Adalet Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Bahar Dönemi Ders Programı için tıklayınız.
 

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

2023-2024 Bahar Dönemi derslerimiz gelecek hafta 12 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. İçinde bulunduğumuz bu hafta (05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında) ders seçme ve danışman onayı haftamızdır.

 1. BİRİNCİ SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİMİZ  İÇİN TANIMLANAN DERSLER
  1. Zorunlu olarak seçilecek dersler.

ADT 116

Borçlar Hukuku Bilgisi I

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

ADT 118

Ceza Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

ADT 120

İdare Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

ADT 124

Klavye Kullanımı II

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

INGO 102

İngilizce II

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

TURK 102

Türk Dili II

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

KPL 101

Kariyer Planma

Bahar Dönemi

2

Zorunlu

 

  1. Yine birinci sınıf öğrencilerimiz bu dönem zorunlu derslerinin yanında 2 adet seçimlik ders daha seçmek zorundadır. Sizlere aşağıdaki seçenekler sunulmuştur.

 

AE 211

Alan İçi Seçmeli Ders

Dönemi 

Sınıfı 

Kontenjanı 

ADT 110

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

1.Sınıf                  2. Dönem

30

ADT 117

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Bahar Dönemi

1.Sınıf                  2. Dönem

30

AE 213

Alan İçi Seçmeli Ders

 

 

 

ADT 227

Adalet Bilgi Teknolojileri

Bahar Dönemi

1.Sınıf                  2. Dönem

30

ADT 229

Miras Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

1.Sınıf                  2. Dönem

30

 

  1. Birinci sınıf öğrencilerimiz her bir seçimlik ders grubundan (AE 211 ve AE 213) bir ders seçmek zorunda olup, aynı grup içinden 2 ders seçimi yapılmamalıdır.
 1. İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN TANIMLANAN DERSLER
  1. Zorunlu ders olarak aşağıdaki derslerin seçilmesi gerekir

 

ADT 206

İcra ve İflas Hukuku Bilgisi II

Bahar Dönemi

4

Zorunlu

ADT 208

Borçlar Hukuku Bilgisi II

Bahar Dönemi

4

Zorunlu

ADT 212

Tebligat Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

4

Zorunlu

ADT 236

Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

4

Zorunlu

ADT 238

Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

4

Zorunlu

ADT 240

Klavye Kullanımı IV

Bahar Dönemi

4

Zorunlu

ADT 242

Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışma

Bahar Dönemi

4

Zorunlu

 

  1. İkinci sınıf öğrencilerimiz ayrıca

 

AE 211

Alan İçi Seçmeli Ders

Dönemi 

Sınıfı 

Kontenjanı 

ADT-255

Disiplin Hukuku

Bahar Dönemi

2.Sınıf 4.Dönem

20

ADT-247

Kadastro Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

2.Sınıf 4.Dönem

20

ADT-233

Yönetim ve Organizasyon

Bahar Dönemi

2.Sınıf 4.Dönem

20

USD

Üniversite Havuzu Alan Dışı Seçmeli Ders  

 

 

 

ADT 224

Bireysel İş Hukuku Bilgisi

Bahar Dönemi

2.Sınıf 4.Dönem

Zorunlu Seçmeli

 

         AE-211 grubunda yer alan derslerden sadece birisini seçecekler, ayrıca AE 213 de yer alan “Bireysel İş Hukuku Bilgisi” dersi de zorunlu olarak herkes tarafından seçilecektir.

  1. İkinci sınıf öğrencilerimiz ayrıca birinci sınıf bahar dönemi derslerinden kalmışlar ise kaldıkları dersleri de ayrıca seçmeyi unutmamalıdırlar.

 

           HEPİNİZE BAŞARILI BİR DÖNEM DİLERİZ

    ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ