Test

YD-FR-0074 Öğr. Gör. Sınav Tutanağı

YD-FR-0075 Öğr. Gör. Mülakat Soruları

YD-FR-0076 Paired Speaking Test-Grade Sheet-Template

YD-FR-0077 Paired Speaking Test-Signature Sheet-Template