Sevgili Öğrenciler,

Erasmus Staj Hareketliliği başvuru ve yerleştirme sonuçları ektedir. Yerleştirme, belirlenen kriterlere ve kontenjanlara (Toplamda 11 öğrenci) göre yapılmıştır. Sonuçlar için tıklayınız. Lütfen aşağıda yazan maddeleri kontrol ediniz;

 

1)      Öğrenciler 2023-2024 Eğitim- Öğretim Yılı Yaz Döneminde değişimlerini gerçekleştireceklerdir, fiziksel olarak derse katılım zorunluluğu olmayanlar (Yeni mezunlar -mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde, Yüksek Lisans’ta ders dönemini tamamlamış öğrenciler ise değişimlerini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar herhangi bir tarihte gerçekleştirebilirler),

2)      Hibeli olarak programdan yararlanacak öğrenciler “Selected” yedek listesinde yer alan öğrenciler ise “Waiting” olarak gösterilmiştir,

3)      Yedek listesindeki öğrenciler hibesiz olarak Erasmus değişim programından yararlanmak isterlerse, mail ile bunu belirtmeleri gerekmektedir,

4)      İngilizce sınavından 50 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz değerlendirmeye alınmıştır,

5)      Erasmus dil sınavına katılmayıp listede adı geçen öğrencilerin, YÖKDİL /YDS sınav sonuçları bulunmaktadır,

6)      Daha önce Erasmus değişiminden yararlanan ve mücbir sebep olmaksızın belirtilen tarihler dışında değişim hakkından vazgeçen öğrencilerden puan kesintisi yapılmış olup listelerde detaylı bir şekilde belirtilmiştir,

7)      Erasmus Staj bilgilendirme toplantısı tarih ve saat bilgisi mail ile iletilecektir. Bu toplantıda süreç hakkında detaylı bilgiler verilecek, sorularınız yanıtlanacaktır,

8)      Erasmus değişim programını asil olarak kazanmış ama hakkından vazgeçmek isteyen öğrenciler, 31 Mayıs Cuma günü saat 17.30’a kadar bu durumu, Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde mücbir bir sebep olmaksızın Erasmus değişiminden daha sonra vazgeçilmesi halinde, bir sonraki başvuru esnasında toplam puandan 10 puan kesilecektir,

9)      Erasmus staj programından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerden davet mektubu olanlar doğrudan işlemlere başlayabilirler. Kazanmasına rağmen davet mektubu olmayan öğrencilerimiz, 21 Haziran 2024 Cuma 17.30’a kadar davet mektuplarını mail yolu ile Erasmus Ofisine iletmek zorundadırlar. Getirmedikleri takdirde, sıra yedekteki öğrencilere geçecektir. Bu sebeple hem asil seçilen hem de yedekte ismi yazan öğrencilerimiz davet mektubu bulmaları gerekmektedir,

 

Asil öğrenciler için davet/kabul mektubu bulma tarihi: 28.05.2024-21.06.2024 Saat: 17.30

Yedekteki öğrenciler için davet/kabul mektubu bulma tarihi: 22.06.2024-08.07.2024 Saat: 17.30

 

10)   Öğrenciler ders döneminde fiziksel olarak Antalya’da olmak zorundadır. Bu sebeple bu yaz gerçekleştirilecek staj değişimlerinin 2023-2034 Eğitim- Öğretim yılında dersler açısından problem yaşanmayacak şekilde tamamlanması gerekmektedir,

11)   Staj süresi en az 60 gün olmalıdır, 60 günün altında kalan stajlar kabul edilmeyecektir,

 

Eğer bir hata olduğunu düşünüyorsanız veya sorunuz var ise lütfen en kısa sürede iletişime geçiniz