ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (CD veya USB) taşınabilir belleğe Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) YÖK Formatı için Tıklayınız... 
 3. Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 4. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
 5. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Fotoğraf (2 adet).
 8. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 9. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 10. Askerlik Belgesi
 11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara  www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

 

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Periodontoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

-Periodontoloji anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

2

- Protetik diş tedavisi anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

2

Restoratif diş tedavisi anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Ortodonti Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

-Ortodonti anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Pedodonti Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

-Pedodonti anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi,  Doçent veya Profesör

1

- Ağız Diş ve Çene Cerrahisi anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Periodontoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi ve ya Doçent

1

- Periodontoloji anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü/ Endodonti Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi,  Doçent veya Profesör

1

- Endodonti anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi​

Ebelik

Doktor Öğretim Üyesi​, Doçent veya Profesör

2

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireli​ği alanında doktorasını tamamlamış olmak.​

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi​

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doç. Dr.

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi​

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

Spor Hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini İktisat alanında almış olmak.

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü 

Doktor Öğretim

2

Psikoloji alanında lisans derecesine sahip olmak. Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü 

Doktor Öğretim

1

Psikoloji alanında lisans derecesine sahip olmak. Gelişim Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Ameliyathane Hizmetleri Programı

Profesör

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

-Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

- Alanında yurt dışı deneyimi olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı

 

 

Profesör

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

-Genel Cerrahi Anabilim Dalında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınları olmak

-Alanında yurt dışı deneyimi olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Optisyenlik Programı

 

 

Profesör

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

- Alanında yurt dışı deneyimi olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Profesör

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

- Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

- Lisans seviyesinde ders vermiş olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Profesör

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

- İç Hastalıkları Anabilim Dalında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalında yan dal uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

- Alanında yurt dışı deneyimi olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

 

Profesör

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

- İç Hastalıkları Anabilim Dalında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalında yan dal uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

-Lisans seviyesinde ders vermiş olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı

 

 

Doçent

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

- Kardiyoloji Anabilim Dalında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

- Alanında yurt dışı deneyimi olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Optisyenlik Programı

 

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak

- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal bilimsel toplantılarda bildirileri olmak

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları

 

Fakülte

Bölüm/

Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sınav Takvimi

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi​

Beslenme ve Diyetetik​

Araştırma Görevlisi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış olmak veya doktorasını yapıyor olmak.

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 03.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi: 09.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 10.08.2021

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi​

Ebelik

Araştırma Görevlisi​

1

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış olmak veya doktorasını yapıyor olmak.​​

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 03.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi: 09.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 10.08.2021

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi​

Ebelik

Öğretim Görevlisi

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.​​

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 03.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi: 09.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 10.08.2021

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü 

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji alanında lisans derecesine sahip olmak. Psikoloji alanında lisansüstü eğitime devam ediyor veya tamamlamış olmak.80 ve üzeri geçerli İngilizce dil puanı ve yeterliliğine sahip olmak.

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 28.07.2021

Giriş Sınavı Tarihi: 02.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.08.2021

 

İlan Tarihi: 01.07.2021

Son Başvuru Tarihi: 15.07.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr 

Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle