Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (Inter Library Loan)

Antalya Bilim Üniversitesi mensubu olan araştırmacıların, akademik personelin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak geliştirilen ve fotokopi veya ödünç verme yoluyla bilgi kaynağına (makale, tez, kitap vb.) erişimi sağlayan hizmettir.

İstenen yayın, kütüphane koleksiyonunda mevcut değilse, Türkiye’deki diğer araştırma ve üniversite kütüphanelerinden sağlanır.

Neleri isteyebilirim?

Makale, kitap ve tezler (içindekiler, kaynakça, özet ve seçilecek bir bölüm) için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

Diğer üniversitelerde yayınlanmış tezleri, Belge Sağlama birimi aracılığı ile isteyebilirsiniz. TÜBESS ile YÖK'ten sağlanan tezler okuyucularımıza, basılı olarak verilir.

Nasıl istek yapabilirim?

  1. İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanelerde olduğu TOKAT (Ulusal Toplu Katalog) taraması ile tespit edilebilir.
  2. Yayın İstek Formu doldurularak şahsen veya e-posta yoluyla Belge Sağlama Birimine iletilir.  

İsteğim ne kadar sürede karşılanır?

Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

İletişim

Tel: 0 (242) 245 01 08

library@antalya.edu.tr