Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A kapsamında desteklenen projeleri 19 Ekim- 23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen BilimFest etkinlikleri alanında yer aldı.

Projeler;

*Danışmanlığını Doç.Dr. Derya Adıbelli'nin yürüttüğü Hemşirelik bölümü öğrencilerimizden Beyza Dinleten, Esra Çiğdem, Gülsüm Yılmaz ve Buket Bozkurt'un "Okul Çağı Çocuklarında Beslenme Davranışının ve Ailenin Beslenme Tutumunun Çocuğun Büyüme Durumu ile İlişkisi" başlıklı projesi
 

*Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Aysel ŞAHİN KAYA'nın yürüttüğü Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerimizinden Nazlı Yaren ALDOĞAN'ın  "Kanser Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerini Kullanma Durumu, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" başlıklı projesi
 

*Danışmanlığını Arş. Gör. İrem Süzen'in yürüttüğü FTR Bölümü öğrencilerimizden Ece Sönmez ve Açelya Kocabey'in "Genç Yetişkinlerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Servikal Propriosepsiyon, Boyun Ağrısı ve El Fonksiyonu Üzerine Etkisi" başlıklı projesi
 

*Danışmanlığını Arş. Gör. Ruken Tunç'un yürüttüğü Ebelik bölümü öğrencilerimizden  Fadime Melike Çeri'nin "Eşleri Gebe Olan Erkeklerin Babalık Rolleri ile Cinselliğe Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi" başlıklı projesi