Sivil toplum ve siyaset yapımı arasında mevcut güçlü bir bağ, demokratik yönetimin temel ilkelerinden biridir. Gezi Parkı gösterileri gibi son olaylar Türkiye’de bu bağın doğasının nasıl evrildiği konusunda birçoğumuzu tekrar düşünmeye itmiştir. Başta gençler olmak üzere siyasal süreçlerden hoşnutsuzluk duyan Türk vatandaşlarının sosyal medya platformlarını bu hoşnutsuzluklarını dile getirmek, alternatif politika seçeneklerini tartışmak ve kendi siyasi görüşlerini aktarabilecekleri geniş kitleler oluşturmak için kullandıklarını görmekteyiz. Buna karşılık, geleneksel siyasi aktörler ve muhalefet partileri, modern Türkiye tarihinin en büyük kitlesel sivil gösterilerinde olayların merkezinden oldukça uzak kalmıştır. Sosyal medya platformlarının günümüz Türkiye’sinin siyasi söylemini belirlemede önemli bir yer tutmaktasına rağmen bu platformları sivil toplum aktörlerinin yeni bir türü olarak gören sistematik analizlerin sayısı hayli kısıtlıdır. Sosyal medyanın siyasal değişim aracı olarak giderek artan ağırlığını göz önünde bulundurulduğu konuşmada aşağıdaki sorular üzerinde durulacaktır: (1) Toplumsal hareketler kendilerini sanal boyutta nasıl yeniden üretmektedir; (2) on-line sosyal medya Türk siyasetinde sivil toplumun gleneksel işlevlerini ile nasıl bir ilişki içindedir; (3) Türk on-line tartışma alanındaki başlıca kanaat önderleri kimlerdir.

 

Emre Hatipoğlu, Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde Yard. Doç. Dr. ve Çatışma Analizi ve Çözümü (yüksek lisans), Avrupa Çalışmaları (yüksek lisans), ve Uluslararası Çalışmalar (lisans) programlarının koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi’nden ve doktora derecesini Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden almıştır. Ulusal kurumların devletlerin uluslararası arenadaki davranışlarını nasıl etkilediği üzerinde çalışmaktadır. Dr. Hatipoğlu, halihazırda savaş ve barış teorileri, çatışma analizi çözümü, dış politka analizi ve siyaset bilimi metodolojisi derslerini vermektedir. Emre Hatipoğlu, aynı zamanda “I-POST” projesinin iki baş araştırmacısından biridir. Hatipoğlu halihazırda proje ekibinin Twitter kullanan 10 milyondan fazla Türk bilgisayar kullanıcısı üzerindeki  haritalandırmalarından yola çıkarak bu kullanıcılar arasındaki network kalıplarını incelemektedir. Hatipoğlu’nun çalışmaları Dış Politika Analizi (Foreign Policy Analysis), Ulusararası Çalışmalar Perspektifleri (International Studies Perspectives), Terorizm ve Siyasal Şiddet (Terrorism and Political Violence), Türk Çalışmaları (Turkish Studies), ve Cambridge Uluslararası İlişkiler İncelemeleri (Cambridge Review of International Affairs) gibi dergilerde yer almıştır.