İnşaat mühendisliği, dünyadaki en önemli mühendislik alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Endüstri, ülkelerin kalkınmasında hayati bir rol oynayan ve modern toplumu destekleyen altyapıyı tasarlayarak, inşa ederek, yöneterek ve sürdürerek gerçek dünya sorunlarını çözmekle ilgilidir. Buna binalar, köprüler, yollar, havaalanları, barajlar, kanalizasyon sistemleri, taşkın azaltma çalışmaları vb. dâhildir; bu listenin sonu yoktur. İnşaat mühendisleri, toplumlarımızda inovasyonun ön saflarında yer almaktadır.

İnşaat Mühendisliğinde 6 ana dal vardır Bunlar:1. Yapı Mühendisliği, 2. Geoteknik Mühendisliği, 3. Ulaştırma Mühendisliği, 4. Su Kaynakları Mühendisliği, 5. Çevre Mühendisliği, 6. İnşaat ve Planlama Yönetimi’dir.