VERİTABANI

AÇIKLAMA

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

HukukTürk T.C. Mevzuatı(Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K.Kararları, Genelgeler, Tebliğler), kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnif edilmiş içtihatlar(Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü(metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukukî Duyurular gibi servisler yer almaktadır. 01.04.2020 31.12.2020
Springer Textbook Springer Yayınevi, karantina döneminde eğitime destek olmak amacıyla kitaplarını ücretsiz olarak erişime açmıştır. 25.04.2020 31.12.2020
eBook Academic Collection 195.000’den fazla disiplinlerarası akademik e-kitap, Harvard University Press, Cambridge University Press, MITPress, University of California Press gibi en önemli 160+ üniversite yayınevi tarafından yayımlanan 82.000’den fazla e-kitap, Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wiley gibi önde gelen yayıncılara ait e-kitap, CHOICE Dergisi’nin Seçkin Akademik Başlıklar Listesi’nde yer alan 2.590’dan fazla e-kitap, 50’den fazla dilde sağlanan kaynağa erişilebilmektedir. 09.07.2020 31.12.2020
The Emerging Sources Citation Index (ESCI) Arşivi 2005-2014 ESCI Arşiv kapsamı (2005-2014); 1.7 milyondan fazla kayıt, 500.000+ açık erişim kayıt, 7.000+ dergi 02.09.2020 30.11.2020
Hiperkitap HiperKitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır. Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk çevrimiçi kütüphanesi" olan HiperKitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 350’den fazla yayınevinin 24.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. On binlerce e-kitabın yanı sıra atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.  28.09.2020 30.11.2020
Online Kütüphane  Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir. 30.09.2020 30.11.2020
Legalbank Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.) mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

30.09.2020

30.11.2020
SAGE Journals (Premier) Özellikle Sosyal Bilimler alanında güçlü olmak üzere 1105 tam metin e-dergi bulunan Sage Premier, özellikle son dönemlerde tıp, teknik bilimler ve fen bilimleri alanlarında da içeriğini genişletmektedir. 27.10.2020 30.11.2020
Akademik Sunum Akademik Sunum üniversite eğitimi sırasında kullanılabilecek 10.000’den fazla sunumu içeren bir veri tabanıdır. Çoğunluğu lisans ve lisansüstü dersleri ve bu derslerin konularını kapsayan sunumlar konularına göre sınıflandırılmıştır. Akademik sunum, bir veri tabanı olarak sunumu barındırmanın yanında sunumların online/uzaktan eğitim sırasında kolayca gösterimi/kullanımı ve öğrenciler ile paylaşımını da sağlar. 10.11.2020 31.12.2020