-Küreselleşme mal ve hizmetlerde uluslararası ticaretin düzeyini, içeriğini ve çeşitliliğini ve ülkeler, ülke grupları, kurumlar ve pazarlar arasındaki yeni ilişki türleri yeni aktörlerin ve yeni ortakların/çatışmaların ortaya çıkmasını sağladı. 1980’lerden 2008 finansal krizine kadar bölgesel farklılıklar ve kısa süreli krizler olsa da siyasi ve ekonomik liberalleşmenin küresel büyümeye ve refah artışına katkısı olmuştur. Küreselleşme yeni pazarları açarak, finansal yeniliklere yol açarak ve yeni şirket yönetim modelleri geliştirerek küresel ekonominin doğasını dönüştürdü. Küresel politik ekonominin yeni yapısı ve ilişkileri yeni kurumlara, yeni aktörlere, pazarlara, endüstrilere ve hükümetlere gereksinim duyurdu. İster özel firmalar, ister bağımsız varlık fonları, ister kamu kurumları ister küresel kurumlar olsun bir küresel ekonomimiz var ama yeni aktörler nedeniyle değişen ve dönüşen bir yönetişim şeklimiz var. Küresel ekonomide yapı ve aktör anlamında çoğulculuğun yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz.  Bu yeni yapılar ekonomik, sosyal ve politik uygulamaların doğal çeşitliliğini yansıtmaktadır. Bu yeni sosyo-ekonomik ve politik sistem fırsatlar sunduğu gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir.  Akademisyenler ve siyasetçilerin yeni görevi yeni ortaya çıkan pazarlar, kurumlar ve aktörleri dikkate alarak küreselleşmenin sonraki aşamalarını tasarlamaktır.

Harun Öztürkler, doktora derecesini 2002 yılında The American University (ABD)’den aldı. Kırıkkale Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Öztürkler, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ORSAM, Ankara) Ortadoğu Ekonomileri danışmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İstihdam Araştırmaları Derneği (Ankara) başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ozturkler Haziran-Eylül 2016 süresince Kral Abdullah Petrol Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezinde araştırma danışmanı olarak görev yaptı. Öztürkler, Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR)’nin kurucu editörlüğünü (Ocak-Aralık 2015) ve Ortadoğu Etütleri Dergisinin editörlüğünü (Ocak-Aralık 2016) yaptı. Ortak yazarlı iki kitabı olan Öztürkler’in hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Öztürkler’in temel araştırma alanları arasında makro-ekonometri, para politikası, enerji ekonomisi, Ortadoğu ülkelerinin politik ekonomileri ve göç yer almaktadır.