ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere alınmak üzere ilana verilen öğretim görevlisi kadroları için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adayların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

 “Asil” olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ekinde aşağıda istenilen evraklar ile 23.09.2020 tarih (Çarşamba günü saat 17:00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

 

 1. Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe Formatı için Tıklayınız... 
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 5. İkametgâh belgesi ( E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 7. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
 8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 9. Tüm Diploma veya mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 10. Transkript belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri
 11. Sağlıkla ilgili evraklar 
 • Tüberküloz olmadığını belirtir Akciğer Raporu
 • Bilgisayarla çalışmasında sakınca yoktur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu
 • Hemogram test sonucu
 1. Antalya Vakıfbank Antalya Şubesinden açılmış olan hesaba ait IBAN No
 2. Nihai Değerlendirme Sonuçlarının detayları: Üniversitemiz Fakülte Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu Duyurular Panosunda yer almaktadır.

 

Resmi Gazete İlan Tarihi

24.08.2020

Resmi Gazete İlan Sayısı

31223

  Birim

Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

İnşaat Bölümü / İnşaat Teknolojileri Programı

  Kadro Unvanı

Öğretim Görevlisi

  Nihai Değerlendirme Sonucu

Detaylar İçin Tıklayınız...