ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

    Üniversitemize Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne alınmak üzere ilana verilen öğretim görevlisi kadrosu için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adayların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 “Asil” olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 02.09.2019 tarihi (Pazartesi günü, saat 17.00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe Formatı için Tıklayınız. )
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 5. İkametgâh belgesi ( E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 7. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 8. Tüm Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 9. Transkript belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 10. Sağlıkla ilgili evraklar;
 • Tüberküloz olmadığını belirtir Akciğer Raporu 
 • Bilgisayarla çalışmasında sakınca yoktur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu
 • Hemogram test sonucu

      11.ALES sonuç belgesi fotokopisi

      12.Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi ( Meslek Yüksekokulu Kadroları hariç)

      13.Antalya Denizbank Çallı Şubesinden açılmış olan hesaba ait IBAN No

      14.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formu indirmek için Tıklayınız. )

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.08.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30849

  Birim

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

  Kadro Unvanı

Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin Tıklayınız.