Değerli ABÜ Ailesi,

8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü kapsamında, 7 Nisan 2023 tarihinde saat 13.30-14.30 arasında düzenlenen etkinliğimizde Prof. Dr. Sayın Mintaze KEREM GÜNEL "Afet Sonrası Çocuklarda Rehabilitasyon Yol Haritası " konulu çevrimiçi seminer verecektir.

Etkinlik programı detayları ekteki afişte bulunmaktadır.

Değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygı ve Sevgilerimizle

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Katılım Linki: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNmYzY2MTctNGM2OS00NTMyLWIzYzgtZDFkZTVhMzRjNTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%228052a92c-dc48-49e5-bb7a-3d18432d0a2d%22%7d