4. Sanayi Devrimi olarak da nitelendirilen Endüstri 4.0 konusunda farkındalık yaratmak, sunacağı fırsatları analiz etmek, Antalya sanayisinin potansiyelini ortaya koymak ve bu dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaçları tanımlamak üzere 3 Mart 2017 tarihinde Odamız öncülüğünde kurulmuş olan Endüstri 4.0 Platformu; Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin de Akdeniz Üniversitesi AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi ve desteğiyle “Antalya Firmalarının Endüstri 4.0 Durum Tespiti Pilot Uygulama” projesini gerçekleştirmiştir.

Projenin geliştirilmesinde Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Antalya bölgesinde faaliyet gösteren firmaların Endüstri 4.0 durum tespitini yapmak üzere; Odamız üyesi tarım/kimya, gıda, orman ürünleri, plastik/metal/makine, turizm, maden, enerji ve sağlık sektörlerinden toplam 29 işletmeye yönelik öncelikle atölye çalışmaları gerçekleştirilmiş, ardından da söz konusu firmalara saha ziyaretleri yapılmıştır.

Proje kapsamında, firmalara organizasyon yapısından kurumsal kaynak planlamasına, ar-ge-inovasyon süreçlerinden insan kaynakları yapısına, pazarlamadan finansal süreçlerin yönetimine kadar tüm fonksiyonların entegrasyonu ve dijitalleşme sürecine geçişte yapılacak çalışmaların temelini oluşturacak bileşenler konusunda bilgiler verilmiştir.

Analiz sonucunda, firmaların Endüstri 4.0’a geçişte yapacakları yatırım ve odaklanmanın bilgi sistemleri ve kaynaklar üzerinde yoğunlaşmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Tanıtım dokümanına (handbook) ulaşmak için tıklayınız.

Pilot çalışma raporuna ulaşmak için tıklayınız.