Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:
1.    Adayların; 
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, 
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
2.    Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların eğitim ve araştırma yapacak/yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. 
Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:
Bölüm ve başvurulacak alanı belirten bir dilekçe ekinde;
Bilimsel çalışmalarını, yayınlarını ve atıflarını kapsayan dosya(Profesörler için 5 adet)  (Doçentler ve Yardımcı doçentler için 4 adet),
Detaylı bilgi http://www.antalya.edu.tr adresinde yer almaktadır.
Özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter Onaylı Diploma, 
Güvenlik Soruşturma Formu,
Dil Belgesi,
Fotoğraf (4adet).

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof.

1

-Fizik Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.

-Yoğun Madde Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

-İki Boyutlu Sistemler alanında doktora yapmış olmak.

-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Prof.

1

-İyi derecede yabancı dil/ler biliyor olmak.

-Avrupa Birliği ve Türk Ekonomik İlişkiler ile Almanya konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

İlan Başlama: 09.04.2018
İlan Bitiş: 23.04.2018