ÜY-GT-0001 Mütevelli Heyeti Görev Tanımı

ÜY-GT-0002 Senato Görev Tanımı

ÜY-GT-0003 Üniversite Yönetim Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT-0004 Rektör Görev Tanımı

ÜY-GT-0005 Rektör Yardımcısı Görev Tanımı

ÜY-GT-0007 Genel Sekreter Görev Tanımı

ÜY-GT-0008 Enstitü Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT-0009 Enstitü Yönetim Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT-0010 Enstitü Müdürü Görev Tanımı

ÜY-GT-0011 Enstitü Müdür Yrd. Görev Tanımı

ÜY-GT-0012 Fakülte Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT-0013 Fakülte Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT-0014 Dekan Görev Tanımı

ÜY-GT-0015 Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

ÜY-GT-0016 Bölüm Başkanı Görev Tanımı

ÜY-GT-0017 Araştırma görevlisi Görev Tanımı

ÜY-GT-0018 Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

ÜY-GT-0019 Fakülte-Yüksekokul Disiplin Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT- 0020 MYO Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT- 0021 MYO Yönetim Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT- 0022 Yüksekokul Müdür Görev Tanımı

ÜY-GT-0024 Hukuk Müşaviri Görev Tanımı

ÜY-GT-0025 Rektör Danışmanı Görev Tanımı

ÜY-GT-0026 Özel Kalem Görev Tanımı

ÜY-GT-0027 Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

ÜY-GT-0028 Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

ÜY-GT-0029 Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanımı

ÜY-GT-0030 Öğretim Üyesi Görev Tanımı

ÜY-GT-0031 Görev Tanımı Mesleki Gelişim Uzmanı

ÜY-GT-0032 Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımı

ÜY-GT-0033 Strateji ve Kalite Kurulu Görev Tanımı

ÜY-GT-0035 Hurda Komisyonu

ÜY-GT-0036 Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

ÜY-GT-0037 Stratejik Plan Takip Ekibi Görev Tanımı

ÜY-GT-0038 Yabancı Dil Eğitim Koordinatörü Görev Tanımı

ÜY-GT-0039 Şikayet Yönetim Sistemi Yönetici Yardımcısı Görev Tanımı

ÜY-GT-0040 Şikayet Yönetim Sistemi Yöneticisi Görev Tanımı

ÜY-GT-0041 Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımı

ÜY-GT-0042 Şikayet Yönetim Sistemi Birim Yöneticisi Görev Tanımı

ÜY-GT-0043 Şikayet Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu Görev Tanımı

ÜY-GT-0044 Birim Kalite Komisyonu Görev Tanımı

ÜY-GT-0045 Sınıf Danışmanı Görev Tanımı

ÜY-GT-0046 Staj Danışmanı Görev Tanımı

ÜY-GT-0047 Uygulamalı Dersler Sorumlusu Görev Tanımı

ÜY-GT-0048 AR-GE Komisyonu Görev Tanımı

ÜY-GT-0049 Toplumsal Katkı Komisyonu Görev Tanımı