Ülkemizde, havacılık emniyet yönetimine ilişkin çok önemli gelişmeler olmaktadır. Bunun en önemli nedeni, özellikle akademisyenlerimizin konuyu ele almış olmaları ve sektöre eğitim olarak sunmalarıdır. Diğer taraftan, havacılık tıbbı ile ilgilenen deneyimli kuruluşlarımız, özellikle uçuş tabibi üretimine daha sıkı sarılmış, başarılı eğitimler ve kongrelerle son birkaç yılda varlıkların arttırmaya başlamışlardır. Ülkemizde her iki alanda da yeterli bilgi ve beceriye sahip insan gücümüz vardır. Sivil Havacılık Otoritemizin asli görevi olan, bu bilgi ve becerinin organizasyonu konusunda yardıma ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur. Eğer onlara doğru veri, işgücü ve esasları anlatıp verebilirsek, son derece yaygın, kullanışlı ve verimli “emniyet” organizasyonunu sağlayabileceğine inanıyoruz. Söz konusu emniyet olduğunda, havacılık ortamının ana konusunu konuşuyoruz demektir ve bu konuda özellikle uçucu sağlığı, en öncelikli konulardan birisidir.

Uçuş tabipleri ve psikologlarının, çok daha önemlisi, Hava Uzay Hekimliği uzmanlarının şu anda olduğu şekliyle kullanımlarının emniyet yönetimi anlayışı içinde yeri yeterince açık ve verimli sonuçları getirecek gibi değildir. Bu durum özellikle hekimlerin, uçuş tabipliği tirine sahip olma isteklerini engellemekte, gerçek havacılık ortamı ve hekim ilişkisinin önüne geçmektedir. Bağlı olarak, bu hekim ve psikologlarımızdan elde edebileceğimiz ve bizleri çok ileri taşıyabilecek; veri, bilgi, ar-ge, verim, kazanç, kalite gibi unsurlara uzak kalmakta, sivil otoritenin doğru organizasyonu gerçekleştirebilmesini geciktirmekteyiz.

Eğer havacılık hekim ve psikologlarının uçucu sağlığının sorumluları olduğunu söyleyeceksek, bunun için dayanağımız, havacılık emniyet yönetimidir.

Buradan hareketle; hava-uzay hekimleri,  uçuş tabibi ve psikologlarının havacılık ortamının her noktasında, “kritik görev” koduyla yer almalarının sağlanması, istihdamlarının sistemleştirilmesi ve zorunlu hâle getirilmesi yanında, niteliklerinin de emniyet yönetimi esasları altında arttırılmasını son derece önemli bir konu olarak görüyoruz.

Bu özet gerekçelerle, bütün havacılık emniyet yönetimi ilgililerini ve uçucu sağlığı sorumlularını, son derece sade bir içerikle, doğrudan amaca yönelik kurguladığımız;

Sivil Havacılık Emniyet Yönetiminde Uçucu Sağlığı Sorumlularının Yeri ve Hava Uzay Hekimliği - Uçuş Tabibi-Psikoloğu İşbirliği Çalıştayı’na davet ediyoruz.

 

 

Bu çalıştayla amacımız;

  • Havacılık emniyet yönetimi anlayışını, uçucu sağlığı sorumlularına tanıştırmak,
  • Hava – uzay hekimleri, uçuş tabipleri ve psikologlarının havacılık emniyeti yönetimine atıfla istihdam olanaklarını ve zorunluluklarını incelemek,
  • Sivil havacılık otoritemize bütünleşik akıl ve beceriyi ifade edip çok daha özgün bir organizasyona gidebilmesi için alternatifler sunmaktır.

 

Katılım Belgesi, Kredi ve Yayın

Çalıştay çalışma guruplarında katılımcı olup imza koyanlar için, “Çalıştay Katılım Belgesi”  verilir. Çalışma gurubu bildirileri ve divan sonuç bildirisi, bütün imza koyanların isimleriyle birlikte, uluslar arası, İngilizce yayın olarak TUBİTAK ULAKBİM tarafından kataloglanan The Journal of Civil Aviation organında yayınlanacaktır. Çalıştay Katılım Belgesi, SHGM tarafından uçuş hekimleri için 5 kredi puanı olarak tanınmaktadır.

Çalıştay katılımı tamamen ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi için : praxis.aero