Kalite Güvence Beyanı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ; tüm paydaşların katılımıyla, topyekûn , Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme,   Toplumsal Katkı Uygulamaları başlıklarının tamamında süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrolü ve önlem alınması aşamalarında kaliteyi öncelik olarak almayı ve kalite odaklı bir bakış açısını uygulamaya koymayı taahhüt eder.