Müdür - Prof. Dr. Serkan TAPKIN

Antalya Bilim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü, modern çağın gerektirdiği bilimsel donanıma sahip bireyleri yetiştirmek adına, Akdeniz Bölgesinde öncü bir rol üstlenmek suretiyle öğretim elemanı yetiştirmek ve yürüttüğü tezli ve  tezsiz yüksek lisans programları vasıtasıyla da özellikle piyasada çeşitli iş kollarında çalışan öğrencilere bilimsel bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir.  Bu hedefin yakalanabilmesi için nitelikli Öğretim Üyesi kadrosuyla eğitim dünyasında ve de Antalya özelinde fark yaratmak adına önemli bir misyonu yerine getirmektedir.  Sizleri Antalya Bilim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü’nün programlarında yerinizi alarak Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacak olmanın vermiş olduğu huzurla 2023 hedefine doğru güvenle ilerlemeye davet ediyorum.

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Serkan Tapkın