Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SÜRMEN USTA

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SÜRMEN USTA

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SÜRMEN USTA

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Eğitim (Müfredat Komisyonu)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb)

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SÜRMEN USTA

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SÜRMEN USTA

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SÜRMEN USTA

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ (Yedek)