Bu program; mimarlık, iç mimarlık, çevre tasarımı, tasarım, tasarım tarihi ve kuramı ile tasarım yönetimi alanlarında, öğrencileri yüksek lisans ve doktora çalışmalarına hazırlamaktadır.