ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

 

            Üniversitemize bağlı birimlerine alınmak üzere ilana verilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adayların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

 “Asil” olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 08.03.2019 tarihi (Cuma günü, saat 17.00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 

 1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe Formatı için Tıklayınız. )
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 5. İkametgâh belgesi ( E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 7. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 9. Tüm Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 10. Transkript belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 11. Sağlıkla ilgili evraklar 
 • Tüberküloz olmadığını belirtir Akciğer Raporu
 • Bilgisayarla çalışmasında sakınca yoktur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu
 • Hemogram test sonucu
 1. ALES sonuç belgesi fotokopisi
 2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi ( Meslek Yüksekokulu Kadroları hariç)
 3. Antalya Denizbank Çallı Şubesinden açılmış olan hesaba ait IBAN No
 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formu indirmek için tıklayınız. )

 

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

05.02.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30677

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı

  Kadro Unvanı

  Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

05.02.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30677

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Hukuk Bölümü, Adalet Programı

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız.

 

 

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

05.02.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30677

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

05.02.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30677

  Birim

  Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Mimarlık Bölümü

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

05.02.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30677

  Birim

  Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

  Kadro Unvanı

  Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

05.02.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30677

  Birim

  Hukuk Fakültesi

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  İdare Hukuku Anabilim Dalı

  Kadro Unvanı

  Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İlan Tarihi

05.02.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30677

  Birim

  Hukuk Fakültesi

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

  Kadro Unvanı

  Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız.