Modernleşme teorisi yerel ve evrenseli genellikle bir zıtlık ilişkisi içerisinde kavramsallaştırsa da son otuz yılda ağırlığı artan küreselleşme yazını, yerel ve evrenselin uzlaşısı ile ortaya çıkan yeni kavramları önceler. İnternet ve sosyal medyanın hayatlarımızda artan etkisi ile yerel ve evrensel zaman ve uzamdan neredeyse bağımsız biçimde ve çok farklı biçimlerde birbirleriyle ilişkilenmektedir. Peki yerel ve evrensel üzerine süregelen tartışmalar, biz Antalya’da yaşayanları nasıl etkiliyor? Antalya’da hem yerel kalıp hem de evrenseli deneyimleyebiliyor muyuz?  Evrensel olana ulaşmaya çalışırken yerelden kopuyor muyuz? Antalya yerelinde şekillenen özgün hayatlarımızın evrensel olana katkısı ne?

SEPAM, “Yerellik ve Evrensellik Bağlamında Antalya” isimli sertifika programında bu soruların cevaplarını üç akademisyen ve Antalya’lı iki iş insanı ile birlikte tartışıyor. Bu tartışmaya siz de katılmak isterseniz, en fazla iki paragraflık niyet mektubunuzu 19.11.2021 tarihine kadar sepam@antalya.edu.tr adresine gönderin.

Bu etkinlik Türkçe ve yüzyüze yapılacaktır. Katılımcı sayısı pandemi sebebi ile 25 kişidir.

Başvurularınızı bekliyoruz!