VERİTABANI

AÇIKLAMA

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

HukukTürk T.C. Mevzuatı(Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K.Kararları, Genelgeler, Tebliğler), kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnif edilmiş içtihatlar(Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü(metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukukî Duyurular gibi servisler yer almaktadır. 01.04.2020 31.12.2020
Springer Textbook Springer Yayınevi, karantina döneminde eğitime destek olmak amacıyla kitaplarını ücretsiz olarak erişime açmıştır. 25.04.2020 31.12.2020
eBook Academic Collection 195.000’den fazla disiplinlerarası akademik e-kitap, Harvard University Press, Cambridge University Press, MITPress, University of California Press gibi en önemli 160+ üniversite yayınevi tarafından yayımlanan 82.000’den fazla e-kitap, Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wiley gibi önde gelen yayıncılara ait e-kitap, CHOICE Dergisi’nin Seçkin Akademik Başlıklar Listesi’nde yer alan 2.590’dan fazla e-kitap, 50’den fazla dilde sağlanan kaynağa erişilebilmektedir. 09.07.2020 31.12.2020
Hart Publishing Koleksiyonu Klasikler ve Antik Tarih, Film, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Tarih, Hukuk, İslami ve Orta Doğu Çalışmaları, Dil ve Dilbilim, Edebiyat Çalışmaları, Felsefe, Siyaset, İskoç Çalışmaları 12.08.2020 30.09.2020
The Emerging Sources Citation Index (ESCI) Arşivi 2005-2014 ESCI Arşiv kapsamı (2005-2014); 1.7 milyondan fazla kayıt, 500.000+ açık erişim kayıt, 7.000+ dergi 02.09.2020 30.11.2020