AD-İA-0001 HASTA KAYIT KABUL İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0002 STERİLİZASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0003 ATIK YÖNETİMİ İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0004 KLİNİK YARDIMCI PERSONELİ GÜNLÜK BAŞLANGIÇ İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0005 KLİNİK YARDIMCI PERSONELİ GÜNLÜK MESAİ SONU İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0006 KLİNİK YARDIMCI PERSONELİ HAFTALIK MESAİ İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0007 KLİNİK TEMİZLİK İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0008 DEPO BİRİMİ İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0009 ARŞİV BİRİMİ İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0010 HASTA FATURALANDIRMA İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0011 TEMİZLİK BİRİMİ İŞ AKIŞ FORMU

AD-İA-0012 İŞE ALIM SÜRECİ İŞ AKIŞ FORMU

AK-İA Bitirme Projesi İş Akışı

AK-İA-0001 AKVAÇAM Seminer Panel Organizasyonu İş Akışı

AK-İA-0001 BİTİRME PROJESİ

AK-İA-0002 MÜFREDAT

AK-İA-0003 DANIŞMANLIK

AK-İA-0004 DİPLOMA

AK-İA-0005 DERS PLANI HAZIRLAMA

AS-İA-0001 STAJ

BT_IA_0001 BT Genel Network

BT_IA_0002 BT Genel Sistem

BT_IA_0003 BT Web Sayfası

BT_IA_0004 BT Siber Güvenlik

BT_IA_0005 Yazıcı Bakım Onarım Arıza Tespit

BT_IA_0006 Bilgisayar Teknik Sorunlarının Çözümlenmesi

BT_IA_0007 Analog Santral

BT_IA_0008 IP Santral

BT_IA_0009 BT Arıza Destek

BT_IA_0010 Donanım Teslim

BT_IA_0011 Yeni Personele Ortam Oluşturma

BT_IA_0012 BT Stok Takip

BT_IA_0013 Yeni Yazılım Temini

BT_IA_0014 Yazılım Arızaları

BT_IA_0015 Yazılım Entegrasyonu

BT_IA_0016 Sistem Geçişleri

DF-İA-0001 ÖĞRENCİ DANIŞMAN ATAMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0001 YEMEKHANE HİZMETLERİ-KUMANYA HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0002 YEMEKHANE HİZMETLERİ-YEMEK ÜRETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0003 YEMEKHANE HİZMETLERİ-YEMEK SERVİSİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0004 YEMEKHANE HİZMETLERİ-MUTFAK VE YEMEKHANE DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0005 GÜVENLİK HİZMETLERİ-MALZEME GİRİŞ ÇIKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0006 GÜVENLİK HİZMETLERİ-ÖĞRENCİ VE PERSONEL GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0007 GÜVENLİK HİZMETLERİ-ZİYARETÇİ VEYA VELİ GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0008 PERSONEL ARAÇ TALEBİ İŞ AKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0009 PERSONEL SERVİSİ TALEBİ İŞ AKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0010 SKS SPORTİF FAALİYETLER VE İDARİ GEZİKONFERANSORGANİZASYON ETKİNLİKLERİNDE ARAÇ TALEBİ İŞ AKIŞI

DH-İA-0011

DH-İA-0012 İlaçlama iş akışı

DH-İA-0013-Sulama iş akışı

DH-İA-0014- Yeni alan oluşturma

DH-İA-0015 Arıza Giderme İş Akışı

DH-İA-0016 Teknik Bakım Onarım İş Akışı

DH-İA-0017 İmalat İş Akışı

DH-İA-0018 TEMİZLİK TALEBİ İŞ AKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0019 TAŞIMA TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DH-İA-0020 KARGO HİZMETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Dİ - İA -0001 UÖ BAŞVURU VE KABULÜ İŞ AKIŞI

Dİ - İA -0002 ARACI KURUM SÖZLEŞMELERİ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

Dİ - İA -0003 ULUSLARARASI ETKİNLİK İŞ AKIŞI

Dİ - İA -0004 ÜNİVERSİTE PROTOKOLLERİ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

Ebelik Bölümü Uygulamalı Ders İş Akışı

EE-İA-0001 Bitirme Projesi

EE-İA-0002

EM-İA Staj Başvuru

EM-İA-0001 STAJ İŞ AKIŞI

Engelli Öğrenci Birimi Başvuru

ER-İA-0001 ERASMUS PROGRAMI GİDEN PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ER-İA-0002 ERASMUS PROGRAMI GİDEN ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ER-İA-0003 ERASMUS PROGRAMI STAJ HAREKETLİLİĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ER-İA-0004 ERASMUS GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ER-İA-0005 ERASMUS GELEN PERSONEL İŞ AKIŞ SÜRECİ

ER-İA-0006 ERASMUS İKİLİ ANLAŞMALAR VE HİBE TALEBİ İŞ AKIŞI

ER-İA-0007 ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

FM-İA-0001 ÖĞRENCİ EĞİTİM ÜCRET TAHSİLATLARI İŞ AKIŞI

FM-İA-0002 EĞİTİM ÜCRETLERİ İADE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

FM-İA-0003 NAKDİ BURS ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI

FM-İA-0004 İNSAN KAYNAKLARI İŞ AKIŞI

FM-İA-0005 SATINALMA SÜRECİ İŞ AKIŞI

FM-İA-0006 MUHASEBE SÜRECİ İŞ AKIŞI

FM-İA-0007 GÜNLÜK BANKA HAREKETLERİ İŞ AKIŞI

FM-İA-0008 BANKA HESAP MUTABAKATLARI İŞ AKIŞI

FM-İA-0009 YILLIK GENEL NAKİT AKIM BÜTÇE TABLOSU İŞ AKIŞI

FM-İA-0010 AYLIK GERÇEKLEŞEN-KALAN BÜTÇE TABLOSU İŞ AKIŞI

FM-İA-0011 KREDİ KULLANIM İŞ AKIŞI

FM-İA-0012 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER İŞ AKIŞI

FM-İA-0013 HARCAMA FORMU İŞ AKIŞI

FM-İA-0014 İŞ AVANS SÜRECİ İŞ AKIŞI

FM-İA-0015 AB VE ERASMUS İŞ AKIŞI

FM-İA-0016 TÜBİTAK İŞ AKIŞI

FS-İA-0001 Ders Muafiyet ve İntibak

FS-İA-0002 Not İtiraz Başvuru

FS-İA-0003 Fakülte ve Yönetim Kurulu

FS-İA-0004 Mazeret Sınavı

FS-İA-0005 Fakülte Disiplin Kurulu

FS-İA-0006 Fakülte Disiplin İş Akışı

FS-İA-0007 Özel Öğrenci Başvuru İş Akışı

FS-İA-0008 Personel İzin İşlemleri İş Akışı

FS-İA-0009 Yayın Teşvik İş Akışı

FT-İA-0001 FTR Bölümü Uygulamalı Ders İş Akışı

FT-İA-0002 FTR Bölümü İş Kazası İş Akışı

GA-İA-0001 STAJ

GM-İA-0001 STAJ

GM-İA-0002 Tasarım Dersleri

HE-İA- Hatalı İlaç Uygulaması

HE-İA İş Kazası İş Akışı

HE-İA- Uygulamalı Ders Akışı

İİ-İA-0001 İİSBF MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKIŞI

İİ-RA-0001 RISK_İİSBF_Dekanlık

İK-İA-0001Akademik Pesonel Talebi Doğrultusunda Yayımlanan İlanlar

İK-İA-0002 İdari Personel İçin Hazırlanan Personel Talep Formu

İK-İA-0003 Akademik Personelin SGK İşe Giriş Bildirimi

İK-İA-0004 İdari Personelin SGK İşe Giriş Bildirimi

İK-İA-0005 İmzalı ve Onaylı İdari Personel Sözleşmesi

İK-İA-0006 İmzalı ve Onaylı Akademik Personel Sözleşmesi

İK-İA-0007 Özlük Dosyası Hazırlama

İK-İA-0008 Atama Görevlendirme Tebliği

İK-İA-0009 Atama ve Görevlendirmelerin Duyurusu

İK-İA-0011 Düzenlenen Onaylı Belge

İK-İA-0012 Üst Yönetim Bilgi-Belge Talebi

İK-İA-0013 Emniyet Kimlik Bildirimi

İK-İA-0014 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

İK-İA-0015 Aylık İşgücü Bildirimi

İK-İA-0016 İş Görmezlik Bildirimi

İK-İA-0017 İş Kazası Bildirimi

İK-İA-0018 YÖKSİS Kayıtları

İK-İA-0019 SGK İşten Ayrılış Bildirimi

İK-İA-0020 Stajyer Öğrenci İşlemleri

İK-İA-0021 İcra İşlemleri

İK-İA-0022 Diğer Resmi Kurum ve Kurum İçi Süreçlerden Gelen Belge Talebi

İK-İA-0023 Aylık Puantajlar

İK-İA-0024 Maaş Bordroları

İK-İA-0025 İdari Akademik Personel İşten Ayrılma Talepleri

İK-İA-0026 Süreçlerden Gelen İş Akdi Fesih Talepleri

İK-İA-0027 İzin Talepleri

İK-İA-0028 Personel Kimlik Kartı

İK-İA-0029 Multinet Kartları

İK-İA-0030 Eğitimler

İK-İA-0031 Yabancı Uyruklu Personel Çalışma İzni İşlemleri

İK-İA-0032 Dr.Öğr.Üyesi Atama Takip Süreci

İM-İA-0001 IAED 4002 MEKAN TASARIM STÜDYOSU VIII

İN-İA-0001 STAJ PROSEDÜR

İN-İA-0002 BİTİRME PROJESİ

İN-İA-0003 KULLANIM TALIMATI

İN-İA-0004 BOLUM ORGANIZASYON ŞEMASI

IT-İA-0001 STAJ

KD-İA-0001 Bağış

KD-İA-0002 Basılı Yayın Alım

KD-İA-0003 Elektronik yayın Alım

KD-İA-0004 Ödünç Verme

KD-İA-0005 İade Alma

KD-İA-0006 Kataloglama

KD-İA-0007 KİTS Ödünç Alınan

KD-İA-0008 KİTS Ödünç Verilen

KD-İA-0009 Süreli Yayın

KD-İA-0010 Koleksiyon Geliştirme

KD-İA-0011 İlişik Kesme İşlemleri

KD-İA-0012 Gelen Evrak

KD-İA-0013 Giden Evrak

KD-İA-0017 Yazar Otoritesi Oluşturma

KD-İA-0018 Dış Kullanıcılar

KG-İA-0001

KG-İA-0002

KG-İA-0003

KG-İA-0004

KH-İA-0001 Seminer Panel Organizasyonu İş Akışı

KY-İA-0001 Şikâyet Raporlama İş Akışı

KZ-İA-0001-Arıza Talep Teknik

KZ-İA-0002-ÖĞRENCİ EVCİ İZNİ

KZ-İA-0003-ÖĞRENCİ KAYIT

KZ-İA-0004-KIZ YURDU ODA DEĞİŞİKLİĞİ

KZ-İA-0005-MİSAFİR ÖĞRENCİ

KZ-İA-0006-ÖĞRENCİ EŞYA TESLİM TUTANAĞI

KZ-İA-0007-ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME

LE-İA-0001 ÖĞRENCİ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

LE-İA-0002 ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ

LE-İA-0003 BİLGİ VERME

LE-İA-0004 KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ

LE-İA-0005 İNTİBAK İŞLEMLERİ

LE-İA-0006 TESLİM ALINAN DİLEKÇE

LE-İA-0007 MAZERET SINAVI İŞELEMLERİ

LE-İA-0008 PROGRAMLARARASI GEÇİŞ İŞLEMLERİ

LE-İA-0009 MİSAFİR ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

LE-İA-0010 ASKERLİK İŞLEMLERİ

LE-İA-0011 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL

LE-İA-0012 AKADEMİK GÖREVLENDİRME

LE-İA-0013 MÜFREDAT İŞLEMLERİ

LE-İA-0014 KAYIT DONDURMA

LE-İA-0015 İLİŞİK KESME

LE-İA-0016 MEZUNİYET

LE-İA-0017 Lisansüstü Ders Evraklarının Arşivlenmesi İş Akışı

LE-İA-0018 TEZ TESLİM İş Akışı

MF-İA-0001 ÖĞRENCİ KAYIT İŞ AKIŞI

MF-İA-0002 EĞİTİM ÜCRET FATURALARININ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞI

MF-İA-0003 İNSAN KAYNAKLARI İŞ AKIŞI

MF-İA-0004 SATINALMA SÜRECİ İŞ AKIŞI

MF-İA-0005 DEPO İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

MF-İA-0006 FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI

MF-İA-0007 BEYANNAME HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

MF-İA-0008 KİRALAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

MF-İA-0009 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER İŞ AKIŞI

MF-İA-0010 HARCAMA FORMU İŞ AKIŞI

MF-İA-0011 AB VE ERASMUS İŞ AKIŞI

MF-İA-0012 TUBİTAK İŞ AKIŞI

MF-İA-0013 AR-GE BÜTÇESİ İŞ AKIŞ

Mİ-İA-0001 ARC 4002 MİMARİ TASARIM VIII

MK-İA Staj Akış

MÜ-İA-0001 Mühendislik Fakültesi Staj İş Akışı

MY-İA-0001-MYO Kurulu Toplantılarının Gerçekleştirlmesi

MY-İA-0002-MYO Yönetim Kurulu Toplantılarının Gerçekleştirilmesi

MY-İA-0003-MYO Gelen Evrak İş Akışı

MY-İA-0004-MYO Giden Evrak İş Akışı

MY-İA-0005-MYO Karar Sonrası Yapılan İşlemler İş Akışı

MY-İA-0006-MYO Öğrenci İdari İşlemleri İş Akışı

MY-İA-0007-MYO Öğretim Elemanı Atama İş Akışı

MY-İA-0008-MYO 39. Madde Görevlendirme İş Akışı

MY-İA-0009-MYO Displin İşleri İş Akışı

MY-İA-0010-MYO 31. Madde Görevlendirme İş Akışı

MY-İA-0011-MYO 40a Madde Görevlendirme İş Akışı

MY-İA-0012-MYO 40d Madde Görevlendirme İş Akışı

Öİ-İA-0001 Akademik Takvim Hazırlığı İş Akış Şeması

Öİ-İA-0002 Burs Başvuru İşlemleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0003 Çift Anadal-Yandal İşlemleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0004 Ders Ekle Bırak ve Dersten Çekilme İş Akış Şeması

Öİ-İA-0005 Ders İntibakları İş Akış Şeması

Öİ-İA-0006 Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0007 Öğrenci Kart Basım İşlemleri İş Akışı

Öİ-İA-0008 Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0009 Kayıt Sildirme İşlemleri (Kendi İsteği ile) İş Akış Şeması

Öİ-İA-0010 Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı İş Akış Şeması

Öİ-İA-0011 Mezuniyet ve Diploma İşlemleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0012 Müfredat Değişikliği İşlemleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0013 Dönem Sonu ÇAP-YANDAL Kontrolü İş Akışı

Öİ-İA-0014 Öğrenci Belgesi,Transkript ve Diğer Öğrenci Talepleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0015 Yatay Geçiş Süreci İş Akışı

Öİ-İA-0016 Diploma Basımı ve Diploma Hatalarının İptaline İlişkin

Öİ-İA-0017 Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akış Şeması

Öİ-İA-0018 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akışı

Öİ-İA-0019 ÖSYS Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması

Öİ-İA-0020 Resmi Yazışmalar (Gelen Giden Evrak Takibi) İş Akış Şeması

Öİ-İA-0021 Uluslararası Öğrenci Alımları İş Akış Şeması

Öİ-İA-0022 Uluslararası Öğrencilerin Evrak Takibi İş Akış Şeması

Öİ-İA-0023 Diploma Basımı ve Öğrenciye Teslimi İş Akışı

Öİ-İA-0024 Öğrenci Danışmanı Atama İş Akış Şeması

Öİ-İA-0025 Yaz Okulu Kayıt İşlemleri İş Akışı

Öİ-İA-0026 Yeni Kayıt Öğrenci İşlemleri İş Akışı

PD-İA-0001-Psikolojik Danışma Süreci İş Akışı

PD-İA-0002-Randevu Alma Süreci İş Akışı

PD-İA-0003-Grupla Psikolojik Danışma Süreci İş Akışı

PD-İA-0004-Krize Müdahale Süreci İş Akışı

PD-İA-0005-Önleyici Ruh Sağlığı Çalışmaları Süreci İş Akışı

PT Öğrenci Kayıt İş Akışı

SA-İA-0001 SATIN ALMA İŞ AKIŞ FORMU

SA-İA-0002 MAL TESLİM ALIMI İŞ AKIŞI

SEPAM Faaliyetler İş Akışı (SP-İA-0001)

SEPAM Ziyaretçi Araştırmacı İş Akışı

SH-İA-0001 - SHMYO Yönetim Kurulu Gerçekleştirilmesi İş Akış Şeması

SH-İA-0002 - SHMYO Kurulu Gerçekleştirilmesi İş Akış Şeması

SH-İA-0003 - SHMYO Öğrenci İdari İşlemler İş Akışı

SH-İA-0004 - SHMYO Karar Sonra Yapılan İşlemler İş Akışı

SH-İA-0005 - SHMYO Gelen Evrak İş Akışı

SH-İA-0006 - SHMYO Giden Evrak İş Akışı

SH-İA-0007 - Öğretim Elemanı Atama İş Akışı

SH-İA-0008 - Disiplin İşleri İş Akışı

SH-İA-0009 - 31. Madde ile Görevlendirme İş Akışı

SH-İA-0010 - 39. Madde ile Görevlendirme İş Akışı

SH-İA-0011 - 40a Maddesi Görevlendirme İş Akışı

SH-İA-0012 - 40d Maddesi Görevlendirme İş Akışı

SH-İA-0013_SHMYO Staj İş Akış Şeması

SK-İA-0001 MALZEME TEMİN İŞLEMLERİ

SK-İA-0002 SPOR TAKIMLARI OLUŞTURMA ŞEMASI

SK-İA-0003 SPORCU LİSANS İŞLEMLERİ GÜNCEL

SK-İA-0004 ÜNİVERSİTEİÇİ SPOR MÜSABAKA İŞLEMLERİ

SK-İA-0005 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

SK-İA-0006 ÖĞRENCİ TOPLULUK FAALİYETLERİNİN KOORDİNE EDİLMESİ

SK-İA-0007 ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUM İŞLEMLERİ

SK-İA-0008 ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ YIL SONUNDA DEĞERLENDİRMESİ

SK-İA-0009 ÜNİVERSİTE DIŞI KÜLTÜREL FAALİYETLERİN PLANLANMASI

SK-İA-0010 ÜNİVERSİTE İÇİ KÜLTÜREL FAALİYETLERİN PLANLANMASI

SK-İA-0011 ETKİNLİK İKRAM TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SK-İA-0012 KISMİ ZAMANLI PUANTAJ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

SK-İA-0013 PERSONEL PUANTAJ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

SK-İA-0014 SERVİS TALEP AŞAMASI

SK-İA-0015 TESİSLERİN KULLANIM AŞAMASI

SK-İA-0016 SPORCU BURSU TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SK-İA-0017 SKS Topluluklar Ofisi Kullanım İş Akiş Şemasi

SK-İA-0018 SKS Müzik Odası Kullanım İş Akiş Şeması

SK-İA-0019 Kutu Oyunları Talebi İş Akış Şeması

SM-İA-0001 Eğitim Programı Açma İş Akış Formu

SM-İA-0002 Tahsil Edilen Alacaklar İş Akış Şeması

SM-İA-0003 Eğitim Memnuniyeti İş Akış Şeması

SM-İA-0004 Eğitmene Yapılan Ödemeler İş Akış Şeması

SM-İA-0005 Sertifika ve Katılım Belgeleri İş Akış Şeması

SM-İA-0006 Hazırlanan Protokoller İş Akış Şeması

SM-İA-0007 Eğitim Programı Açılma Süreci İş Akış Şeması

SP-İA-0001 Seminer panel organizasyonu İş Akışı

TB-İA-0001 Basın Bültenlerini Hazırlamak

TB-İA-0002 Broşür ve Katalog Hazırlama

TB-İA-0003 Fotoğraflama

TB-İA-0004 Fuar Katılımları

TB-İA-0005 ÇAĞRI MERKEZİ İŞ AKIŞI

TB-İA-0006 İşbirliği Protokolleri

TB-İA-0007 Konferans ve Seminerler

TB-İA-0008 Kurum İçi Talepleri Değerlendirme

TB-İA-0009 Okul Gezileri

TB-İA-0010 Sosyal Medya Paylaşımları

TM-İA-0001 Seminer Panel Organizasyon

TM-İA-0005 Sertifika ve Katılım Belgeleri

TM-İA-0006 Hazırlanan Protokeller İş Akış

TO-İA-0001-Çağrı Duyuruları İş Akış Şeması

TO-İA-0002-Danışmanlık İş Akış Şeması

TO-İA-0003-Proje Bütçesi Düzenleme İş Akış Şeması

TO-İA-0004-Proje Takibi İş Akış Şeması

TO-İA-0005-Proje Yazım İş Akış Şeması

TO-İA-0006-Proje Ortaklığı İş Akış Şeması

TO-İA-0007-Staj Program İşlemleri İş Akış Şeması

TO-İA-0008-Eğitim Bilgilendirme Toplantısı İş Akış Şeması

TO-İA-0009 Dış Kaynaklı Proje Başvuru ve Yazım İş Akış Şeması

TO-İA-0010- Proje ve Proje Fonu Düzenleme İş Akış Şeması

TO-İA-0011- Proje Takibi İş Akış Şeması

TO-İA-0012 Proje Kapanış İş Akış Şeması

TO-İA-0013-Danışmanlık İş Akış Şeması

TU-İA-0001 STAJ

UA-İA-0001 STAJ İŞ AKIŞI

ÜY-İA-0001 - Gelen Evrak İş Akışı

ÜY-İA-0002 - Giden Evrak İş Akışı

ÜY-İA-0003 - Memnuniyet Ölçümü İş Akış Şeması

ÜY-İA-0004 - Senato, YK, Disiplin K. İş Akışı

ÜY-İA-0005 - Stratejik Planın Takibi İş Akış Şeması

ÜY-İA-0006- Strateji ve Kalite Kurulu İş Akışı

ÜY-İA-0007 İCRA TAKİPLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ÜY-İA-0008 ADLİ DAVALAR İŞ AKIŞ SÜRECİ

ÜY-İA-0009 İDARİ DAVALAR İŞ AKIŞ SÜRECİ

ÜY-İA-0010 H.M.Gelen-Giden Evrak İş Akışı

ÜY-İA-0011 Gelen Giden Evrak İş Akışı

ÜY-İA-0012 Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu İş Akışı

ÜY-İA-0013 Resmi Törenlerde Temsil İş Akışı

ÜY-İA-0014- Stratejik Plan Takip Ekibi İş Akışı

ÜY-İA-0015 Şikayet Yönetim Sistemi İş Akışı

ÜY-İA-0016 Açık Erişim Sistemi Veri Giriş İş Akışı

ÜY-İA-0017 ABU Etik Kurul İş Akışı

ÜY-İA-0018 YÖK Denetim Ön Raporu Hazırlık İş Akışı

ÜY-İA-0019 Akademik Performans Bilgi Sistemi İş Akışı

YD-İA-0001 Yabancı Diller Yüksekokulu Mazeret Sınavı İş Akışı

YD-İA-0002 Yabancı Diller Yüksekokulu Not İtiraz Başvuru İş Akışı

YD-İA-0003 Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu İş Akışı

YD-İA-0004 Yabancı Diller Yüksekokulu Disiplin Kurulu İş Akışı

YD-İA-0005 Hazırlık Durum Belgesi Hazırlama İş Akışı

YD-İA-0006 Final Sınavı İş Akışı

YD-İA-0007 Final Sınavının Notlandırılması İş Akışı

YD-İA-0008 Sınav Gözetmeni Listesinin Hazırlanması İş Akışı

YD-İA-0009 İngilizce Yeterlik Sınavının Hazırlanması İş Akışı

YD-İA-0010 Konuşma Sınavı Standartlaşması İş Akışı

YD-İA-0011 Online Çalışma Platformu Değerlendirmesi (LMS) İş Akışı

YD-İA-0012 Münazara İş Akışı

YD-İA-0013 Ödev ve Derse Katılım Notu Verme Akışı

YD-İA-0014 Öğrenci Sunumları İş Akışı

YD-İA-0015 Seviye Belirleme Sınavı İş Akışı

YD-İA-0016 Sınav Kağıtlarının Puanlanması Kontrolü İş Akışı

YD-İA-0017 Vize Sınavı İş Akışı

YD-İA-0018 Vize Sınavının Notlandırılması İş Akışı

YD-İA-0019 Yazma Sınavı İş Akışı

YD-İA-0020 Yazma Sınavı Standartlaşması İş Akışı

YD-İA-0021 Konuşma Sınavı Sınav İş Akışı

YD-İA-0022 Mesleki Gelişim Eğitmeni Ders Gözlemi İş Akışı

YD-İA-0023 Mesleki Gelişim Eğitmeni Oryantasyon İş Akışı

YD-İA-0024 Mesleki Gelişim Meslektaş Ders Gözlem İş Akışı

YD-İA-0025 Öğrenci Belgesi Hazırlama İş Akışı

YD-İA-0026 Yatay Geçiş Sınavı İş Akışı

YD-İA-0027 Mazeretli Öğretim Görevlisinin Yerine Derse Girilmesinin İş Akışı

YD-İA-0028 Ders Programı İş Akışı

YD-İA-0029 Akademik Takvim İş Akışı

YD-İA-0030 Toplantı İş Akışı

YD-İA-0032 Yüksekokul Öğretim Gör. Atama İş Akışı

YD-İA-0033 31. Madde Görevlendirme İş Akışı

Yİ-İA-0001 Gelen Evrak İş Akışı

Yİ-İA-0002 Giden Evrak İş Akışı

Yİ-İA-0003 Program Açma İş Akışı

Yİ-İA-0004 Yönetmelik ve Yönerge İş Akışı

Yİ-İA-0005 KEP İş Akışı

Yİ-İA-0006 39. Madde İle Görevlendirme İş Akışı

Yİ-İA-0007 40 A Maddesi İle Görevlendirme İş Akış

Yİ-İA-0008 40 D Maddesi İle Görevlendirme İş Akış

Yİ-İA-0009 40 B Maddesi İle Görevlendirme İş Akışı

Yİ-İA-0010 31. Madde İle Görevlendirme İş Akışı

Yİ-İA-0011 Öğretim Elemanı Atama İş Akışı

Yİ-İA-0012 Fakülte Enstitü Yüksekokul MYO Açma İŞa Akışı

Yİ-İA-0013 Ön Lisans- Lisans Programlara Öğrenci Alım İş Akışı

Yİ-İA-0014 Lisansüstü Program açma ve Öğrenci Alım İş Akışı -

Yİ-İA-0015 Merkez Açma İş Akışı

YK-İA-0001 Toplantı İş Akışı

YK-İA-0002 Oryantasyon İş Akışı

YK-İA-0003 Meslektaş Ders Gözlem İş Akışı

YK-İA-0004 Ders Gözlemi İş Akışı