Kurallar & Yönetmelikler:
Antalya Bilim Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanındaki yüksek lisans eğitiminin amacı, öğrencileri elektrik ve bilgisayar mühendisliği disiplinlerindeki çok çeşitli kariyer olanaklarına hazır hale getirmektir. Aşağıdaki kural ve yönetmelikler, kurumun bireylerden beklentilerini netleştirmek ve araştırma ve öğretim verimliliğini daha iyi hale getirmek amacıyla belirlenmiştir.

Eğitim Dili:
ABÜ’de eğitim dili İngilizcedir. Dolayısıyla tüm dersler, ek çalışmalar, laboratuvar oturumları ve problem çözme toplantıları İngilizce gerçekleştirilir.

2020-2021 Güz Dönemi Açılan Dersler 

Program Müfredatı:

Ders Kodu

AKTS

Ders İsmi

İlk Dönem

 

 

ECE 5XX

7,5

Seçmeli Ders

ECE 5XX

7,5

Seçmeli Ders

ECE 5XX

7,5

Seçmeli Ders

ECE 585

7,5

Bilimsel Çalışma Metotları ve Etiği

İkinci Dönem

 

 

ECE 5XX

7,5

Seçmeli Ders

ECE 5XX

7,5

Seçmeli Ders

ECE 5XX

7,5

Seçmeli Ders

ECE 584

7,5

Seminer

Üçüncü Dönem

 

 

ECE 592

60

Yüksek Lisans Tez

Dördüncü Dönem

 

 

ECE 592

60

Yüksek Lisans Tez (devam)

 

Önemli Notlar:

1) Program, toplam 120 AKTS'nin tamamlanmasını gerektirir. Bu toplamın 60 AKTS'si ECE 592 Yüksek Lisans Tez dersi ile, kalan 60 AKTS'si ise ders yoluyla elde edilir. ECE 592 Yüksek Lisans Tez dersi dışında, ECE öğrencilerinin iki zorunlu ders olmak üzere (en az) 8 ders ve toplamda en az 60 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

Zorunlu Dersler:

- ECE 585 Bilimsel Çalışma Metotları ve Etiği

- ECE 584 Seminer

Ders aşamasını takiben, öğrencilerin tez çalışmalarını başarıyla tamamlayana kadar her dönem ECE 592 Yüksek Lisans Tez dersini almaları gerekmektedir.

2) ECE öğrencileri lisans müfredatından en fazla iki ders alabilir. Ancak, lisans dersleri genellikle 6 AKTS ve ECE dersleri 7.5 AKTS olduğundan; öğrencilerin AKTS farkını karşılayabilmeleri için ek bir ders almaları gerekecektir (iki lisans dersi alınırsa 3 AKTS). LUE 502 Akademik Yazma, Okuma ve Sunum Teknikleri 3 AKTS olduğu için iyi bir aday olacaktır. Bu durumda alınan ders sayısı 8 yerine 9 olur. Kalan 60 AKTS ECE 592 Yüksek Lisans Tezi dersi tamamlandıktan sonra elde edilir.

3) C ve altında not alan dersler başarısız sayılır ve tekrar alınmalıdır. Bu durumda, öğrenciler daha önce ne seçtiklerine bakmaksızın, yerine başka dersler seçebilirler.

4) ECE koordinatörü, gelen öğrencilerin danışmanı olarak otomatik olarak atanır. Ancak öğrenciler tez konusunu belirlemeli ve buna göre danışman seçmelidir. Bu ideal olarak ilk dönemin sonunda yapılmalıdır. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde danışman değişikliği formunu doldurarak tez danışmanlarını değiştirebilirler. Öğrenciler, Tez Öneri Formunu doldurup enstitüye teslim ederek tez konusunu belirlemelidir.

5) Tez teslimi ve savunma prosedürü aşağıda özetlenmiştir:

İlgi Formlar ve Süreçler İçin: Tez Teslim, Tez Savunma Süreci ve Formlar.

 

1.AŞAMA
Tezini tamamlamış olan öğrenci tezini danışmanına sunar. Danışmanı tarafından uygunluğu onaylanırsa öğrenci aşağıda belirtilen dökümanları Enstitü’ ye teslim eder.

 • 1 Adet Tez
 • Tez Teslimi Kontrol Formu(25)
 • Tez Çalışması İntihal Formu(45)
 • İntihal Raporu

 

 

 

2.AŞAMA
Tez Enstitü tarafından şeklen uygun bulunursa öğrencinin danışmanı tarafından tez jürisi belirlenmeli ve anabilim dalı başkanlığına mutlaka bildirilmelidir. Ayrıca aşağıdaki adımlar tamamlanmalıdır:

 • Öğrenci tezden 5 adet çoğaltır.
 • Öğrenci tezleri 1 adet danışmanına, 2 adet asil jüri üyesine ve 2 adet yedek jüri üyesine imza karşılığında tutanak ile teslim eder ve tutanak  formunu Enstitü(47)' ye ulaştırır.
 • Tezin teslimi ve dağıtımı arasındaki süre 10 günü geçmemelidir.

 

3.AŞAMA
Tezini Enstitü' ye teslim eden öğrenci en geç bir ay içerisinde tez savunma sınavına girer. Savunma sınavına giren ve sınavı başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki evrakları Enstitü' ye teslim eder.

 • Tez Sınavı Tutanak Formu (21)
 • Tez Teslim Formu (22)
 • Tez-Proje Veri Giriş ve Paylaşım Formu (23)
 • Yemin Metni (30)
 • 3 Adet Tez Jüri Değerlendirme Formu (43)- (Her Jüri Üyesi için 1 Adet)

 

4.AŞAMA
Öğrenci 2 adet ciltlenmiş Tezini, Tez CD’sini ve 1 adet YÖK Tez Veri Giriş Formu’ nu Enstitü’ ye ulaştırdığında Tez Süreci tamamlanır.

Dönemlik Ders Programı:  İnşaat Mühendisliği Tezli-Tezsiz-Türkçe-İngilizce Ders Programı İçin Tıklayınız.