Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Eğitim (Müfredat Komisyonu)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb)

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ