Ameliyathane Hizmetleri Programı

Komisyon

Üyeler

Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Öğr. Gör. Menekşe CENGİZ

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Öğr. Gör. Menekşe CENGİZ

Eğitim (Müfredat) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÖZ

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Mezuniyet Komisyonu

Öğr. Gör. Menekşe CENGİZ

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb.)

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÖZ

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Öğr. Gör. Menekşe CENGİZ

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Menekşe Cengiz

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ