Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültemizde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazan’ın yürütücü, Prof. Dr. Cesim Erten'in araştırmacı olarak görev alacağı "Kanser Gen Öncelleştirimi ve Modül Çıkarımına Yönelik Özgün Yaklaşımlar" isimli TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilmiştir. Akademisyenlerimizi tebrik eder,  proje boyunca yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz.