Antalya Bilim Üniversitesi Senatosu’nun 7 Eylül 2020 tarihinde yapılan toplantısında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu yazısında ifade edilen 2020 – 2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine yönelik tavsiye kararı değerlendirilmiştir. Buna göre;

  1. 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.
  2. Dersler uzaktan eğitim yöntemi ve dijital imkânlar kullanılarak gerçekleştirilecektir. Derslerin elektronik ortamda işlenmesine yönelik usul ve esaslar ile ara sınavların yapılmasında kullanılacak tekniklere ilişkin rehber Güz döneminin başlama tarihi olan 5 Ekim 2020’den önce yayınlanacaktır.
  3. 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde verilecek tüm derslere ilişkin izlenceler (Syllabus – ders içerikleri; ölçme ve değerlendirme metotları; sınav, quiz ve ödevlerin not ortalamasına etkisi; ders ile ilgili kaynaklar; okuma listesi vs.) Üniversitemiz LMS sistemi üzerinden tüm öğrencilerimiz ile paylaşılacaktır.
  4. Salgın süreci elverdiği takdirde, 11 – 25 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi final sınavları yüz yüze yapılacaktır.