Microsoft Teams ile inşaat sektörüne dair İnşaat Teknolojileri öğrencilerimize seminer düzenlendi. Kösem İnşaat, İnşaat Mühendisi Okan Köse ve Mimar Ömer Köse’nin katılımıyla gerçekleşmiş olan seminere mezun aşamasında öğrencilerimiz sektör ile ilgili merak ettiklerini ve mezun olduktan sonra kendilerine ne gibi bir yol çizmek istediklerine dair konuşma gerçekleştirilmiştir.