VERİTABANI ADI ERİŞİM AÇIKLAMA
EBSCOHOST TUBİTAK - EKUAL  
Academic Search Complete TUBİTAK - EKUAL  
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index TUBİTAK - EKUAL  
Business Source Complete TUBİTAK - EKUAL  
DynaMed TUBİTAK - EKUAL  
Education Index Retrospective TUBİTAK - EKUAL  
Humanities & Social Sciences Index Retrospective TUBİTAK - EKUAL  
Emerald Premier eJournal TUBİTAK - EKUAL  
IEEE Xplore TUBİTAK - EKUAL  
Ithenticate TUBİTAK - EKUAL  
JSTOR Archive Journal Content TUBİTAK - EKUAL Ayrıca 2.760 açık erişimli kitap barındırmaktadır.
Mendeley TUBİTAK - EKUAL  
Nature Journals All TUBİTAK - EKUAL 46 dergiye erişim sağlanmaktadır.
Palgrave Macmillan Journals TUBİTAK - EKUAL 47 dergiye erişim sağlanmaktadır.
Academic Journals TUBİTAK - EKUAL 40 dergiye erişim sağlanmaktadır.
ProQuest Dissertations & Theses TUBİTAK - EKUAL  
Science Direct TUBİTAK - EKUAL  
Scopus TUBİTAK - EKUAL  
SpringerLink TUBİTAK - EKUAL  
Taylor and Francis TUBİTAK - EKUAL  
Turnitin Originality Check TUBİTAK - EKUAL  
Web of Science TUBİTAK - EKUAL  
Wiley Online Library TUBİTAK - EKUAL 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.
TUBİTAK-ULAKBİM Konularına Göre Bilgi Kaynakları TUBİTAK - ULAKBİM Fen Bilimleri ve Temel Bilimler, Beşeri Bilimler, İşletme-Ekonomi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler
DergiPark Akademik TUBİTAK (e-Dergi) TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergiler için Web üzerinden yayımlama hizmetinin yanı sıra elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemidir.
AMS Serbest Erişimli Elektronik Dergi 2 adet
Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA Online) Serbest Erişimli Elektronik Dergi Kültürel mirasın korunması konusundaki yayınların özetlerini içeren bir veri tabanıdır.
arXiv Serbest Erişimli Elektronik Dergi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif Finans ve İstatistik konularında açık erişim 875.424 e-dergiyi içermektedir. arXiv Cornell Üniversitesi Kütüphanesi, Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir.
ASEE Serbest Erişimli Elektronik Dergi American Society for Engineering Education E- Dergi, Konferans Bildirileri- American Society for Engineering Education mühendislik teknolojileri konusunda eğitimi destekleyen, kar gütmeyen bir kuruluştur. 11 akademik dergi ve konferans bildirilerine ücretsiz erişim sağlamaktadır.
BioOne Serbest Erişimli Elektronik Dergi 13 adet
Cambridge University Press Open Access  Serbest Erişimli Elektronik Dergi 380 den fazla peer reviewed akademik dergi
DOAJ (Directory of Open Access Jorunals) Serbest Erişimli Elektronik Dergi Birden çok disiplinde yayınlanan serbest erişimli dergilerin taranabilmesini sağlayan bir sitedir.
EDP Science Serbest Erişimli Elektronik Dergi Tam Metin Kimya, Mühendislik ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Sağlık, Yaşam Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik ve Astronomi, Sosyal Bilimler, İnsan Bilimleri ve Ekonomi.
Elsevier Serbest Erişimli Elektronik Dergi 63 adet
Elsevier (Ambargolu) Serbest Erişimli Elektronik Dergi 97 adet
EUDML Serbest Erişimli Elektronik Dergi Avrupa’da matematik konusunda yayınlanan  250 derginin arşivine ücretsiz erişim sağlamaktadır.
Free Medical Journals Serbest Erişimli Elektronik Dergi Sağlık bilimleri alanındaki yaklaşık 2000 adet dergiye tam metin erişim sağlar.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
International Electronic Journal of Algebra Serbest Erişimli Elektronik Dergi International Electronic Journal of Algebra'nın elektronik verisyonudur.
IOP Journal Serbest Erişimli Elektronik Dergi  
Mevzuat Dergisi Serbest Erişimli Elektronik Dergi Ocak 1998 den bu yana hizmet vermekte olan Mevzuat Degisi'nin elektronik versiyonudur.
Open Access Journals in Middle Eastern Studies Serbest Erişimli Elektronik Dergi Orta Doğu ve İslam çalışmalarını içeren 500’ün üzerinde açık erişim dergi listesini içermektedir.
Oxford Serbest Erişimli Elektronik Dergi 44 adet
Sayıştay Dergisi Serbest Erişimli Elektronik Dergi Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergi, denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer vermektedir.
Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) Serbest Erişimli Elektronik Dergi Türk Fen Eğitimi Dergisi'nin elektronik versiyonudur.
World Scientific Serbest Erişimli Elektronik Dergi 5 adet
BGA (Bilgi Güvenliği Akademisi) Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Bilgi Güvenliği konusundaki sunumlara ve dokümanlara erişim sağlamaktadır.
Biorwix Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Yaşam bilimleri konusunda yayınları içeren açık erişimli bir veritabanıdır. yaşam bilimlerindeki yayınlanmamış preprint’ler için ücretsiz bir çevrimiçi arşiv ve dağıtım servisidir. Kar amacı gütmeyen bir araştırma ve eğitim kurumu olan Cold Spring Harbor Laboratory tarafından işletilmektedir.
ChemID Plus-NIM Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 350000 kimyasal bileşim hakkında bilgi alabileceğiniz bir veri tabanıdır.
Cherm Spider Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 34 milyonun üzerinde kimyasal ve bileşene ücretsiz erişim sağlayan bir veritabanıdır.
Clinical Trials Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Klinik araştırmalar konusunda bilgiler içeren bir veri tabanıdır.
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Osmanlılar  hakkında  Cumhuriyet  Dönemi 'nde yapılmış eserlerin bibliyograyası'dır.
De Gruyter Open Access Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
ERIC - Education Resources Information Center Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Eğitim alanıyla ilgili çalışmalara, araştırma raporlarının vs. kaynakların künye bilgilerine ulaşabileceğiniz bibliyografik bir veri tabanıdır.
Espaceret Serbest Erişimli Elektronik Kaynak 90 Milyonun üzerinde patente ücretsiz erişim sağlayan bir veritabanıdır. Bu, dünya çapında 100 milyondan fazla patent belgesi ile ilgili verileri içerir.
Intechopen Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 3,224 e-kitaba ve 7 e-dergiye erişim sağlar.
International Music Score Library Project Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Müzik alanında temel bilgilere erişim sağlar.
ISI - Journal Serbest Erişimli Elektronik Kaynak ISI veri tabanlarında indekslenen dergilerin taranabilir listesine erişim olanağı sağlanmıştır.
Journal Abbreviation Sources Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Çeşitli bibliyografik kaynaklarda yer alan dergi adlarına ait kısaltma listeleri
Open AIREplus Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Disiplinlerarası yayınlara açık olarak erişebilen bir portaldır.
PRIME (Platononic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia) Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Matematik ve matematiğin ilgili olduğu cebir, analiz, bilgisayar, ekonomi, geometri, fizik, istatistik, trigonometri gibi alanlarla ilgili terimlerin açıklamaları ve matematik alanındaki ünlü kişilerin biyografilerini içermektedir.
Resmi Gazete Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazeteni'nin elektronik versiyonudur.
TUBİTAK Destekli Projeler Veritabanı Serbest Erişimli Elektronik Kaynak TÜBİTAK destekli projelerin taranabildiği bir veri tabanıdır.
Türkiye Bilimler Akademisi Serbest Erişimli Elektronik Kaynak  
YÖK Tez Veritabanı Serbest Erişimli Elektronik Kaynak Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini tarayabilmenizi ve erişim izni olan tezlerin tam metnine ulaşmanızı sağlayan bir veri tabanıdır.
DOAB (Directory of Open Access Books) Serbest Erişimli Elektronik Kitap Directory of Open Access Books (DOAB) veritabanı 224'den fazla yayıncıdan 8.700'i aşkın açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.
IOP Conference Series Serbest Erişimli Elektronik Kitap  
Kaynakça.info (Türkiye Kaynakçası) Serbest Erişimli Elektronik Kitap Türkiye  Kaynakçası  veya  kaynakca.info,  konusu  Türkiye  olan  bir  araştırma,  öğrenme  ve  paylaşma ortamıdır.
Law Dictionary Serbest Erişimli Elektronik Kitap Hukuk alanında elektronik bir sözlüktür.
ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science Serbest Erişimli Elektronik Kitap Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür.
Project Gutenberg - Free ebooks Serbest Erişimli Elektronik Kitap 54.000 kitaba tam metin erişim sağlar.
Scholarly Monography Series Serbest Erişimli Elektronik Kitap Disiplinlerarası konularda University of Michigan tarafından yayınlanmış akademik kitaplara tam metin erişim sağlar.
Stanford Encyclopedia of Philosophy Serbest Erişimli Elektronik Kitap Felsefe alanındaki bir ansiklopedidir.
The Adam Health Illustrated Encyclopedia Serbest Erişimli Elektronik Kitap The Adam Health Illustrated Encyclopedia'nın elektronik versiyınudur.
Treaty on European Union (Maastricht Treaty) Serbest Erişimli Elektronik Kitap "Treaty on European Union (Maastricht Treaty)" kitabının elektronik versiyonudur.
TUBİTAK - ULAKBİM Standartlar TUBİTAK - ULAKBİM Elektronik Kitap ASTM Digital Library, British Standards Online (BSOL), IEEE Xplore, UL Standartlar
TUBİTAK - ULAKBİM Elektronik Kitaplar TUBİTAK - ULAKBİM Elektronik Kitap