Sevgili Öğrenciler,

 

07.05.2021 cuma günü saat 21:00’da Microsoft Teams ile inşaat sektörü ve mezun olduktan sonra neler yapabileceğinize dair sizlerle konuşmak için seminer düzenledik. Mimar Yusuf İnce ve Mimar Rabia Çelik’in katılımlarıyla gerçekleşecek olan seminere mezun aşamasında öğrencilerimizin katılımlarını beklemekteyiz. Mezun olacak öğrenciler dışında 1. Sınıflar da katılım sağlayabilirler. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz, sektör ile ilgili merak ettikleriniz ve mezun olduktan sonra kendinize ne gibi bir yol çizmeniz gerektiğine dair konuşma gerçekleştireceğiz.

 

Katılım linki :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI1YWM1ZWItODk5MC00NzU2LTk0NDctYzIzMGJiYjZhZmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%22de0aa065-3b8d-45f0-887e-3587b3c8f0eb%22%7d