ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

 

01.08.2019 tarihli ve 30849 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 15.08.2019 tarihi mesai bitiminde başvuru süresi dolan Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Öğretim Görevlisi ilanı için adayların Ön Değerlendirme Sonuçları, 21.08.2019 tarihi itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

 

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 28.08.2019 tarihinde saat 10.00’da Güllük Yerleşkemizde 2. Kat 203 nolu salonda yapılacak olan giriş sınavına alınacaktır.

 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır ve sınav dili İngilizce’dir.

 

Adres: Antalya Bilim Üniversitesi, Güllük Yerleşkesi

Üçgen Mah. Tonguç Cad. No:31 Muratpaşa / ANTALYA

 

 

 

İsim & Soyisim

 

ALES

Puanı

Yabancı Dil Puanı

ALES

Puanı nın

%40' ı

Yabancı Dil Puanının

%60'ı

Toplam Puan

Ön Değerlendirme Notu (%40 ALES

+%60 Yabancı Dil)

 

Sonuç

 

1

 

Oğuzhan UYĞUN

 

84.9815

 

97.5

 

33.99

 

58.5

 

92.49

Sınava Girmeye Hak Kazandı

 

* Lisans Mezuniyet Notu (100 Lük Sistem) hesaplamasında, YÖK Eşdeğerlilik Tablosu Dikkate Alınır.
* “ALES Puanı”, “Yabancı Dil Puanı” ve “Lisans Mezuniyet Notu” ilgili Mevzuat kapsamında belirlenen yüzdelikler dikkate alınarak hesaplamaya dahil edilir.
* Mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde, birim ve kadro unvanına göre hesaplamada değerlendirmeye tabi olmayan puan türü için tabloda düzeltme yapılabilir.

“09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi "Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.”