Devlet arasındaki güç dengesi, tarih boyunca önemli değişimler göstermiştir. Bir taraftan küresel düzenin hâkimleri güç kaybeder ve nüfuzlarını kaybederken bir taraftan ise diğerlerinin güç kazandığı ve dünya siyasetine hükmetmeye başladığı görülmektedir. İkinci Dünya Savaşının sonrasında Avrupa'nın büyük ölçüde güç kaybettiği görülmüş ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin ana aktörler olduğu iki kutuplu bir dünyaya kapı açılmıştır. ABD, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile birlikte küresel siyasetin tek süper gücü haline gelmiştir. Barack Obama'nın başkan seçilmesiyle sonrasında Amerikan dış politikası yeni bir geçiş dönemine girmiş ve Bush yönetiminin iddialı politikaları terk edilerek daha yumuşak güç ideallerini benimsemiştir. Devlet dışı aktörlerin yükselişi bir taraftan sert güç kullanımını Amerikan dış politikasının gündemine getirirken diğer taraftan ise “perde gerisinden yönetme” anlayışı devam etmektedir.

Burak Küntay, Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığının yanı sıra Hükümet ve Liderlik Okulu ile Amerikan Araştırmaları Merkezi olmak üzere iki araştırma merkezinin başkanlığını yürütmektedir. Dr. Küntay, Bahçeşehir Üniversitesi rektörü danışmanıdır. Kendisi, 2010 yılından itibaren Türk-Amerikan Konseyi Eğitim Komisyonu Başkanıdır.  2012 yılından bu yana Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Üyesi ve Türk Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Araştırmaları daha ziyade Türk – Amerikan ilişkileri, ABD dış politikası, Amerikan hükümet sistemi ve Ortadoğu tarihi üzerine yoğunlaşmıştır. Küntay, belirtilen alanlarda birçok kitabın ve makalenin yazarıdır.