İnşaat Mühendisliği Programı mezunları geniş bir çalışma alanına sahiptir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında ve inşaat sektöründe taahhüt ve proje danışmanlığında hizmet veren özel kuruluşlarda çalışabilirler. Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri, statik proje, müteahhitlik ve danışmanlık için kendi işletmelerini kurabilirler. Ayrıca üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler.