T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 03.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulu bünyesinde İlk ve Acil Yardım Programı'nın kurulması uygun görülmüştür.