Speaker's Name: Prof. Dr. İbrahim ATMACA 

             

Affiliation:  

Akdeniz Üniv. Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Böl. Termodinamik AD Bşk. 

            TMMOB Makine Müh. Odası Antalya Şube Bşk. 

 

Website for the Speaker  :http://makine.muhfak.akdeniz.edu.tr/ibrahim-atmaca  

A Short Biography of the Speaker:    Prof. Dr. İbrahim ATMACA, 1979 yılı Antalya doğumludur. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Yüksek Lisans ve 2006 yılında da aynı enstitüden Doktora derecelerini aldı. 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2014 yılında Doçent, 2020 yılında da Profesör oldu. 

Çalışma alanları güneş enerjisi destekli absorpsiyonlu soğutma sistemleri, güneş enerjisi destekli ısı pompası sistemleri, iklimlendirilen ortamlarda ısıl konfor ve iç hava kalitesi, nanoakışkanların çeşitli ısıl uygulama alanları, binalarda ısı yalıtımı ve enerji verimliliği, evaporatif soğutma ile iklimlendirme sistem verimlerinin iyileştirilmesi konularıdır. 

Halen Akdeniz Üniversitesi’nde Termodinamik Anabilim dalı Başkanı olarak akademik yaşamını sürdürmektedir. 

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Dr. ATMACA, evli ve bir çocuk babasıdır. 

 

Talk Title: MMO yapısı, görevi, yetkileri, etkinlikleri; Endüstri- İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu’nun (EİM-MEDAK) Tanıtımı 

Date/Time of the Talk: 24 Mart 2021 Çarşamba ; saat 13:00-15:00 

Virtual Talk Link for the TEAMS/ZOOM: TEAMS  

Talk Link:   ( Note: If you are not a IE student or Professor, please go to the link below and ask for registration for SP21-All IE Students.  All IE students are already registered to the group below and they can get into the talk through the link below easily..)

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a798d91a581b044db8e48411d3e2234b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=02a66440-32aa-4cfe-8f2b-11a703fb8675&tenantId=7ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2