ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

            Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosu için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adayların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 “Asil” olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ekinde aşağıda istenilen evraklar ile 20.06.2022 tarih (Pazartesi günü saat 17.00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe Formatı için tıklayınız.)

 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

 5. İkametgâh belgesi ( E-Devlet üzerinden alınacaktır)

 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

 7. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

 8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) (E-Devlet üzerinden alınabilir)

 9. Tüm Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri

 10. Transkript belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri

 11. Sağlıkla ilgili evraklar 

 • Hemogram test sonucu

 • Radyolog onaylı PA- AICC Grafisi 

 • EKG Kalp Grafisi

 • Bilgisayarla çalışmasında sakınca yoktur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu

 1. Antalya Vakıfbank Antalya Şubesinden açılmış olan hesaba ait IBAN No

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

14.05.2022

Resmi Gazete İlan Sayısı

31835

  Birim

Hukuk Fakültesi

  Bölüm/Program

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin tıklayınız.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

14.05.2022

Resmi Gazete İlan Sayısı

31835

  Birim

Hukuk Fakültesi

  Bölüm/Program

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Ana Bilim Dalı

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin tıklayınız.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

14.05.2022

Resmi Gazete İlan Sayısı

31835

  Birim

Hukuk Fakültesi

  Bölüm/Program

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin tıklayınız.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

14.05.2022

Resmi Gazete İlan Sayısı

31835

  Birim

Hukuk Fakültesi

  Bölüm/Program

Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin tıklayınız.