Günümüzde, genetik çalışmalardan sosyal medya kullanımına kadar değişen alanlarda büyük miktarda veri toplanmaktadır. McKinsey Global Institute ve Dünya Ekonomi Forumu’nun raporlarına göre bu büyük verileri elde etme, saklama gibi hizmetler, sağlık ve konum belirleme hizmetleri sektörlerinde önemli gelişmeler sağlayabilir. Örneğin, McKinsey sadece ABD’de sağlık sektöründe ‘büyük veri’nin 300 milyar dolarlık değer yaratabileceğini tahmin etmektedir. Küresel olarak ise 600 milyar dolarlık bir katkıdan söz edilebilir. Ancak birkaç önemli noktanın altı çizilmelidir. Güvenlik ve gizlilik bunlar arasındadır.
Dr. Murat Kantarcıoğlu University of Texas’ta çalışmakta ve  aynı üniversitenin UTD Data Güvenliği ve Gizlilik Labarotuvarı’nın yöneticiliğini yapmaktadır. Lisans eğitimini ODTÜ, yüksek lisans ve doktora eğitimini Purdue University’de tamamlamıştır. Dr. Kantarcıoğlu NSF kariyer ödülünün ve Purdue CERIAS Diamond ödülünün sahibidir. Ayrıca şu anda Harvard Üniversitesinde Data Privacy Lab’de misafir öğretim üyesidir.  Dr. Kantarcıoğlu’nun çalışmaları güvenlik ve gizliliği feda etmeden herhangi bir veriden kullanılabilir bilgiler elde etmeyi amaçlayan teknolojiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Kendisi 165’ten fazla makale kaleme almıştır. Çalışmaları Boston Globe ve ABC News gibi kuruluşlar tarafından haber haline getirilmiştir.