18. SEPAM Semineri’nin konuk konuşmacısı Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, modern savaşın eski veya yeni olarak tanımlanmasındaki alternatif görüşleri ele aldı. Yalçınkaya’ya göre iki farklı görüşü savunan kesimler birbirinden giderek ayrışmakla birlikte, hangisinin modern dünyayı daha iyi ifade ettiği konusunda net bir cevap bulunmamakta. Her iki görüşün de güçlü ve zayıf yanlarını ayrıntılı olarak anlatan Yalçınkaya’ya göre gerçek bu iki görüşün birleşim noktasında bulunmakta. Konuk konuşmacının Eleştirel Stratejik Çalışmaların günümüz dünyası için kayda değer yeni bir yaklaşım olarak altını çizdiği seminer, temel güvenlik tehdidi olan DAİŞ’in merkezinde olduğu bir soru-cevap bölümü ile sona erdi

Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu mezuniyetlerinin ardından İstanbul Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Yüksek Lisans çalışmalarında barış koruma, doktora çalışmalarında ise savaşın dönüşümü konularını inceleyen Yalçınkaya; Oxford Üniversitesi, West Point Harp Akademisi ve Florida Üniversitesi gibi kurumlarda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Askerlik görevi esnasında 2005 yılında Afganistan’da bulunmuştur. Yalçınkaya’nın yayınladığı iki kitabın yanı sıra çok sayıda akademik makalesi bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde on senelik bir hizmetin ardından akademik alanda faaliyet gösteren Yalçınkaya, halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde olarak görev yapmaktadır. Yalçınkaya’nın son dönemlerdeki çalışmaları yabancı savaşçılar üzerinde yoğunlaşmaktadır.