ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

 

            Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi kadroları için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adayların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

 “Asil” olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ekinde aşağıda istenilen evraklar ile 31.01.2022 tarih (Pazartesi günü saat 16:00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Dilekçesi Dilekçe Formatı için Tıklayınız... 
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 5. İkametgâh belgesi ( E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 7. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 9. Tüm Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 10. Transkript belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 11. Sağlıkla ilgili evraklar 
 • Hemogram test sonucu
 • Radyolog onaylı PA- AICC Grafisi 
 • EKG Kalp Grafisi
 • Bilgisayarla çalışmasında sakınca yoktur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu
 1. Antalya Vakıfbank Antalya Şubesinden açılmış olan hesaba ait IBAN No

Resmi Gazete İlan Tarihi

17.12.2021

Resmi Gazete İlan Sayısı

31692

  Birim

Hukuk Fakültesi

  Bölüm/Program

Kamu Hukuku Bölümü, İdare Hukuku Ana Bilim Dalı

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin Tıklayınız..

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

17.12.2021

Resmi Gazete İlan Sayısı

31692

  Birim

Hukuk Fakültesi

  Bölüm/Program

Kamu Hukuku Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin Tıklayınız... 

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

17.12.2021

Resmi Gazete İlan Sayısı

31692

  Birim

Hukuk Fakültesi

  Bölüm/Program

Özel Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin Tıklayınız...