İnşaat Mühendisliği en eski mühendislik dallarından biridir. Ülkemizin nüfus artışı ve hızlı kentleşme gibi şartları göz önüne alındığında, hızla gelişen ve giderek daha çok önem ve dikkati gerektiren bir mühendislik dalıdır. Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş ve eğitim hayatına bugüne kadar başarıyla devam etmektedir. İnşaat Mühendisi adaylarını, modern eğitim kültürünü yakından takip eden ve benimseyen uluslararası deneyimli öğretim üyelerinin yardımıyla geleceğe hazırlamaktadır. Uzmanlık alanları inşaat, mekanik, jeoteknik, hidrolik, malzeme, ulaşım ve deprem mühendisliğindedir.

Öğrencilerin ikinci ve üçüncü yıllarında tamamlanması gereken stajları vardır. Bu stajlar bölüm tarafından onaylanmalıdır. Çalışmalarının dördüncü yılında, uzmanlaşma için teknik seçmeli dersler öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca mezuniyet projeleri, alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere verilmektedir. Bu şekilde mezunlarımıza sektörde uyum konusunda gereken beceri seti sağlanır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler 'İnşaat Mühendisi' unvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımızın çeşitli mühendislik pozisyonlarında birçok fırsatı var. Proje mühendisliği, saha mühendisliği, kamu kurumları, akademi, inşaat ve malzeme laboratuvarları, yapı malzemeleri üretim tesisleri bu tür pozisyon alanlarında en yaygın olanıdır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırmanın ihtiyaçlarına cevap vermek için inşaat malzemeleri, arazi etütleri, yapısal mekanik, ulaşım, akışkanlar mekaniği, hidrolik, hidroloji ve su kaynakları ekipmanı ile donatılmıştır. İlgili müfredatın ihtiyaçlarını karşılamak için günümüzde inşaat malzemeleri, yapısal mekanik, ulaşım, zemin mekaniği ve hidrolik laboratuvarları geliştirilmiştir. Bölümümüzün müfredat programı, en yeni teknik ekipman ve altyapı ile öğrencilere kaliteli eğitim sunmaktadır. İnşaat Mühendisliği Programının misyonu; temel teorik bilgiye sahip, kendi kendine öğrenme becerileri geliştiren, gözlemleyebilen, meraklı olan, analitik düşünebilen, yaratıcı kararlar verebilen, karar verebilen, etik değerleri benimsemiş, iletişim becerilerini geliştiren ve Takımlardaki ve projelerdeki liderlik nitelikleridir. Buna ek olarak, mezuniyet sonrası lisans yapmayı planlayan öğrenciler, öğretim üyelerimizle araştırma projeleri üzerine çalışmalar yapabilirler. Antalya Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansını, Ulaşım, Hidrolik, Mühendislik Mekaniği ve Jeoteknik alanlarında verilmektedir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, yüksek lisans derslerini uzmanlık eğitimi aldıktan ve ilgili tezlerini tamamladıktan sonra 'Yüksek Lisans' tan başarı ile mezun olmaktadırlar. Bölümde 2 profesör, 4 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2017-2018 döneminde, 309 öğrenci İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kaydolmuştur.