ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

1.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ORYANTASYON PROGRAMI (02.10.2023)

 

Yer

Saat

İçerik

Konferans Salonu

10.00-10.30

Açılış 

 

Bölümümüz öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan program açılışında, öğrencilere atanan danışman sunum yapacaktır.

Sunum içeriği:

  • İçmimarlık eğitiminin içeriği (uygulamalı, teorik, stüdyo dersler)

  • Tam/yarı zamanlı akademik kadro

  • Hiyerarşik işleyiş

  • Duyurular ve sosyal medya (Üniversitemizin resmi websitesi, Instagram, Youtube, e-mail, LMS, UBS)

  • Mekânsal altyapı

  • Yönergeler

  • Soru cevap

11.00-11.30

Fakülte Yönetimi/Dekanlıkla Tanışma Sohbeti

 

Bölümümüzün içinde bulunduğu Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığıyla birinci sınıf öğrencilerimiz söyleşi gerçekleştirecektir. Hocalarımız ve birinci sınıf öğrencilerimiz, fakültenin işleyişi hakkında söyleşi yapacaktır.

Dekan hocamız, bölümümüzü temsil eden dekan yardımcısı hocamız ve fakülte sekreterinin katılımıyla gerçekleşecektir.

11.30-12.30

Bölüm Yönetimi/Bölüm Başkanlığıyla Tanışma Sohbeti

 

Bölüm başkan ve başkan yardımcımızla birinci sınıf öğrencilerimiz bölümün işleyişi hakkında söyleşi yapacaktır.

12.30-13.30

Ara

 

13.30-14.30

TMMOB İçmimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetimi ile Tanışma Sohbeti

Birinci sınıf öğrencilerimiz, meslek ve meslek odasıyla tanıştırılacaktır.

 

14.30-15.30

Bölüm Öğretim Elemanlarıyla Tanışma

 

Öğrenciler, bölümde ders veren tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarıyla tanışacaktır.

 

15.30-16.30

Dördüncü sınıf iç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencileriyle sohbet