VERİTABANI ADI ERİŞİM AÇIKLAMA
EBSCOHOST TUBİTAK - EKUAL  
Academic Search Ultimate TUBİTAK - EKUAL  
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index TUBİTAK - EKUAL  
Business Source Ultimate TUBİTAK - EKUAL  
Business Periodicals Index Retrospective TUBİTAK - EKUAL  
The Belt and Road Initiative Reference Source TUBİTAK - EKUAL  
Central & Eastern European Academic Source TUBİTAK - EKUAL  
DynaMed TUBİTAK - EKUAL  
Education Index Retrospective TUBİTAK - EKUAL  
Emerald TUBİTAK - EKUAL 623 adet seri bulunmaktadır.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective TUBİTAK - EKUAL  
Emerald Premier eJournal TUBİTAK - EKUAL  
IEEE Xplore TUBİTAK - EKUAL  
Ithenticate TUBİTAK - EKUAL Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip üyelerimize kullanım hakkı verilmektedir.
JSTOR Archive Journal Content TUBİTAK - EKUAL  
Legal Online Kütüphane KURUMSAL ABONE Legal Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir
Legalbank KURUMSAL ABONE Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500+), dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir
Mendeley TUBİTAK - EKUAL  
Nature Journals All TUBİTAK - EKUAL 46 Dergiye Erişim Sağlanmaktadır.
Palgrave Macmillan Journals TUBİTAK - EKUAL 46 Dergiye Erişim Sağlanmaktadır.
Academic Journals TUBİTAK - EKUAL 39 Dergiye Erişim Sağlanmaktadır.
OVID-LWW TUBİTAK - EKUAL 519 Dergiye Erişim Sağlanmaktadır.
ProQuest Dissertations & Theses TUBİTAK - EKUAL  
Science Direct TUBİTAK - EKUAL  
Scopus TUBİTAK - EKUAL  
SpringerLink TUBİTAK - EKUAL  
Taylor and Francis TUBİTAK - EKUAL 2187 Dergiye Erişim Sağlanmaktadır.
Turnitin Originality Check TUBİTAK - EKUAL Bu program için sadece akademisyenler adına hesap oluşturulabilmektedir.
Web of Science TUBİTAK - EKUAL  
Wiley Online Library TUBİTAK - EKUAL 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.
TUBİTAK-ULAKBİM Konularına Göre Bilgi Kaynakları TUBİTAK - ULAKBİM Fen Bilimleri ve Temel Bilimler, Beşeri Bilimler, İşletme-Ekonomi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler
DergiPark Akademik TUBİTAK (e-Dergi) TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergiler için Web üzerinden yayımlama hizmetinin yanı sıra elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemidir.
Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR) Serbest Erişimli Elektronik Dergi Orta Doğu ve İslam çalışmalarını içeren 500’ün üzerinde açık erişim dergi listesini içermektedir.
African Journals Online (AJOL) Serbest Erişimli Elektronik Dergi 268 açık erişim dergisi içeren 526 dergi bulunmaktadır.
American Mathmatical Society (AMS) Serbest Erişimli Elektronik Dergi 2 Adet
Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Serbest Erişimli Elektronik Dergi Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, davranış bilimleri, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, bankacılık ve finans, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik, sağlık bilimleri yönetimi, eğitim yönetimi ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar
APS Journal Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
arXiv Serbest Erişimli Elektronik Dergi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif Finans ve İstatistik konularında açık erişim 875.424 e-dergiyi içermektedir. arXiv Cornell Üniversitesi Kütüphanesi, Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir.
ASEE Serbest Erişimli Elektronik Dergi American Society for Engineering Education E- Dergi, Konferans Bildirileri- American Society for Engineering Education mühendislik teknolojileri konusunda eğitimi destekleyen, kar gütmeyen bir kuruluştur. 11 akademik dergi ve konferans bildirilerine ücretsiz erişim sağlamaktadır.
Bentham Open Serbest Erişimli Elektronik Dergi Bentham Yayınevi tarafından yayınlanmakta olan 78 adet açık erişimli dergiden oluşan bir veritabanıdır. Bilim, tıp, teknoloji ve sosyal bilimlerin tüm ana disiplinlerini kapsar.
BioOne Serbest Erişimli Elektronik Dergi 13 adet
Cambridge University Press Open Access Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
DOAJ (Directory of Open Access Jorunals) Serbest Erişimli Elektronik Dergi 15.842dergi ve 5.612.442 makale mevcuttur.
EDP Science Serbest Erişimli Elektronik Dergi Tam Metin Kimya, Mühendislik ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Sağlık, Yaşam Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik ve Astronomi, Sosyal Bilimler, İnsan Bilimleri ve Ekonomi. 
Free Medical Journals Serbest Erişimli Elektronik Dergi 5.088 adet dergi yer almaktadır.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
International Electronic Journal of Algebra Serbest Erişimli Elektronik Dergi International Electronic Journal of Algebra'nın elektronik verisyonudur.
IOP Journal Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
Journal of Civil Aviation Serbest Erişimli Elektronik Dergi Sivil Havacılık alanında
Mevzuat Dergisi Serbest Erişimli Elektronik Dergi Ocak 1998 den bu yana hizmet vermekte olan Mevzuat Degisi'nin elektronik versiyonudur.
Oxford Serbest Erişimli Elektronik Dergi 44 adet
Peeters Online Journals Serbest Erişimli Elektronik Dergi Arkeoloji, Sanat Tarihi, Dilbilim, Felsefe, Psikoterapi, Maneviyat gibi alanlarda makaleler içermektedir.
RePEc Serbest Erişimli Elektronik Dergi İktisadi ve ilgili bilimler alanında 3.500 dergi ve 5.000 ön makale içermektedir.
Sayıştay Dergisi Serbest Erişimli Elektronik Dergi Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergi, denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer vermektedir.
SCImago Journal & Country Rank Serbest Erişimli Elektronik Dergi SCImago Journal & Country Rank, University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen ücretsiz bir veritabanıdır. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansının görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalışıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu, yürütülen akademik çalışmaların sayısını takip etmek son derece kolay hale getirilmiştir.
Social Science Research Network Serbest Erişimli Elektronik Dergi Uygulamalı Bilimler, Sağlık Bilimleri, Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Fiziksel Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler yer almaktadır.
Türkiye Barolar Birliği Dergsi Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
Türkiye Klinikleri Dergileri Serbest Erişimli Eektornik Dergi  
Türkiye Makaleler Bibliyografyası Serbest Erişimli Elektronik Dergi Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türkiye'de yayınlanan en önemli ve kapsamlı elektronik kaynaklardan biridir. 973.918 makale, 5.073 dergi içermektedir.
World Scientific Serbest Erişimli Elektronik Dergi 5 adet
YÖK Dergi Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
Academia Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
Akademik Araştırmalar İndeksi Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Akademik Araştırmalar İndeksi, internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği bir kaynaktır. 456 adet dergi, 29 adet kitap ve 30.966 adet makaleye erişim sağlanmaktadır.
American Institute of Aeronautics and Astronautics Serbest Erişimli Elektronik Kaynak AIAA Havacılık, Uzay ve Savunma alanında mühendislik ve bilimin ilerlemesine adanmış dünyanın en büyük profesyonel kurumudur. Son sekiz yılda AIAA ve öncül kuruluşları 300'den fazla kitap ve yaklaşık 200.000 teknik makale yayınlanmıştır.
BGA (Bilgi Güvenliği Akademisi) Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Bilgi Güvenliği konusundaki sunumlara ve dokümanlara erişim sağlamaktadır.
Biorwix Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Yaşam bilimleri konusunda yayınları içeren açık erişimli bir veritabanıdır. yaşam bilimlerindeki yayınlanmamış preprint’ler için ücretsiz bir çevrimiçi arşiv ve dağıtım servisidir. Kar amacı gütmeyen bir araştırma ve eğitim kurumu olan Cold Spring Harbor Laboratory tarafından işletilmektedir.
ChemID Plus-NIM Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 350000 kimyasal bileşim hakkında bilgi alabileceğiniz bir veri tabanıdır.
Cherm Spider Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 34 milyonun üzerinde kimyasal ve bileşene ücretsiz erişim sağlayan bir veritabanıdır.
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Osmanlılar hakkında
 Cumhuriyet Dönemi'nde yapılmış 
eserlerin bibliyograyası'dır.
David Rumsey'in Harita Koleksiyonu Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Dünyanın en büyük harita kolleksiyonlarından Modern dönem haritalarına ilaveten; son 5 asra ait 67.000 civarında tarihî haritaya erişim sağlanmaktadır.
ERIC - Education Resources Information Center Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Eğitim alanıyla ilgili çalışmalara, araştırma raporlarının vs. kaynakların künye bilgilerine ulaşabileceğiniz bibliyografik bir veri tabanıdır.
Espaceret Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 90 Milyonun üzerinde patente ücretsiz erişim sağlayan bir veritabanıdır. Bu, dünya çapında 100 milyondan fazla patent belgesi ile ilgili verileri içerir.
Europeana Fotoğraf Koleksiyonu Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 2.259.444 fotoğrafın yer aldığı, konu, başlık ve bölgelere göre tarama yapılabilen fotoğraf kolleksiyonudur.
Gertrude Bell Arşivi Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Osmanlı coğrafyasına ait fotoğrafların da yer aldığı kolleksiyondur. NewCastle Üniversitesi kütüphanesindeki bu arşivde 19. yüzyıl sonu ila 20. yüzyıl başında çekilmiş çok sayıda fotoğraf yer almaktadır.
Global Index Medicus Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Biyomedikal ve halk sağlığı alanında kaynaklara erişim sağlanmaktadır.
II. Abdul Hamid'in Fotoğraf Arşivi Serbest Erişimli Elektronik Kaynak ABD Kongre Kütüphanesindeki II. Abdülhamid'in fotoğraf arşivini dijital olarak yayınlanmaktadır. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarındaki Osmanlı coğrafyasından toplam 1823 fotoğraf/baskı erişim sağlanmaktadır.
IMF E-Library Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim sağlamaktadır.
Intechopen Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 3,224 e-kitaba ve 7 e-dergiye erişim sağlar.
International Financial Statistics Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
International Music Score Library Project Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Müzik alanında temel bilgilere erişim sağlar.
ISI - Journal Serbest Erişimli Elektronik Kaynak ISI veri tabanlarında indekslenen dergilerin taranabilir listesine erişim olanağı sağlanmıştır.
Journal Abbreviation Sources Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Çeşitli bibliyografik kaynaklarda yer alan dergi adlarına ait kısaltma listeleri
JSTOR Primary Sources Serbest Erişimli Elektronik Kaynak JSTOR, 31 Aralık 2020 tarihine kadar genişletilmiş koleksiyonu üyelerinin kullanımına sunacaktır
JSTOR Thematic Colection Serbest Erişimli Elektronik Kaynak JSTOR, 31 Aralık 2020 tarihine kadar genişletilmiş koleksiyonu üyelerinin kullanımına sunacaktır
Mayo Clinic Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Tıp alanında bilimsel ve güncel veriler sunan bir veri tabanıdır.
NIT : Machiel Kiel'in Fotoğraf Arşivi Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Fotoğraf arşivi: Hollandalı tarihçi ve mimari uzmanı Machiel Kiel Balkanları dolaşıp Osmanlı eserlerini tek tek fotoğraflamış (50-60'lar). Bu eserlerin bir kısmı bugün ya yok olmuş; ya da yok olmak üzere
Open AIREplus Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Disiplinlerarası yayınlara açık olarak erişebilen bir portaldır.
Orient Dijital Proje Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Berlin Devlet Üniversitesi'nin Orient Dijital projesi kapsamında taranmış 3441 Türkçe yazma eserlere erişim sağlanmaktadır.
Osmanlı Diplomatları : Brüksel'deki Imperial Legation'dan Mektuplar (1849–1914) Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Osmanlı devleti Brüksel elçiliği evrakı (1849-1914 dönemi). Yaklaşık 5000 belge erişilmektedir.
PEDro Fizyoterapi Kanıt Veri Tabanı Serbest Erişimli Elektronik Kaynak PEDro 32.000’in üstünde fizyoterapi ile ilgili randomize kontrollü çalışma, sistematik derleme, ve klinik uygulama kılavuzlarını kapsayan ücretsiz bir veri tabanıdır. PEDro her bir çalışma, derleme veya kılavuzun atıf ayrıntılarını, özetlerini ve mümkün olduğunca tam metinlerini sağlamaktadır. PEDro’da yer alan tüm çalışmaların kalitesi bağımsız olarak değerlendirilir. Bu kalite puanlamaları kullanıcıların daha geçerli olan ve klinik uygulamalar için yeterli bilgileri sağlayan çalışmalara kolaylıkla ulaşabilmelerine rehberlik etmektedir. PEDro The George Institute for Global Health’te Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP) tarafından oluşturulmuştur.
PRIME (Platononic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia) Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Matematik ve matematiğin ilgili olduğu cebir, analiz, bilgisayar, ekonomi, geometri, fizik, istatistik, trigonometri gibi alanlarla ilgili terimlerin açıklamaları ve matematik alanındaki ünlü kişilerin biyografilerini içermektedir.
Pudmed Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
Rekabet Kurumu Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
Resmi Gazete Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazeteni'nin elektronik versiyonudur.
Scholarly Monograph Series Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Michigan Üniversitesi Yayınları aracılığıyla, hem yazarların hem de okuyucuların ihtiyaçlarına cevap veren, akademik yayıncılık için sürdürülebilir bir ekonomik model geliştiren ve fikri varlıkların kurumsal kontrolünü destekleyen akademik yayıncılık hizmetleri sunan bir kaynaktır.
Sparknotes Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Shakespeare oyunlarının orijinal metinleri ile modern İngilizce metinleri ve klasik edebi eserlerin orijinal halleri ile modern İngilizce metinlerini karşılaştırma imkanı sunmaktadır. 
SPIE Digital Library Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 16.000'den fazla makale ve biyomedikal, astronomi, savunma ve güvenlik, yenilenebilir enerji ve benzeri alanlarda fotonik odaklı ilerlemeler hakkında raporlar içeren 16.000'den fazla bildiri ve sunum kayıtlarını içeren yaklaşık 350 işlemden ibarettir. Birçok genel kurul ve ana başlıklar da dahil olmak üzere 18.000'den fazla konferans sunumu yer almaktadır. Bildiriler çevrimiçi olarak okunabilir veya PDF olarak indirilebilir.Bildiriler çevrimiçi olarak okunabilir veya PDF olarak indirilebilmektedir. Araştırmacıları en son bilim ve teknoloji konusunda güncel tutmak ve kendi çalışmalarını ilerletmek için en iyi SPIE Press monografilerini, referans çalışmalarını, alan kılavuzlarını, eğitim metinlerini ve Spotlight e-Kitaplarını içermektedir.
Tercüman Gazete Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Rusya'da Cedit hareketi kurucusu Gaspıralı İsmail Bey'in ünlü Tercüman gazetesinin tam koleksiyonuna erişim sağlanmaktadır.
The World Bank Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Veri setleri, göstergeler ve görselleştirmeler yer almaktadır.
TÜBA - Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Doğa Bilimleri, Mühendislik, Sosyal Bilimler alanlarındadır.
Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi Veri Tabanı Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
Türkiye Atıf Dizini Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları Açık Erişim Koleksiyonu Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Türkiye İstatistik Kurumu, kuruluşundan bu yana yayımlamış olduğu basılı tüm yayınları e-kitap olarak kütüphane web sitesinden hizmete sunmaktadır.
Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı TürKomp  ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer aldığı bir veri tabanıdır. TürKomp’ta 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.
Venedik Devlet Arşivleri - Divenire Projesi Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Venedik devlet arşivlerinde bulunan toplam 2.022 Osmanlı belgesinin tamamına erişim sağlanmaktadır.
WebMD Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Tıp alanında bilimsel ve güncel veriler sunan bir veri tabanıdır.
WIPO Patentscope Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Patentscope veri tabanı, uluslararası Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) başvurularına yayın günü tam metin formatında ve katılan ulusal ve bölgesel patent ofislerinin patent belgelerine erişim sağlar.
UNWTO Elibrary Serbest Erişimli Elektronik Kaynak UNWTO Elibrary, turizm ve ilgili konu alanlarını içeren Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) çevrimiçi bir hizmetidir.
292 kitaba ve 3 dergiye online erişilmektedir.
YÖK Tez Veritabanı Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini tarayabilmenizi ve erişim izni olan tezlerin tam metnine ulaşmanızı sağlayan bir veri tabanıdır.
zbMATH Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Zentralblatt MATH (zbMATH), saf ve uygulamalı matematikte dünyanın en kapsamlı ve en uzun süreli özetleme ve inceleme hizmetidir. ZbMATH veritabanı şu anda yaklaşık 3.000 dergi ve kitap dizisinden ve 180.000 kitaptan çekilen inceleme veya özetlerle birlikte yaklaşık 4 milyon bibliyografik giriş içermektedir. 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Serbest Erişimli Elektronik Kitap Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi, yazarları tarafından uzaktan erişime açılmasına onay verilen yayınları kitap.ayk.gov.tr platformunda ücretsiz ve çevrim içi olarak okurların hizmetine sunmaktadır. 200’ün üzerinde kitaba yıl sonuna kadar ücretsiz olarak uzaktan erişime açılmıştır.
Bookboon Serbest Erişimli Elektronik Kitap Bookboon, 2005 yılında öğrencilere ücretsiz ders kitapları sağlayan ve daha sonra koleksiyonuna işletme e-kitap çözümleri ekleyen bir çevrimiçi kitap yayıncısıdır.
Bookyards Serbest Erişimli Elektronik Kitap Sanat, Biyografi, Kültür, Hukuk, Siyaset, Spor gibi birçok türde toplamda 23.640 e-kitap yer almaktadır.
DOAB (Directory of Open Access Books) Serbest Erişimli Elektronik Kitap Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 224'den fazla yayıncıdan 8.700'i aşkın açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.
Duke Üniversitesi Kütüphaneleri : Osmanlı-Türk Edebiyatı Serbest Erişimli Elektronik Kitap Duke Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Osmanlıca 216 adet kitaba online erişm sağlanmaktadır.
Freebooks4doctors Serbest Erişimli Elektronik Kitap İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Portekizce dillerine ait 372 adet Sağlık alanında kitap yer almaktadır.
JSTOR Access During COVID-19 Serbest Erişimli Elektronik Kitap 35,000+ ekitap, süreli yayın ve birincil koleksiyonlar yer almaktadır.
Kaynakça.info (Türkiye Kaynakçası) Serbest Erişimli Elektronik Kitap Türkiye  Kaynakçası  veya  kaynakca.info,  konusu  Türkiye  olan  bir  araştırma,  öğrenme  ve  paylaşma ortamıdır.
Law Dictionary Serbest Erişimli Elektronik Kitap Hukuk alanında elektronik bir sözlüktür.
Manybooks Serbest Erişimli Elektronik Kitap Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu, Felsefe, Din, Mizah gibi birçok türde e-kitap yer almaktadır.
Martin Luther Üniversitesi Kütüphanesi Serbest Erişimli Elektronik Kitap Martin Luther Üniversitesi (Almanya) kütüphanesindeki Türkiye ile ilgili dijital erişime açık kitaplar bulunmaktadır.Hukuk alanında elektronik bir sözlüktür.
ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science Serbest Erişimli Elektronik Kitap Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür.
Open Access Books on JSTOR Serbest Erişimli Elektronik Kitap Open Access Books on JSTOR ile 5589 e-kitaba erişilebilmektedir. Eğitim, Edebiyat, İşletme, Ekonomi, Sosyal Bilimler, Siyasal Bilimler, Tarih, Sanat, Psikoloji, Din, Hukuk, Sağlık ve Mühendislik alanlarında yayınlar yer almaktadır.
Project Gutenberg - Free ebooks Serbest Erişimli Elektronik Kitap 59.000 kitaba tam metin erişim sağlar.
Scholarly Monography Series Serbest Erişimli Elektronik Kitap Disiplinlerarası konularda University of Michigan tarafından yayınlanmış akademik kitaplara tam metin erişim sağlar.
Stanford Encyclopedia of Philosophy Serbest Erişimli Elektronik Kitap Felsefe alanındaki bir ansiklopedidir.
TDV İslâm Ansiklopedisi Serbest Erişimli Elektronik Kitap Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırlattığı İslam Ansiklopedisinin erişimi sağlanmaktadır.Eserin 44 cildi bulunmaktadır.
Treaty on European Union (Maastricht Treaty) Serbest Erişimli Elektronik Kitap "Treaty on European Union (Maastricht Treaty)" kitabının elektronik versiyonudur.
Turuz Dil ve Etimoloji Kütüphanesi Serbest Erişimli Elektronik Kitap Tebriz'den (İran) Hasan Bey Hadi'nin taranmış kitaplarına erişim sağlanmaktadır. Özellikle dil ve etimoloji alanında bir koleksiyondır.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Serbest Erişimli Elektronik Kitap Ahmet Yesevi Üniversitesinin hazırlamış olduğu 27 ciltlik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, toplam 14 binden fazla madde ve 62 bin eserden oluşan yaklaşık 5 milyon kelimelik bir veritabanı ile kullanıma sunulmuştur.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı E-Kitap Portalı Serbest Erişimli Elektronik Kitap 80 adet kitap
ZYBOOKS Serbest Erişimli Elektronik Kitap C, C++, Python, Java, Web Proglamlma ve MATLAB konularında ders kitaplarına ücretsiz erişim sağlanmaktadır.
Dissertations Serbest Erişimli Elektronik Tez İsveç'teki üniversiterde yazılmış 68.829  tez yer almaktadır.