Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı’nın kuruluş amacı, Adalet Bakanlığı birimleri başta olmak üzere hem kamu kurumları hem de özel kuruluşlar için temel hukuk bilgisine sahip, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden, adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak nitelikli ve profesyonel ara elemanların yetiştirilmesidir.
Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan merkezi yükseköğrenime giriş sınavları sonucunda, ilgili öğretim yılı için kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Ayrıca kontenjan ilân edilmesi halinde  kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yoluyla da Yüksekokulumuza öğrenci kabul edilmektedir. Yüksekokulumuz iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. 

Mezunlarımıza, Antalya Bilim Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 40. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ön lisans diploması verilir. Yüksekokulumuz mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanabilir, infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilir. Mezunlarımız resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde, hukuk bürolarında da istihdam edilebilir. 

Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı mezunları, Antalya Bilim Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği şekilde mezun oldukları bölüme uygun lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkanına da sahiptir.