ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

 

            Üniversitemize bağlı birimlerine alınmak üzere ilana verilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adayların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

 “Asil” olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 22.04.2019 tarihi (Pazartesi günü, saat 17.00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 

 1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe Formatı için Tıklayınız... )
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 5. İkametgâh belgesi ( E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 7. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 9. Tüm Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 10. Transkript belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 11. Sağlıkla ilgili evraklar 
 • Tüberküloz olmadığını belirtir Akciğer Raporu
 • Bilgisayarla çalışmasında sakınca yoktur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu
 • Hemogram test sonucu
 1. ALES sonuç belgesi fotokopisi
 2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi ( Meslek Yüksekokulu Kadroları hariç)
 3. Antalya Denizbank Çallı Şubesinden açılmış olan hesaba ait IBAN No
 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formu indirmek için Tıklayınız...)

 

 1. Nihai Değerlendirme Sonuçlarının detayları: Üniversitemiz Fakülte Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu Duyurular Panosunda yer almaktadır.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.04.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30732

  Birim

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

Psikoloji  Bölümü

  Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin Tıklayınız... 

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.04.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30732

  Birim

  Sivil Havacılık Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Pilotaj Bölümü

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız...

 

 

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.04.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30732

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Fizyoterapi Programı

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız...

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.04.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30732

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  İlk ve Acil Yardım Programı

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız...

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.04.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30732

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız...

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.04.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30732

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız...

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

01.04.2019

Resmi Gazete İlan Sayısı

30732

  Birim

  Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

  Ağız ve Diş Sağlığı Programı

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

  Detaylar İçin Tıklayınız...