ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Üniversitemize bağlı birimlerine alınmak üzere ilana verilen öğretim görevlisi kadroları için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil olarak kazanan adayların isimleri aşağıdaki listelerde belirtilmiştir.

“Asil” olarak kazanan adayın açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 03.04.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız...)

2- Özgeçmiş ( YÖK Formatında)

3- Diplomalar veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri

4- Transkript belgelerinin noter onaylı suretleri.

5- ALES sonuç belgesi

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

7- 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- 6 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

9- Kan Grubu Kartı Fotokopisi (Ehliyette yazılı ise Ehliyet Fotokopisi)

10- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh İlmühaberi ( E- devlet üzerinden alınabilir)

11- Adli Sicil Kaydı ( E- devlet üzerinden alınabilir)

12- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) ( E- devlet üzerinden alınabilir)

13- Sağlıkla ilgili Evraklar
-Hemogram Testi Sonuç Raporu
-Tüberküloz olmadığını belirten Akciğer Filmi Raporu
-Bilgisayar ile çalışmaya uygundur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu

14- Antalya-Çallı Denizbank Şubesinden açılan hesaba ait, Hesap Cüzdan Fotokopisi

15- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formu indirmek için tıklayınız...)

 

İlan No 1024164
Birim Meslek Yüksekokulu
Bölüm/ Anabilim Dalı / Program Hukuk Bölümü, Adalet Programı
Kadro Unvanı Öğretim Görevlisi
Değerlendirme Sonuçları Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No 1024161
Birim Meslek Yüksekokulu
Bölüm/ Anabilim Dalı / Programı Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı
Kadro Unvanı Öğretim Görevlisi
Değerlendirme Sonuçları Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No 1024158
Birim Meslek Yüksekokulu
Bölüm/ Anabilim Dalı / Program İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojileri Programı
Kadro Unvanı Öğretim Görevlisi
Değerlendirme Sonuçları Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No 1024157
Birim Meslek Yüksekokulu
Bölüm/ Anabilim Dalı / Program Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı
Kadro Unvanı Öğretim Görevlisi
Değerlendirme Sonuçları Detaylar İçin Tıklayınız...