Değerli ABÜ Ailesi, 

 

Antalya Bilim Üniversitesi İİSBF Ekonomi Bölümü olarak öğrencilerimiz ile reel sektör üst düzey yöneticilerini bir araya getirmek amacıyla Ekonomi Bölümü Webinar Toplantıları Serisi düzenlemeyi amaçladık. Bu kapsamda “Uluslararası Doğrudan Sermaye Yatırımları” başlıklı ikinci çevrimiçi etkinliğimiz 21.05.2021 tarihinde saat 16.00’da gerçekleştirilecektir. Etkinliğimizde konuğumuz Yatırımcı İlişkileri Derneği (TUYİD) Genel Sekreteri Sayın Bülent Özütürk olacaktır. Etkinliğin dili Türkçe olacak olup, tüm ABÜ ailesi etkinliğimize davetlidir.

 

Konuk Konuşmacı: Sn. Bülent Özütürk

Etkinlik tarihi: 21.05.2021

Etkinlik Saati: 16.00-17.00

Etkinlik Platformu: Microsoft Teams

 

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA1ZTI2OGYtZDFlZi00M2VmLTljMmQtMTFlM2VlNzRkYTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%22a282ed10-9820-4def-9e03-e9aa24b31be3%22%7d

 

 

Saygılarımızla

 

 

Dear ABU Members,

 

Department of Economics within the body of School of Business and Social Sciences planned to organize a series of webinars in order to bring our students and senior managers of private sector together. In this context, our second online activity entitled International Foreign Direct Investments” will be held on 21.05.2021 at 16.00. Our guest speaker will be the Secretary General of Investor Relations Association Mr. Bülent Özütürk. The language of the activity will be Turkish and all ABU members are kindly invited.

 

Guest Speaker: Mr. Bülent Özütürk

Date: 21.05.2021 Friday

Time: 16.00-17.00

Venue: Microsoft Teams

 

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA1ZTI2OGYtZDFlZi00M2VmLTljMmQtMTFlM2VlNzRkYTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%22a282ed10-9820-4def-9e03-e9aa24b31be3%22%7d

 

Kind Regards