Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, bölümümüz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamalarmış olan, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olan ve tamamladıkları toplam kredinin en az 240 AKTS kredisi olduğu tespit edilen öğrenciler, bölümümüzden lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F, FX, U, I ve W notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.