1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim süreçlerinin planlanması hakkında görüşüldü;

  1. Bahar döneminin akademik takvimin daha önce Senato tarafından kararlaştırılan ve ilan edilen şekliyle uygulanmasına,

  2. Eğitim yönteminin akademik birimler ve dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloya uygun şekilde yapılmasına,

Akademik Birim

Eğitim Yöntemi

 

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uzaktan Eğitim

 

Yabancı Diler Yüksekokulu

Uzaktan Eğitim

 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uzaktan Eğitim

 

Mühendislik Fakültesi

Uzaktan Eğitim

 

Turizm Fakültesi

 

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Uzaktan Eğitim

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Uygulama dersleri yüz yüze, diğer dersler uzaktan eğitim

 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

2. ve 4. dönem derslerinden uygulama gerektirenler yüz yüze, diğer dersler uzaktan eğitim

 

Hukuk Fakültesi

Uzaktan Eğitim

 

Sivil Havacılık Yüksek Okulu

Yüz yüze eğitim

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Uzaktan Eğitim

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Uzaktan Eğitim

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

Uzaktan Eğitim

 

Meslek Yüksekokulu

 

 

Bilgisayar Programcılığı

Uzaktan Eğitim

 

İnşaat Teknolojisi

Uzaktan Eğitim

 

Aşçılık

Uygulama dersleri yüz yüze, diğer dersler uzaktan eğitim

 

Uçuş Harekât Yöneticiliği

Uzaktan Eğitim

 

Sağlık Hizmetleri MYO

 

 

Ağız ve Diş Sağlığı

4. dönem derslerinden uygulama gerektirenler yüz yüze, diğer dersler uzaktan eğitim

 

Fizyoterapi

 

İlk ve Acil Yardım

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

Anestezi

Uzaktan Eğitim

 

Ameliyathane Hizmetleri

Uzaktan Eğitim

 

Diyaliz

Uzaktan Eğitim

 

 

  1. Yüz yüze yapılmasına karar verilen derslerin ilgili bölüm / program başkanları tarafından belirlenmesine,

  2. Yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılan derslere katılacak öğrencilerin bu karar ekindeki salgın tedbirlerine uymasının sağlanmasına ve öğrencilere taahhütname imzalatılmasına,

  3. Yüz yüze yapılan derslerin mümkün olduğu ölçüde uzaktan eğitim teknikleri ile desteklenmesine,

  4. Yapılan planlamanın 2020-2021 Bahar döneminin 7. haftasında yapılacak olan ara sınavlara kadar geçerli olmasına,

  5. Ara sınavların ve 7. Haftadan sonra yapılacak olan derslerin yüz yüze veya uzaktan yapılması ile ilgili kararın salgının gidişatına göre Nisan ayı başında yeniden değerlendirilmesine,

2. Yüz yüze eğitim yapılacak birimlerde uyulması gereken tedbirlerin aşağıdaki şekilde tüm akademik ve idari birimler ile öğrencilere duyurulmasına,

A. Derslik Kuralları

1. Dersliklerde maske kullanımı zorunludur. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır. Sadece bu amaçla ayrılan çöp kutularına atılmalıdır. Maskeler gün içinde tercihen iki saat en fazla dört saatte bir değiştirilmelidir.

2. Öğretim elemanları öğrencilerden en az 2 metre mesafeden ders anlatacaktır.

3. Öğretim elemanı ders anlatırken maskesini çıkarabilecek ve siperlikle ders anlatabilecektir.

4. Öğrenciler, dersliklerde veya laboratuvarlarda birbirleri arasına mutlaka yeterli mesafe koyacaktır.

5. Dersler azami 40 dakikalık dilimler şeklinde yapılacaktır.

6. Her ders saati arasında derslikler/laboratuvarlar boşaltılacak ve havalandırılacaktır.

7. Öğrenciler, ders saatleri arasındaki zamanı mutlaka açık alanlarda (bahçede) geçirecektir.

B. Ortak Alan Kuralları

1. Kampüs içerisinde kapalı ve açık ortak alanlarda mutlaka maske kullanılacaktır.

2. Kafelerde mesafeye riayet edilecek ve kapalı alanlarda sipariş verme-alma dışında bulunulmayacaktır.

3. Kütüphane içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak ve maske takılacaktır.

C. Kampüslere Giriş-Çıkış Kuralları

1. Kampüs girişlerinde öğrencilerin ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

2. Karantinada olması gereken öğrenciler ile ateşi 37.0 dereceden yüksek olanların kampüse girişlerine izin verilmeyecektir.

3. Yüz yüze eğitim kapsamında bulunmayan öğrencilerin kampüse girişleri bölüm/program başkanlarının onayı ile gerçekleştirilebilecektir.

4. Resmi ziyaret programları dışında kampüs alanına ziyaretçi alınmayacaktır.

5. Öğrenciler gün içerisinde maskelerini tercihen iki saat, en fazla 4 saat içinde değiştirmelidirler.

D. Üniversitemizin İlgili Birimlerince Yapılması Gereken İş ve İşlemler

1. Yemekler kumanya şeklinde servis edilecektir.

2. Asansörler öğrenciler tarafından kullanılmayacaktır.

3. Her ders saatinden sonra ders arası sürecinde derslikler mutlaka havalandırılacaktır.

4. Her bir ders paketinden sonra mobilyalar ve diğer oturma grupları dezenfekte edilecektir.

5. Kapı, pencere kolları, klavye, mouse her ders paketinden sonra temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

6. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, yerine tek kullanımlık kağıt havlular tercih edilmelidir. Devamlı olarak sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır.

7. Doğru el yıkama teknikleri (en az 20 saniye sabunla) ile ilgili eğitimler sıklaştırılmalı, afiş ve görsellerle desteklenmelidir.

8. Sabunluk ve el dezenfektan üniteleri sensörlü olmalı, sensörlü değil ise (elle temas edilen noktalar) düzenli olarak Sağlık Bakanlığının önerdiği kimyasallarla dezenfekte edilmelidir.

9. Dış ortam ısısı 10 C derecenin altında ya da 40 C derecenin üzerinde ise araç içinde ölçüm yapılacaktır. Aynı cihaz ile iki ölçüm arasında 1 dakikalık bekleme süresi bulunmalıdır. Bu nedenle ölçüm yapan kişilerde 2 cihaz bulunmalı ölçümleri cihazı değiştirerek yapmalıdır. Ölçüm yapılan İnfrared termometreler uzun süre elde tutulmamalıdır Ateş ölçerler sudan ve doğrudan güneş ışığı dahil ısıdan uzak tutulmalıdır. Ateş ölçerler düşürülmemeli, düşme ya da çarpma ile hasar görüp cam kırılmışsa kullanılmamalıdır.