Açık Erişim Sistemi Yönergesi - 08.08.2019 - ÜY-YÖ-0094

Ağ ve Ağ Kaynakları Kullanım Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0002

Arşiv Yönergesi - 22.04.2020 - ÜY-YÖ-0052

Akademik Performans ve Teşvik Yönergesi - 12.02.2020 - ÜY-YÖ-0051

Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyonu Yönergesi - 20.06.2023 - ÜY-YÖ-0097

Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( AKTS / ECTS ) Uygulama Yönergesi - 23.09.2019 - ÜY-YÖ-0050

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0029

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi - 06.11.2020 - ÜY-YÖ-0062

Burs Yönergesi - 12.07.2023 - ÜY-YÖ-0004

Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ödemeleri Yönergesi - 01.12.2022 - ÜY-YÖ-0091

Ders Yükü ve Ek Ders Ödemeleri Yönergesi - 14.06.2022 - ÜY-YÖ-0059

Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Ofis Koordinatörlüğü Yönergesi - 21.04.2020 - ÜY-YÖ-0056

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 19.01.2022 ÜY-FR-0073

Diş Hekimliği Fakültesi  Eğitim Komisyonu ve Eğitim Komisyonuna Bağlı Olarak Çalışacak Diğer Komisyon ve Kurullar Yönergesi 19.01.2022 ÜY-FR-0074

Ebelik Bölümü Uygulamalı Ders Yönergesi - 27.01.2022 - ÜY-FR-0088

Ebelik Bölümü Yaz Staji Yönergesi - 13.10.2022  ÜY-YÖ-0085

Eğitim-Öğretim Programları Uygulama Yönergesi - 11.06.2021 - ÜY-YÖ-0030

Erasmus+ Programı Yönergesi - 29.05.2020 - ÜY-YÖ-0054

Enerji Yönetim Birimi Yönergesi - 10.03.2022 - ÜY-YÖ-0084

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi - 14.12.2022 - ÜY-YÖ-0066

Fikri ve Sınai Haklar Yönergesi - 10.03.2022 - ÜY-YÖ-0083 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Staj Yönergesi - 27.10.2022 - ÜY-YÖ-0087

Geleceğin Turizmcileri Yönergesi -  24.06.2022 - ÜY-YÖ-0080

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0046

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Lisans Staj Yönergesi - 31.03.2023 - ÜY-YÖ-0095

Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Ders Yönergesi - 18.02.2022 - ÜY-YÖ-0077

Hukuk Fakültesi Lisans Programı Derslerine Kayıt ve Ders Başarısı Ölçütlerine İlişkin Yönerge - 06.11.2020 - ÜY-YÖ-0061

İdari Birimler Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi - 01.12.2022 - ÜY-YÖ-0007

İdari Personel Performans Değerlendirme Yönergesi -11.08.2021 - ÜY-YÖ-0067

İdari Personel Disiplin Yönergesi - 13.08.2020 - ÜY-YÖ-0060

İmza Yetkileri Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0043

İzin Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0008

Kalite Güvencesi Yönergesi - 10.05.2023 - ÜY-YÖ-0096

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi - 14.10.2021- ÜY-YÖ-0070

Kurumsal Belge Yönetimi Yönergesi - 24.04.2020 - ÜY-YÖ-0053 

Kütüphane Yönergesi - 25.01.2019 - ÜY-YÖ-0011

Lisans Düzeyinde Spor Yetenek Bursu Yönergesi - 04.01.2019 - ÜY-YÖ-0012

Lisans Öğretimi Staj Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0036

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Yönergesi - 29.05.2020 - ÜY-YÖ-0057

Mazeret Sınavı Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0013

Mekan Tahsis Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0044

Memnuniyet Anketi Uygulama Yönergesi- 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0042

Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge - 17.11.2021 - ÜY-YÖ-0035

Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0009

Misafirhane Yönergesi 01.12.2022 - ÜY-YÖ-0089

Mühendislik Fakültesi Lisans Öğretimi Bitirme Projesi İlkeleri Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0014

Mühendislik Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesi - 19.06.2020 - ÜY-YÖ-0058

 

Öğrenci Konseyi Yönergesi - 17.11.2021 - ÜY-YÖ-0071

Öğretim Elemanları Bireysel Araştırma Fonu Kullanım Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0017

Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi - 01.12.2022 - ÜY-YÖ-0090

Öğrenci Topluluklar Yönergesi - 17.11.2021 - ÜY-YÖ-0072

Öğrenci Yurtları Yönergesi - 07.11.2021 - ÜY-YÖ-0068

Ön Lisans ve Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi - 04.01.2019 - ÜY-YÖ-0027

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Çift Anadal ve Yandal Yönergesi - 28.07.2023 - ÜY-YÖ-0005

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uygulamalı Ders Yönergesi- 25.05.2022 - ÜY-YÖ-0079

Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi - 05.04.2022 - ÜY-YÖ-0078

Sağlık Bilimleri Koodinatörlüğü Çalışma ve Usul Esasları Yönergesi - 07.11.2021 - ÜY-YÖ-0069

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Staj Yönergesi - 14.12.2022 - ÜY-YÖ-0064

Seyahat ve Harcırah Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0018

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi - 10.01.2023 - ÜY-YÖ-0045

Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi - 19.01.2022 ÜY-FR-0076 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Esasları, Mesleki Kılık-Kıyafet ve Disiplin Yönergesi - 18.07.2022 - ÜY-YÖ-0082 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Uygulamalarına İlişkin Esaslar - 03.05.201 - ÜY-YÖ-0040 

Sosyal,Kültürel ve Akademik Etkinlikler Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0019

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0021

Telafi Dersi Uygulama Yönergesi  14-12-2022 - ÜY-YÖ-0093

Teknik Hizmetler Birimi Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0026

Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0022

Toplumsal Katkı Komisyonu Yönergesi - 20.06.2023 - ÜY-YÖ-0098

Turizm Fakültesi Gölge Yönetici Programı Yönergesi- 08.08.2019 - ÜY-YÖ-0049

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi - 27.10.2022 - ÜY-YÖ-0086

Ulaştırma Hizmetleri Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0023

Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0024

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi Yönergesi - 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0025

Yabancı Diller Yüksekokulu Sınavlara İlişkin Esaslar Yönergesi- 03.05.2018 - ÜY-YÖ-0041

Yaz Okulu Yönergesi -10.05.2019 - ÜY-YÖ-0028

Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi 28.12.2022 - ÜY-YÖ-0092