1 -Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

2 -Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

3 -Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü, Adalet Programı Öğretim Görevlisi ilanları için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

4 -Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanları için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

5 -Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

6 - Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı Araştırma Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

7 -Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi ilanları için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.